Denna webbplats vänder sig till läkare
»Risken är att man är naiv och bara hoppar på teknologin«

»Risken är att man är naiv och bara hoppar på teknologin«

Li Felländer-Tsai, professor och föreståndare för Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning på Karolinska universitetssjukhuset, varnar forskare för att dras med i hajpen kring Chat GPT. »Det är lätt att bli förförd, men det finns stora risker«, säger hon.  (1 kommentar)

Ingen Iva i Ljungby under sommarveckor

Ingen Iva i Ljungby i sommar

Trots att man vänt och vridit på semesterplaneringen, har man inte hittat en lösning. Ljungby lasarett kommer inte att ha några intensivvårdsplatser under en period i sommar, utan den vården koncentreras till Växjö.

Imy granskar Skåne – patient googlade fram sin röntgenbild

Imy granskar Region Skåne efter att patient googlat fram sin röntgenbild

Integritetsskyddsmyndigheten, Imy, har inlett en granskning av Region Skåne efter att en patient hittat sin egen röntgenbild tillsammans med namn och personnummer på nätet. Flera andra patientuppgifter låg också öppet, enligt anmälan.

Hajpad AI delar forskarvärlden

Hajpad AI delar forskarvärlden

Sedan textroboten Chat GPT lanserades har den tagit världen med storm. På några minuter kan den ge dig ett färdigt manuskript eller en anslagsansökan. Betyder AI-verktyget att forskarna nu äntligen kan ägna sig åt forskning i stället för slitgörat med att skriva, eller är det ett sätt att fejka sig till akademisk framgång? Läkartidningen har tittat närmare på nykomlingen på allas läppar.  (1 kommentar)

Läkare får tillbaka leg – trots dom om misshandel och sexuellt ofredande

Läkare får tillbaka leg – trots dom om misshandel och sexuellt ofredande

En läkare som dömts i hovrätten för bland annat misshandel och sexuellt ofredande får tillbaka sin legitimation. Förvaltningsrätten anser att det gått lång tid sedan brotten skedde och att mannens alkoholproblem är lösta. Men rådmannen och nämndemännen har inte varit överens. (2 kommentarer)

I år höjs lönerna för läkarna i VGR: »Ser dåligt ut för de allra flesta«

Lönesatsning för VGR:s läkare: »Ser dåligt ut för de allra flesta«

Låg lön anges som tungt vägande skäl till varför läkare väljer att avsluta sin anställning i Västra Götalandsregionen. Det framgår i den avgångsenkät som regionen gjort. »Det är positivt att den här rapporten faktiskt visar att löneläget spelar roll«, säger Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening.

Läkare får fängelse för flera grova brott

Läkare får näringsförbud och döms till fyra års fängelse för grova brott

En läkare döms till fyra års fängelse för bland annat grova narkotikabrott, skattebrott och bokföringsbrott. Domen är en del i en härva som kopplats till organiserad brottslighet och penningtvätt genom fastighetsaffärer.

Klart med ny politisk ledning i SKR

Ny politisk ledning i SKR vald

Som väntat valdes Anders Henriksson (S) till ny ordförande för Sveriges Kommuner och regioner, SKR, på organisationens valkongress under tisdagen.

Utbetalningar pausade till läkare på nationella taxan i Region Stockholm

Utbetalningar pausade till läkare på nationella taxan i Stockholm

Samtliga neurologer i Stockholm som verkar på nationella taxan har fått sina utbetalningar från regionen pausade på grund av brister i journalföringen. Men Privatläkarföreningen misstänker att den verkliga anledningen bakom beslutet är en annan. »Våra kollegor i Stockholm är utsatta för ett utrotningskrig – regionen kommer att ge sig på specialitet efter specialitet«, säger föreningens ordförande Thomas Anderson. (2 kommentarer)

Så blir nya reglerna för jourkomp i VGR

Så blir de nya jourkompreglerna för läkarna i Västra Götalandsregionen

Det blev ramaskri bland läkarna när Västra Götalandsregionen häromåret sa upp det lokala jourkompavtalet. Nu står det klart vad som gäller för det lokala övergångsavtalet.

Norrbotten får sätta kamera vid entrén till Sunderbyns akut

Norrbotten får sätta kamera vid entrén till Sunderbyns akut

Region Norrbotten får tillåtelse att kamerabevaka utan inspelning vid entrén till akuten vid Sunderby sjukhus. Det har Förvaltningsrätten beslutat efter att regionen överklagat ett tidigare beslut av Integritetsskyddsmyndigheten.

Klinisk forskning i fokus när grund för ett nytt ALF-avtal ska tas fram

Klinisk forskning i fokus när ett nytt ALF-avtal ska arbetas fram

Det snart tio år gamla ALF-avtalet behöver uppdateras, anser regeringen. Regeringskansliet har därför gett Bertil Lindahl, överläkare och professor i kardiologi i Uppsala, i uppdrag att ta fram underlag för ett nytt avtal.

WHO-larm: Få nya antibiotika i pipeline

WHO: Få nya antibiotika i pipeline

I klinisk prövning finns bara 27 läkemedelskandidater som är riktade mot de bakterier där behovet att få fram effektiv behandling är allra störst. Bara fyra har en ny verkningsmekanism.

Lycksele och övertid ledde till heta diskussioner inom Sjukhusläkarna

Lycksele och övertid ledde till het diskussion inom Sjukhusläkarna

Kvinnosjukvården i Lycksele väckte stora diskussioner under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte på fredagen. Flera deltagare ifrågasatte huruvida föreningen centralt verkligen ska arbeta med lokala frågor. (2 kommentarer)

Första versionen av den »nya« Läkemedelsboken släpps snart

Första versionen av den »nya« Läkemedelsboken släpps snart

Under våren lanseras en betaversion av den nya webbaserade Läkemedelsboken. Nu vill Läkemedelsverket få in tidiga synpunkter på webbplatsen och innehållet från användare.

Fysisk aktivitet på recept – Så ser regeringens miljonsatsning ut

Far, fysisk aktivitet på recept – Så ser regeringens miljonsatsning ut

I en färsk debattartikel i Läkartidningen konstaterade författarna att metoden fysisk aktivitet på recept (Far) är kraftigt underutnyttjad. Nu står det klart att regeringen avsätter 1,7 miljoner kronor 2023 till yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA. Pengarna ska användas i arbetet med Far och handboken Fyss, inklusive Efyss. Pengarna är en del i en satsning som fullt utbyggd ska uppgå till 100 miljoner kronor årligen.

Bristande ledarskap är en anledning att läkarna lämnar Västra Götaland

Brister i ledarskapet är en orsak till att läkarna lämnar VGR

Sedan januari 2020 har Västra Götalandsregionen, VGR, skickat ut en avgångsenkät till de anställda som avslutar sin anställning. Nu är sammanställningen färdig och visar på främst tre olika orsaker till varför läkare väljer att gå vidare från sin anställning inom VGR. »Det handlar mycket om ledarskapet och en hög arbetsbelastning på våra läkare«, säger Marina Olsson, HR-direktör i VGR. (2 kommentarer)

Statligt finansierat kansli ska få fart på kliniska prövningar i Sverige

Statsfinansierat kansli ska få fart på kliniska prövningar i Sverige

Ett nytt partnerskap mellan life science-industrin och hälso- och sjukvården, Swe Trial, ska ge Sverige fler kliniska prövningar. Det föreslås i en ny utredning. Samtidigt gör utredningen bedömningen att samarbetet Kliniska studier Sverige vid Vetenskapsrådet, endast haft »begränsad effekt« för att locka kliniska prövningar till landet.

Spor och VGR-läkare prisades av Sjukhusläkarna för sina insatser

Spor och VGR-läkare prisades av Sjukhusläkarna för sina insatser

Statistikbitare och tidningsdebattörer har fått pris av Sjukhusläkarna för sina insatser för vården. »Det är egentligen alla operationsavdelningar i Sverige som gör jobbet och levererar siffror till oss som ska ha tacket och inte vi«, sa Bengt Cederlund, pristagare och registerhållare på Svenskt perioperativt register (Spor).

Ivo berett att backa om miljonviten: »Det är patientsäkerheten som styr«

Ivo kan backa om vårdplatsviten

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skulle kunna backa om de miljonviten som riktats mot flera regioner – även om kraven uppfylls först långt efter utsatt datum. »Det som är styrande här är patientsäkerheten«, säger generaldirektören Sofia Wallström.