Per Follin, smittskyddsläkare i Region Stockholm. Foto: Joakim Andersson

I söndags beslutade Region Värmland att vårdpersonal som rest i riskområden för det nya coronaviruset skulle försättas i karantän.

Ingemar Hallén, smittskyddsläkare i Region Värmland, berättar att bakgrunden till beslutet var att många värmlänningar, inklusive vårdpersonal, varit på sportlovsresa i norra Italien under vecka 9, när situationen eskalerade där.

Veckan därpå konstaterade Region Värmland relativt många fall av det nya coronaviruset i förhållande befolkningsmängden. Samtidigt upptäckte man i smittspårningen att vissa av de konstaterat smittade inte känt sig så sjuka, och därför gått till jobbet med symtom.

– Denna kombination gjorde att vi ansåg oss behöva ta ett temporärt beslut för att ta hand om det, säger Ingemar Hallén till Läkartidningen.

Ni valde att gå längre än Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vad hade ni för diskussioner med myndigheten inför beslutet?

– Vi är en självständig myndighet och vi försöker samordna oss med det allra mesta. Jag ser det som en marginell åtgärd. Vi informerade dem innan det kommunicerades ut.

Ingemar Hallén bekräftar att det finns läkare bland dem som försatts i karantän efter resa, och att beslutet gäller tillsvidare.

– Men vi ser det som en temporär åtgärd. Vi tror inte att det blir så långvarigt, eftersom situationen ändrar sig både i Sverige och i vår omvärld. Vi tror inte att detta är någon stor sak. Det är en temporär åtgärd, och vi försöker i första hand sätta de berörda medarbetarna i arbete på distans.

Har du fått några reaktioner från andra smittskyddsläkarkollegor i landet? 

– Nej.

Region Stockholm har inte gått samma väg som Värmlands när det gäller att stänga av personal som rest i riskområden.

– Vi har inte tagit det beslutet, utan vårdpersonal får arbeta. Vi betraktar alla personer, vårdpersonal eller inte, som friska till dess att de får luftvägssymtom, säger Per Follin, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Västra Götalandsregionen är inne på samma linje som Region Stockholm.

– Smittskydd Västra Götaland rekommenderar inte någon verksamhet att sätta någon i karantän som inte har symtom. Däremot betonar vi att om man har symtom på luftvägsinfektion då ska man inte smitta andra, säger Peter Ulleryd, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Har ni övervägt att genomföra en liknande åtgärd som Region Värmland?

– Det har vi diskuterat, men vi överväger inte det.

Tidigare i veckan rapporterade flera medier att 70 medarbetare på Södersjukhuset varit i kontakt med en smittad patient. Personalen togs inte ur tjänst och ska inte heller provtas om de inte uppvisar symtom.

– En inkuberad person är inte smittsam förrän personen i fråga sjuknar, och då gjorde vi bedömningen att det vore en oerhört stor insats att stänga ner nästan halva klinikens IVA-personal. Det skulle få betydligt större konsekvenser än om man lät dem fortsätta arbeta. Men vi gav strikta instruktioner om att de skulle gå hem om de hade minsta sjukdomssymtom, de skulle vara skärpta vad gäller sin handhygien och följa våra direktiv, säger Per Follin.

Det är en avvägning kring hur frånvaron påverkar kapaciteten i sjukvården?

– Ja, det kan man säga. Det är en totalbedömning av hela situationen. Man ska ju ha en proportionalitet. Man ska inte vidta åtgärder som inte anses ha en positiv effekt, och framför allt inte om det har en negativ effekt på patientsäkerheten. Man vill gärna ha vårdpersonal på IVA, kan man säga.

Senaste artiklarna:

Fem medarbetare på intensiven i Varberg sjuka i covid-19

Läkemedelsverket beviljar beredskapslicens för remdesivir

WHO: Nu är detta en pandemi

Första dödsfallet med covid-19

Folkhälsomyndigheten: Mer fokus på de som arbetar med äldre

Sjukhusläkarna ställer in fysiskt möte – siktar på digitalt

Blekinge inför besöksförbud i vården

Folkhälsomyndigheten höjer risken för smittspridning till »mycket hög«

Värmland inför karantän för vårdpersonal