Denna webbplats vänder sig till läkare

Lämnar Östergötland för Region Halland

Lämnar Östergötland för Halland

Krister Björkegren byter rollen som regiondirektör i Östergötland mot motsvarande roll i Halland.

Oroväckande prognos för Jämtland

Dyster prognos för Jämtland

Region Jämtland Härjedalen ser en oroväckande ekonomisk utveckling med en ny prognos på 300 miljoner kronor i underskott för 2023, betydligt sämre än budget.

Skånsk lösning för Iva-transporter ser ut att dröja ytterligare ett år

Lösning för Iva-transporterna i Skåne ser ut att dröja ytterligare

En lösning för Iva-transporterna i Skåne fördröjs ytterligare och kan förväntas tidigast runt nästa årsskifte. Nu tittar sjukvården på en lösning med läkarbil, likt Stockholm och Göteborg.

Underskott för Uppsalas sjukhus

Underskott för Uppsalas sjukhus

Akademiska sjukhuset i Uppsala går mot ännu ett stort underskott med en årsprognos på minus 650 miljoner kronor. Även Lasarettet i Enköping förväntas gå back i år med 15 miljoner kronor.

Nytt ljuddrama i Sveriges Radio om turerna runt Nya Karolinska

SR:s nya ljuddrama gestaltar turerna runt Nya Karolinska

Landstingspolitikern som var med och klubbade igenom den stora sjukhussatsningen blir själv patient och hamnar sist i den långa operationskön. Det är ramen för Sveriges Radios nya ljuddramaserie »Nya Karolinska 2017«. (1 kommentar)

Stockholm och Östergötland redo att ta på sig nationell högisoleringsvård

Stockholm och Östergötland vill ha nationell högisoleringsvård

Både Östergötland och Stockholm vill bedriva nationell högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar. Skåne har däremot skrotat planen på en toppmodern enhet i Malmö med kapacitet att vårda patienter med exempelvis Ebola i mer än 48 timmar.

Läkare åtalas för farlig förskrivning

Läkare åtalas för farlig förskrivning

En psykiater åtalas vid en tingsrätt i Mellansverige för framkallande av fara för annan efter förskrivning av stora mängder narkotiska läkemedel till en patient.

Granskning visar allvarliga brister vid vårdcentraler i Kalmar län

Extern granskning visar brister vid vårdcentraler i Kalmar län

Omotiverade provtagningar, olämplig läkemedelsförskrivning och bristande dokumentation – ett bolag som driver flera vårdcentraler i Region Kalmar län kritiseras i en revision.

Läkemedelsverket lanserar nya rekommendationer för astma/KOL

Läkemedelsverket lanserar nya astma/KOL-rekommendationer

Myndigheten vill bland annat se behandling med inhalationssteroider för alla astmapatienter.

Cancerfonden satsar på livskvalitet

Forskningsfokus på livskvalitet

Cancerfonden gör en särskild satsning på forskning som kan öka patienters livskvalitet inom ramen för sitt senaste anslagsbeslut på totalt 124 miljoner kronor.

Skadeanmälningarna till Löf ökar

Skadeanmälningar till Löf ökar

Fler skadeanmälningar men framsteg i vårdgivarnas arbete med patientsäkerhet. Så summerar Löf utvecklingen under 2022 med en ökning med nio procent av skadeanmälningar till försäkringsbolaget.

Gotland satsar mot hyrberoendet

Gotland satsar mot hyrberoendet

Gotland är numera den region med det största beroendet av hyrpersonal i vården. Nu sätts åtgärder in – samtidigt som Region Gotland ser en ljusning mot något mindre av »säljarnas marknad«.

NU-sjukvården fortsätter driva närsjukhus under 2024

Närsjukhus fortsatt NU-drivna

Närsjukhusen med specialistmottagningar i Bäckefors/Dalsland, Strömstad och Lysekil kommer att drivas vidare av Västra Götalandsregionen även under 2024.

Läkare åtalas för sexuellt övergrepp

Läkare åtalas för sexuellt övergrepp

En läkare i Mellansverige åtalas för sexuellt övergrepp. Mannen nekar till brott.

Snortransplantation kan lindra kronisk sinuit enligt svenska forskare

Snortransplantation kan lindra kronisk sinuit enligt forskare

Svenska forskare tycker sig ha funnit visst stöd för att »snortransplantation« kan ha effekt vid kronisk sinuit. I en pilotstudie, utan kontrollgrupp, tyckte 16 av 22 patienter att de blev bättre efter att ha sköljt näsan med en snorlösning från en donator. Forskarna avråder dock patienter från att försöka sig på detta på egen hand.

Sjukdom vanligare än dödsolyckor som dödsorsak på arbetsplatser

Sjukdom vanligare än olyckor som dödsorsak på arbetsplatser

Sjukdom eller skador till följd av dålig arbetsmiljö kan orsaka omkring 3 000 dödsfall varje år. Den bedömningen gör Arbetsmiljöverket efter en genomgång av kunskapsläget.

Pandemin satte fokus på skillnader i hälsa

Pandemin satte fokus på skillnader i stockholmarnas hälsa

Stockholmarna upplever en allt bättre hälsa och har stöd av utvecklingen med ökad livslängd och färre som avlider i hjärtinfarkt, stroke och cancer. Men ojämlikheten består med skillnader mellan olika befolkningsgrupper, visar Region Stockholms folkhälsorapport.

Regeringen vill förenkla för kameraövervakning

Vill förenkla kameraövervakning – regeringen tillsätter utredning

Regioner och kommuner ska inte behöva tillstånd för att sätta upp övervakningskameror, föreslår regeringen. »Det här ska få riktig effekt ute i verkligheten«, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Åklagaren överklagar inte skakvåldsdom: »Läkarna är oeniga«

Åklagaren överklagar inte friande dom om skakvåld: »Läkarna oeniga«

Åklagaren i ett uppmärksammat fall gällande skakvåld har valt att inte överklaga den friande domen mot barnets pappa. Anledningen är den medicinska oenighet som råder inom läkarkåren.

»Den är inte en databas med fakta – utan enbart en statistisk modell«

»Inte en databas med fakta – utan enbart en statistisk modell«

Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem, ser Chat GPT som ett värdefullt hjälpmedel för forskare, men höjer ett varningens finger. »Ett kraftfullt verktyg som bör användas med försiktighet.« (1 kommentar)