Den sexbrottsanklagade läkarens vårdcentral stängs

En primärvårdsläkare häktades i förra veckan misstänkt bland annat för sexuella övergrepp mot barn. Landstinget har nu meddelat nuvarande vårdcentralsledning att man inte kan tillåta verksamheten innan kvalitet och patientsäkerhet kan garanteras.

Annonser för antidepressiva bröt mot god marknadsföring

Var tredje annons för antidepressiva läkemedel i Läkartidningen mellan 1994 och 2003 bröt mot läkemedelsindustrins normer för god marknadsföring, enligt en ny studie.

Nu ska undanträngningen kartläggas

Enligt årets kömiljardsöverenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, måste alla landsting som vill vara med och tävla om pengarna från och med i november rapportera hur man klarar att ta hand om återbesöken i rätt tid. Bakgrunden är en önskan om att kunna följa patientens hela väg genom vården, förklarar Harald Grönqvist, […](1 kommentar)

»Modellen kommer inte att fånga all undanträngning«

Samtidigt påpekar hon att det finns undanträngningseffekter till följd av kömiljarden som modellen inte kommer att kunna fånga. – Det finns projekt där man säger man att patienterna själva ska beställa tid för återbesök, för att man ska klara vårdgarantin. En del patienter glömmer bort det, och det är en typ av undanträngning som man […]

Läkare häktad för barnsexbrott

En 37-årig primärvårdsläkare häktades i fredags på sannolika skäl misstänkt för sexuella övergrepp mot barn, barnpornografibrott, grovt barnpornografibrott och sexuellt ofredande. (4 kommentar)

Osignerade journalanteckningar måste lämnas ut

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen öppnar upp för landstingen att lämna ut osignerade journalanteckningar till patienter över nätet.

»Pröva på om du är nyfiken«

»Om du är nyfiken på en verksamhet – pröva på den! Oftast kan man gå tillbaka om det inte skulle fungera.« Det rådet gav Johanna Adami, akutläkare och direktör vid Vinnova, på Karriärmässan i Stockholm på lördagen.

Åtgärdspaket i Västernorrland för att få bukt med hyrläkarbehovet

Höjda lönetillägg, pendlingsersättning inom EU och studielön för anställda som vill vidareutbilda sig. Landstinget i Västernorrland samordnar nu sina insatser för att klara rekryteringen till glesbygd och inom bristyrken.(2 kommentar)

Arbetsmiljöverket kräver besked om hyrläkarstoppet

Med anledning av Jämtlands läns landstings beslut att fram till årsskiftet inte anlita några hyrläkare i Östersund (se LT nr 19–20/2013) har Arbetsmiljöverket begärt att få se landstingets bedömning av de arbetsmiljörisker som stoppet kan medföra.

Kliniska prövningar fortsätter att minska

Den årliga FoU-enkäten bland De forskande läkemedelsföretagen, LIF:s, medlemsföretag visar en fortsatt nedåtgående trend för den kliniska forskningen i Sverige.

»Ny lag diskriminerar papperslösa«

Den nya lagen om vård för papperslösa är diskriminerande, anser Läkarförbundet och andra vårdyrkesorganisationer.(8 kommentar)

Allt bättre resultat på AT-provet

AT-läkare presenterar bättre på AT-provet nu än för några år sedan, och det gäller oavsett var i Sverige man utbildats. Det visar en undersökning från Linköpings universitet.(1 kommentar)

Etiska riktlinjer: När avstå från HLR?

När ska man avstå från att sätta in hjärt–lungräddning, HLR? Nu finns etiska riktlinjer.

Han har recept mot läkarbristen

Han har recept mot läkarbristen

Går det att eliminera den dramatiska brist på allmänläkare som Läkarförbundets enkät demonstrerar? Läkartidningen har träffat några läkare som borrat lite djupare i frågan.(3 kommentar)

»Deltid för att behålla arbetsglädjen«

Det viktigaste skälet till att ST-läkaren Magdalena Elf­wén arbetar deltid är att hon tycker jobbet blir roligare då. Deltidsarbetande allmänläkare som hon har intervjuat säger samma sak.(1 kommentar)

Vill ha tid för reflektion

Agnes Lutz. Gör sista året som ST-läkare i allmänmedicin. Arbetar 80 procent på Dalens vårdcentral i Stockholm. Några kortare dagar, och en ledig eftermiddag varannan vecka.

Skriver en deckare om året

Jonas Moström. Specialist i allmänmedicin sedan 2006. Arbetar 60 procent på S:t Eriks vårdcentral i Stockholm. Ledig en hel dag och två halvdagar i veckan. Författare till en serie deckare om polisen Johan Axberg och läkaren Erik Jensen.

Kortare dagar på dagis

Lena Mjörndal. Specialist i allmänmedicin sedan 2010. Arbetar 60 procent på Capio Vårdcentral Ringen i Stockholm. Kortare dagar och helt ledig måndagar.

Läkare i upprop för norrländsk storregion

Riv landstingsgränserna i norr. Den frågan driver nu en grupp läkare i Örnsköldsvik med AT-läkaren Erik Ferry som initiativtagare. De vill ge professionen en tydligare röst i frågan om regionbildning i Norrland.(3 kommentar)

Fortbildning mer än en rättighet

Se fortbildning som en patientsäkerhetsfråga och kroka arm med distriktssköterskorna! Det är läkaren och riksdagsledamoten Anders W Jonssons råd till allmänläkarna.