Anders Sönnerborg, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet och ordförande i Referensgruppen för antiviral terapi (RAV). Foto: Stefan Zimmerman

 

Enligt Anders Sönnerborg, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet och ordförande i RAV, finns det en efterfrågan på information när det gäller potentiell behandling vid covid-19.

– Då tyckte vi att det var värdefullt att göra den här sammanställningen, av den händelse att man behöver behandla någon i Sverige. Informationen är svår att hitta på ett enda ställe. Det här är ett sätt att underlätta för dem som är ute efter den, säger han och fortsätter:

– Det är viktigt att lyfta fram att det här egentligen är en väldigt mild infektion för de flesta. Men som vanligt är det så att äldre personer eller de med underliggande sjukdomar kan drabbas hårt.

Mycket forskning pågår, men utanför Kina har ännu inget antiviralt läkemedel godkänts för behandling vid covid-19.

I översikten tar RAV upp en del av de läkemedel som redan nu prövas eller kommer att prövas kliniskt vid sjukdomen. Men också möjligheten att på sikt kunna ge profylaktisk behandling.

WHO pekade nyligen ut det experimentella läkemedlet remdesivir – ett intravenöst läkemedel som ursprungligen utvecklats för behandling vid ebola – som den hetaste kandidaten till behandling mot covid-19, vilket Läkartidningen berättat.

Det är också den kandidat som Anders Sönnerborg tror mest på i nuläget.

– Det är förstås för tidigt att säga, men de data som finns på andra coronavirus – alltså sars och mers – är rätt imponerande. Eftersom det nya coronaviruset är ganska närbesläktat har ett läkemedel som har effekt mot sars och mers ganska stor möjlighet att fungera på det här nya viruset också.

Han konstaterar att fördelen med både remdesivir och flera andra läkemedel som nu prövas vid covid-19 är att det redan finns stor erfarenhet från behandling hos människa.

– Jag skulle inte bli förvånad om vi har resultat från de första studierna i Kina inom sex till åtta veckor. Om remdesivir visar sig ha god effekt kommer säkert de kinesiska myndigheterna godkänna det.

Hur lång tid kan det dröja innan vi har tillgång till remdesivir i Sverige?

– I en sådan här situation, när det inte finns något annat går det naturligtvis snabbt för sjukvården att få tillstånd från läkemedelsmyndigheterna – FDA i USA och EMA i Europa – att använda läkemedlen till svårt sjuka patienter, säger han och fortsätter:

– Hur snabbt man kan få det till Sverige beror på företagets produktionskapacitet och efterfrågan från andra länder. Men i ett formellt perspektiv tror jag att finns det bara tillgång så kan man få snabbt tillstånd från Läkemedelsverket vad det gäller svårt sjuka personer – om det nu blir några sådana patienter i Sverige.

Kinesiska myndigheter har redan godkänt två läkemedel för behandling vid covid-19 i Kina. Favipravir – ett läkemedel som utvecklats som ett influensaläkemedel – samt Lopinavir/r, det vill säga ritonavirboostrad lopinavir.

Här har dock inga data från kliniska prövningar offentliggjorts ännu.

– Rent teoretiskt kan det här influensaläkemedlet mycket väl ha effekt. Men eftersom vi ännu inte sett rådata från studierna måste man ändå vara försiktigt återhållsam vid bedömningen av detta.

Även när det gäller det välanvända malarialäkemedlet klorokinfosfat har kinesiska myndigheter gjort bedömningen att det kan ha effekt vid covid-19.

– Där blev jag lite överraskad. Vi får respektera det beslutet men samtidigt avvakta tills att vi får tillgång till de data som de grundar det beslutet på. Och det kan nog dröja lite.

Översikten tar inte upp frågan om ett vaccin mot det nya coronaviruset men enligt Anders Sönnerborg kommer det säkerligen ett sådant så småningom.

– Men även om den första vaccinprövningen kommer att börja i USA i april så ligger det ändå längre bort än läkemedel. Förhoppningsvis finns det ett effektivt vaccin nästa gång en släkting till viruset dyker upp.

Hur ser du på läget just nu? Det är mycket oro som luftas lite varstans. Tycker du att det larmas för mycket?

– Jag tycker att man ska vara väldigt vaksam på utvecklingen men jag känner ingen stark oro, säger Anders Sönnerborg.

Han konstaterar att det kan komma att bli en stor belastning på sjukvården – och att bristen på vårdplatser inte gör det lättare – men att Sverige har en bra smittskyddsorganisation och infektionskliniker som är tränade och har som uppdrag att hantera sådana här situationer.

– Det vore värdefullt med en balanserad och professionell analys av den här situationen, där mycket fokus borde ligga på hur vi ska se till att våra äldre och svårt sjuka ska undvika att bli smittade. Den här upphetsade stämningen bidrar ju till de svårigheter som finns att hantera.

Ta del av RAV:s översikt.

Allt fler fall av covid-19 i Sverige

Strax efter lunch den 3 mars har totalt 24 fall, fördelat på fem regioner, bekräftats:

Region Jönköping: 3

Region Skåne: 1

Region Stockholm: 9

Region Uppsala: 2

Västra Götalandsregionen: 9

Hittills har ingen patient uppgetts vara allvarligt sjuk.