Omtyckt chef för Karolinskas covid-19-diagnostik väntas få gå

Omtyckt chef för Karolinskas covid-19-diagnostik väntas få gå

Mitt under pandemin vill Karolinska universitetssjukhuset avsluta chefskapet för Tobias Allander, ansvarig för det mesta av covid-diagnostiken i Stockholmsområdet. Frågan väcker skarp kritik.(2 kommentar)

Läkare i Jönköping börjar jobba på krislägesavtal

Läkare på sjukhusen i Jönköping börjar jobba på krislägesavtalet

Jönköping blir den första region där läkarna jobbar på krislägesavtal under pandemins andra våg. Även Uppsala och Skåne har börjat tillämpa avtalet – men där omfattas än så länge inte läkarna.

Ivo startar tillsyn om hanteringen av patientdata i Region Skåne

Ivo startar tillsyn om hanteringen av patientdata i Region Skåne

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ska utreda om Region Skånes hantering av patientdata är laglig. Detta gör myndigheten eftersom regionen beslutat att skicka data till det amerikanska företag som sköter driften av det nya patientinformationssystemet.

50 miljoner till forskning om långtidscovid

50 miljoner till forskning om långtidscovid

Regeringen vill lägga 50 miljoner kronor på forskning kring långtidscovid. Genom forskningen hoppas regeringen få svar på varför vissa får långvariga symtom, vad de beror på och hur de kan behandlas.

Ny metod ska hjälpa vårdpersonal med trauman kopplat till covid-19

Ny studie ska hjälpa vårdpersonal med trauman kopplat till covid

Det är vanligt att vårdpersonal som arbetar med covid-19 får flashbacks efter traumatiska händelser. Nu inleds en interventionsstudie för att hjälpa dem hantera det. »Jag är orolig för långtidseffekterna om vi inte gör något åt detta«, säger Emily Holmes, professor i psykologi vid Uppsala universitet.

Även Skåne inför munskydd för alla i vårdlokaler

Även Skåne inför munskydd för alla i vårdlokaler

Alla som vistas i Region Skånes vårdlokaler – personal, patienter och besökare – bör använda munskydd. Det har regionen beslutat.

Studier om långtidscovid åtalsanmäls

Forskning om långtidscovid åtalsanmäls – saknade tillstånd

Överklagandenämnden för etikprövning anmäler ett nytt ärende till Åklagarmyndigheten. Enligt ÖNEP finns det skälig misstanke om att en forskare bedrivit studier om långtidscovid utan etiskt tillstånd.

Herculesplan ska ta ambulanser med IVA-patienter

Herculesplan ska ta ambulanser med intensivvårdspatienter

Försvarsmaktens stöd för transporter under pandemin når nu nya höjder. Förutom de helikoptrar som tidigare stått till förfogande, ska nu försvarets transportflygplan TP 84 Hercules kunna ta ambulanser med intensivvårdspatient, narkosläkare och narkossjuksköterska.(1 kommentar)

Pandemilag får grönt ljus av riksdagen

Ny pandemilag har klubbats igenom

Riksdagen har klubbat igenom den tillfälliga pandemilag som ska ge regeringen större befogenheter att besluta om bindande smittskyddsåtgärder.

»Mödravården är väldigt lämpad för digitalisering«

»Mödravården släpar efter och skulle vinna på en digitalisering«

Den digitala vården har fått ett rejält uppsving. Men mödravården tycks ha hamnat på efterkälken trots att tekniken är efterfrågad. Det är slutsatserna efter ett projekt i Norrbotten, där två gynekologer och förlossningsläkare efterlyser en helhetslösning för vårdpersonal och patient. (1 kommentar)

17 fall med nya virusvarianten från Storbritannien

17 fall med nya virusvarianten från Storbritannien

17 fall av den nya varianten av viruset sars-cov-2, med koppling till Storbritannien, har upptäckts i Sverige. Av dem hade 12 en direkt resekoppling. Samtidigt fortsätter den totala nivån smittade att ligga högt både globalt och i Sverige.(1 kommentar)

Ökat förtroende för vården i Mälardalen

Ökat förtroende för sjukvården i Mälardalen

Närmare hälften av invånarna i Mälardalsområdet har fått ett ökat förtroende för sjukvården under pandemin. Det visar en undersökning där över 2 000 personer intervjuats i Södermanland, Stockholm, Uppsala, och Västmanland.

Västra Götaland vill att alla bär munskydd

Västra Götaland vill att munskydd används i hela vården

För att minska risken för smittspridning inför Västra Götalandsregionen nu en rekommendation som säger att alla som befinner sig i vårdlokaler ska använda munskydd. Det gäller personal, besökare och patienter.(1 kommentar)

Studie av T-celler hos personalen på infektionskliniken i Västerås

Studie av T-celler hos personalen på infektionskliniken i Västerås

Under våren har Emeli Månsson, överläkare på infektionskliniken på Västmanlands sjukhus i Västerås, undersökt om personalen som vårdar patienter med covid-19 har utvecklat antikroppar. Nu har hon fått finansiering för en studie för att undersöka förekomsten av T-celler hos personalen.

MSB får vikarierande generaldirektör

MSB får vikarierande generaldirektör

Efter kritik lämnar Dan Eliasson uppdraget som generaldirektör på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB). Nu har regeringen utsett Camilla Asp till vikarierande generaldirektör för myndigheten.

Modernas coronavaccin godkänt i EU

Modernas coronavaccin godkänt

Nu har Modernas vaccin mot covid-19 fått ett villkorat marknadsgodkännande inom EU. De första doserna kan levereras till Sverige redan på måndag enligt Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström.

FHM öppnar för tidigare vaccination av vårdpersonal

Folkhälsomyndigheten öppnar för tidigare vaccination av vårdpersonal

Nu meddelar Folkhälsomyndigheten att vaccinering av viss vårdpersonal kan tidigareläggas. Det handlar till exempel om vårdpersonal inom intensivvården.

Region Sörmland pausar icke-akut vård

Sörmland pausar elektiv vård

Region Sörmland skjuter upp elektiv vård till sista januari. Anledningen är att antalet covidpatienter ökar.

Fler regioner vill snabba på vaccin till vårdpersonal

Fler regioner vill prioritera vårdpersonal för vaccin

Huvudskyddsombudet för läkarna i Uppsala vill att viss vårdpersonal prioriteras i covid-19-vaccinationen. Regionen vill inte gå emot Folkhälsomyndigheten, men ska försöka övertyga myndigheten om ändringar i prioriteringen. Även Stockholm och Kronoberg vill snabba på vaccineringen av vårdpersonal.

Pilotprojekt har lett till lyckad ST-rekrytering i Piteå

Pilotprojekt i Piteå har lett till lyckad rekrytering av ST-läkare

Piteå sjukhus har tagit fram ett »pre-ST«-koncept, i väntan på bastjänstgöringen. Samtliga pilotläkare är utbildade i Riga. Förhoppningen är att kroka upp blivande ST-läkare – och hittills har planen lyckats.