Haverikommissionen pekar på brister i hjärtintensivvården

För första gången har Statens haverikommission utrett ett dödsfall inom sjukvården. Slutsatsen är att händelsen berodde på brister inom ledning och styrning av verksamheten. 

Ny kampanj siktar på ett rökfritt Sverige 2025

I går måndag drog kampanjen »Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025« i gång. Målet för kampanjen, som stöds av bland andra Läkarförbundet, är att politikerna ska sätta ett datum för när tobaken ska vara utfasad. 

»Utredaren har inte följt direktiven«

AT-studierektorerna i Västra Götalandsregionen anser att Stefan Lindgren inte tillräckligt utrett möjligheterna att bevara och utveckla AT. 

Förvåning och besvikelse över utebliven remiss

Förvåning och besvikelse över utebliven remiss

Mer än åtta månader har gått sedan regeringens utredare Stefan Lindgren överlämnade sin utredning om en ny läkarutbildning. Nu ställer sig allt fler frågan om något hakat upp sig, eller om regeringen rentav backat och inte vill ha någon ny utbildning.(3 kommentar)

Fortsatt ökning av läkarantalet

Antalet läkare i Sverige kommer att öka med cirka 25 procent de närmaste femton åren. Det visar Läkarförbundets nya arbetsmarknadsprognos. Ökningen hänger dock på att inflödet av utlandsutbildade läkare fortsätter i samma snabba takt som i dag.

Industrifinansierad fortbildning snart blott ett minne

Enligt det nya industriavtalet som nu är klart ska arbetsgivaren framöver stå för hela fortbildningsnotan.

Smer säger nej till mitokondriebyte

Med mitokondriebyte skulle vissa allvarliga ärftliga sjukdomar kunna hindras från att föras över från mor till barn. Statens medicinsk-etiska råd anser dock att man inte i nuläget bör lätta på förbudet mot genterapi på könsceller.

Johan von Schreeb: »Det ser ut som en fem mil bred ångvält kört in«

Kirurgen Johan von Schreeb flög till Filippinerna för en dryg vecka sedan med Läkare utan gränser. Tillsammans med några kollegor från organisationen befinner han sig på ön Samar, som var den första som drabbades av den kraftfulla tyfonen. Trots att han är van vid att arbeta i spåren efter allvarliga katastrofer, beskriver han förödelsen som […]

»Det är som om en fem mil bred ångvält har kört in över området.«

Johan von Schreeb arbetar med att bygga upp den basala sjukvården på den filippinska ön Samar, som drabbats mycket hårt.

Snart dags för nya Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut går i graven vid årskiftet och ersätts istället av nya Folkhälsomyndigheten.

»Katastrofdoktorn« Johan von Schreeb till Filippinerna

»Katastrofdoktorn« Johan von Schreeb till Filippinerna

Johan von Schreeb åker till tyfondrabbade Filippinerna med Läkare utan gränser. Vad han kommer att möta är oklart – få har lyckats ta sig till det svårast drabbade området.

Farväl till landstingen

Farväl till landstingen

Dagens organisation med 21 landsting är ett allvarligt hot mot svensk sjukvård. Det säger Göran Stiernstedt, tidigare chef för vård och omsorg på SKL, i sin första intervju efter att han lämnat landstingsvärlden. (8 kommentar)

Han ska underlätta samarbete och gemensamma beslut i landstingen

Patientfokus och IT-system står överst på agendan när Hans Karlsson axlar direktörsmanteln på SKL:s avdelning för vård och omsorg.  Och vägen framåt går via samtal, samverkan och dialog. 

Läkarförbundet får regeringspengar för att kartlägga ST-tjänstgöring

Läkarförbundet har fått pengar från regeringen för flera projekt. Det största handlar om att kartlägga ST-tjänstgöring inom den privata sjukvården.

Får bloggande patienter bättre vård?

Allt fler patienter bloggar - hur ska läkarna hantera det?

Läkarförbundet kräver enklare prissättning av läkemedel

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin kräver tillsammans med ordförandena i tre patientförbund ett nytt system för prissättning av läkemedel.

Regler om visstidsanställning för specialister skrotas

Läkarförbundet är i stort positivt till Patientmaktutredningens slutbetänkande. Det framgår av förbundets remissyttrande som särskilt berömmer förslaget att slopa LUS-lagen.

Marie Wedin om tankesmedjan

Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet, tycker inte att en ny tankesmedja behövs. (2 kommentar)

Läkaruppropet vill bilda en tankesmedja

Läkaruppropets initiativtagare vill starta en tankesmedja för att försöka förbättra sjukvården.(4 kommentar)

Hägglund nobbar möte med SLF

Läkarförbundet bad i september om ett möte med socialminister Göran Hägglund och äldreminister Maria Larsson för att presentera sina förslag om hur äldres behov av läkarinsatser bättre ska kunna tillgodoses. På grund av en fullbokad kalender har dock Göran Hägglund avböjt ett möte.