Kritik mot ekonomiska styrmodeller

För att garantera kvalitet och effektivitet måste vården styras. Men hur? Ekonomiska incitament har blivit allt populärare, men nu har avigsidorna börjat uppmärksammas. Under ett välbesökt seminarium i Almedalen ställdes frågan om vi faktiskt håller på att styra sönder vården.

Kommuner hotar trotsa nya demensföreskrifter

Göteborgs stad har inga möjligheter att följa Socialstyrelsens nya föreskrifter om demensvården. Det hävdade biträdande kommunalrådet Anna Johansson vid ett seminarium i Almedalen på tisdagen.

Bred uppslutning bakom förslag till ny läkarutbildning

Förslaget till ny läkarutbildning fick tummen upp från både landstings- och universitetsrepresentanter. Samtidigt fanns en insikt om att en slopad AT kommer att ställa nya krav på landstingen.(1 kommentar)

Det är alltid svårt att vara annorlunda, fast vi är också ganska vanliga

Minutkliniken är ursprungligen ett finskt koncept med sjuksköterskedrivna små drop-in-mottagningar, oftast inhysta i apotekslokaler. I mars 2012 öppnade den första enheten i Sverige. Minutkliniken tar emot patienter med enkla åkommor, till exempel ögoninflammationer, besvär från bihålorna, halsont, munherpes eller öronvärk.  Till de sju svenska klinikerna är fem läkare knutna. Ron Liebkind hoppar själv in när […]

»Apotekens farmaceuter är en resurs som hälso­vården inte ska förglömma«

De sju svenska Minutklinikerna ligger alla utom en inhysta i apotek som drivs av Kronans Droghandel.

Läkare kombinerar operasången med arbete på Minutkliniken

Linus Börjesson avslutade läkarutbildningen i Göteborg 2003. Tre år senare debuterande han i Verdis »Rigoletto« på Folkoperan i Stockholm efter studier på Operahögskolan i samma stad. 2010 blev han legitimerad läkare. Han varvar opera med operation, hade jag velat skriva, men riktigt så ordvitsigt är inte hans arbetsliv. Sedan ett år tillbaka kombinerar han dock […]

Starka känslor och hård kritik inför starten

När Minutkliniken startade sin verksamhet i Sverige var många skeptiska. Framför allt gällde kritiken huruvida kliniken skulle klara att hantera antibiotikaförskrivning på ett rationellt sätt. Men efter hand har kritiken tysnat.(1 kommentar)

Ökad transparens ska minska ojämlikheten

Mer tillsyn, fler vägar in i vården och bättre information till patienterna. Det är några av förslagen från Patientmaktsutredningen för att göra vården i Sverige mer jämlik.

Återupprätta professionernas roll

De nuvarande styrsystemen leder till mer administration, sämre resultat och nedvärdering av professionalismen. Det hävdade ordförandena för Läkarförbundet, Lärarnas riksförbund och Polisförbundet vid ett extremt välbesökt seminarium i Almedalen på måndagen.(1 kommentar)

Förra ordföranden anser att man bör vidga vyerna

Förra ordföranden anser att man bör vidga vyerna

Varför kan inte doktorn komma? Så hette ett av Läkarförbundets seminarier under Almedalsveckan. Det handlade om läkarmedverkan i hemsjukvård för sköra äldre patienter. Men regeringens äldresamordnare anser att doktorn kan komma. Bara man tänker i lite nya banor.(1 kommentar)

Förslag: Skrota LUS-lagen

Läkarförbundet har länge velat få bort den så kallade LUS-lagen samt förordningen (1998:1518) om vissa anställningar inom hälso- och sjukvården, som tillåter universitetssjukhusen att anställa specialister respektive ST-läkare på tidsbegränsade kontrakt. I praktiken tillämpas inget av regelverken sedan Akademiska sjukhuset i Uppsala 2009 som sista universitetssjukhus införde tillsvidareanställning för alla nya ST-läkare. Nu föreslår Patientmaktsutredningen […]

Danska allmänläkare behåller sina licenser

Med minsta möjliga marginal röstade de danska familjeläkarna nej till att lämna det allmänna sjukförsäkringssystemet.

Minskat antal vårdplatser – igen

Efter förra årets utplaning av sjunkande antal vårdplatser pekar kurvan återigen nedåt. Per 1 000 invånare erbjuder den specialiserade vården 2,60 vårdplatser, ett nytt lägstarekord.Uppdaterad 1 juli 2013.(1 kommentar)

Stort medlemstapp i Läkaresällskapet

Stort medlemstapp i Läkaresällskapet

Sedan 2011 har Svenska Läkaresällskapet tappat uppemot var fjärde medlem. Orsaken tros vara att medlemmarna inte längre går in gratis på Medicinska riksstämman. Svenska Läkaresällskapets vd Filippa Nyberg anser att sifforna är »anledning till noggrann analys och eftertanke«.(2 kommentar)

Ny utredningschef på Läkarförbundet

Ny utredningschef på Läkarförbundet

Per Johansson, utredare på Sveriges Psykologförbund, blir ny utredningschef på Läkarförbundets kansli. 

Stort gensvar på uppropet för bättre sjukvård

Debattinlägget »Läkarupprop för en bättre sjukvård« som publicerades på Läkartidningen.se precis innan midsommar har uppmärksammats stort. Och gensvaret blev omedelbart: på bara några dagar har antalet underskrifter stigit till över 6 000, och namnen blir fler hela tiden.(1 kommentar)

Dagens läkarutbildning klarar EU-krav

Yrkeskort, varningssystem för olämplig vårdpersonal och krav på kontinuerlig fortbildning, det är några av nyheterna i EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv.

Läkarförbundet kräver insatser mot IT-haverier

Med anledning av de IT-haverier som de senaste veckorna drabbat sjukvården i Stockholm kräver Läkarförbundet nu åtgärder för att minska risken för nya haverier.(1 kommentar)

Förundersökningen om barnsexbrott fortsätter

Onsdagen den 19 juni omhäktades den läkare som på sannolika skäl misstänks för flera olika sexualbrott mot barn. Förundersökningen väntas ta minst en månad till.

Tobaksförbud i Härnösand utreds vidare

Tobaksförbud i Härnösand utreds vidare

Ett medborgarförslag från Härnösandsläkaren Micael Fichtel har satt fart på den lokala debatten om att fasa ut tobak.