Regionerna slipper söka statsbidrag för covidvården

Regionerna slipper söka statsbidrag för covidvård

Regionerna kommer inte längre behöva ansöka om ersättning för merkostnader för covidvården. I stället ska statsbidraget fördelas per invånare, enligt en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna. 

Skåne och Västra Götaland vill ge vårdpersonal vaccin snabbare

Skåne och Västra Götaland vill ge vårdpersonal vaccin snabbare

Skåne och Västra Götalandsregionen går emot från Folkhälsomyndighetens prioritetsordning för vaccination mot covid-19. Båda regionerna planerar att prioritera upp viss sjukvårdspersonal i vaccinationskön.

Krislägesavtalet aktiverat även i Region Jönköping

Krisavtal aktiveras i Jönköping

Region Jönköpings län blir landets sjätte region att aktivera krislägesavtalet, efter beslut av Sveriges Kommuner och regioner och Sobona på måndagen.

WHO: Utsatt vårdpersonal bör prioriteras för vaccin

WHO rekommenderar att utsatt vårdpersonal vaccineras först

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att sjukvårdspersonal som löper hög risk att smittas av covid-19 ska vaccineras först. Men i Sverige är personalen så pass starkt skyddad att det inte ska behövas, menar Folkhälsomyndigheten, som dock påpekar att det är upp till regionerna att avgöra.

Läkarförbundet efterlyser åtgärder för att läkarna ska orka under 2021

Läkarförbundet vill se åtgärder för att läkarna ska orka 2021

Hälften av Läkarförbundets medlemmar har fått en högre stressnivå under pandemin, och lika många anser att de inte får tillräcklig vila och återhämtning, enligt en enkätundersökning. Förbundet efterlyser att regionerna vidtar åtgärder.

Nya fall av covidvariant nu i Sverige

Nya fall av brittisk covid hittade

Fyra nya fall av den variant av covid-19 som rapporterats från Storbritannien, har nu upptäckts i Sverige. Det uppger Folkhälsomyndigheten.

Studie: Positiv inställning till digital vård – men oro för kompetenstapp

Studie: Positivt med digital vård men oro för missad kompetens

Jobbet som nätläkare har flera fördelar, inte minst i arbetsmiljön. Det visar en studie vid Linköpings universitet där primärvårdsläkare intervjuats. Men om man vill utveckla sina färdigheter ska man kanske inte jobba heltid på nätet.(2 kommentar)

Karolinskas personal får extra lediga dagar

Karolinskas personal får extra ledigt

Alla fast anställda vid Karolinska universitetssjukhuset kommer att få två dagars extra betald ledighet under nästa år. Detta för att öka möjligheterna till återhämtning efter arbetet med covid-19.

Storbritannien: Ja till Astra Zenecas vaccin

Storbritannien godkänner Astra Zenecas vaccin

Storbritannien har som första land godkänt Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Ett godkännande för vaccinet i EU väntas dock först komma en bit in i nästa år, rapporterar nyhetsbyrån TT.

Ja till krislägesavtal inom Region Skåne

Ja till krislägesavtal i Region Skåne

Region Skåne fick på kvällen i går, tisdag, besked om att krislägesavtalet ska aktiveras i regionen. Anledningen är pandemins påverkan på bemanningen.

Geriatrikprofessor: Inför mer geriatrik i grundutbildningen

Geriatrikprofessor: Inför mer av geriatrik inom grundutbildning

För att stärka äldreomsorgen behövs fler geriatriker och höjd medicinsk kompetens i kommunerna. Dessutom behöver läkarstudenterna komma ut mer i äldreomsorgen. Det anser geriatrikprofessorn Maria Eriksdotter. Hon pekar också på att det finns skäl till viss självkritik inom läkarkåren.(5 kommentar)

Läkare åtalas efter felaktig förskrivning

Läkare åtalas för osant intygande

En läkare har åtalats för grovt osant intygande, rapporterar SVT Nyheter. Läkaren misstänks ha skrivit ut botulinumtoxin utan medicinska skäl.

Ett försämrat läge väntas i sjukvården de kommande veckorna

Ett försämrat läge i sjukvården väntas de kommande veckorna

Antalet intensivvårdspatienter har ökat med 17 procent sedan förra veckan, och samtliga regioner befarar ett allt sämre läge de närmaste veckorna. »Sjukvården tar i dag hand om 460 fler patienter än när det var som värst i våras. Det är en hög belastning«, sa Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef vid Socialstyrelsen, vid dagens pressträff. (2 kommentar)

Skåne begär nu att krisavtalet aktiveras

Skåne begär att krisavtal aktiveras

Läget inom sjukvården i Skåne beskrivs som mycket ansträngt. Region Skåne begär nu att krislägesavtalet aktiveras för personal inom intensivvården.

Tillfällig pandemilag ger möjlighet till ett nytt munskyddskrav

Möjlighet att införa munskyddskrav i tillfälliga pandemilagen

Det förslag på en tillfällig pandemilag som regeringen skickat till lagrådet innehåller en möjlighet att införa munskyddskrav vid till exempel handelsplatser och i kollektivtrafiken. Det skriver Dagens Nyheter.(1 kommentar)

Färre covid-sjuka än andra avlidna på äldreboende blev undersökta av läkare

Färre covid-sjuka än andra avlidna på äldreboende träffade läkare

Personer som avled i eller med covid-19 på äldreboende läkarundersöktes i mindre utsträckning sista månaden i livet än andra avlidna på äldreboende, enligt statistik från Svenska palliativregistret.  (1 kommentar)

Satsningen på ST i teknik fortsätter på Sahlgrenska

Satsningen på ST-fördjupning i teknik fortsätter på Sahlgrenska

I vår börjar den andra kullen ST-läkare ett fördjupningsprogram i teknik och innovation på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. För den första kullen, som nu är halvvägs, blev inget riktigt som planerat i och med pandemin.

Läkemedelsverket ska utreda om en fortsättning för Läkemedelsboken

Läkemedelsverket ska utreda fortsättning för Läkemedelsboken

Läkemedelsverket ska undersöka förutsättningarna för att driva Läkemedelsboken vidare. Samtidigt ska boken finnas tillgänglig i nuvarande form hela nästa år. Det framgår av myndighetens regleringsbrev.(4 kommentar)

Regionerna köper mer vård från privata utförare

Regionerna köper in allt mer vård från privata leverantörer

Regioners köp av privat verksamhet ökade med 5 miljarder kronor under 2019. Enligt Sveriges Kommuner och regioner är det bland annat arbetet för ökad tillgänglighet, nära vård och digitalisering som driver på utvecklingen.(3 kommentar)

Pandemilag öppnar för hårdare åtgärder

Pandemilag kan snart vara på plats

En tillfällig pandemilag för covid-19 är tänkt att träda i kraft den 10 januari nästa år. Den ska ge regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som nu är möjligt.(1 kommentar)