Denna webbplats vänder sig till läkare

Heidi Stensmyren ger både ros och ris till regeringens förslag

Heidi Stensmyren ger både ros och ris till regeringens förslag

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren ser flera ljuspunkter bland förslagen i regeringsförklaringen, men har också invändningar. Hon har redan fått en inbjudan från den nye ministern, som vill höra vad Läkarförbundet har för tankar om vad regeringen bör prioritera.

SLF riktar stark kritik mot ny ST-föreskrift

SLF riktar stark kritik mot ny ST-föreskrift

Socialstyrelsens förslag till ny ST-föreskrift innebär att kvalitetskontrollen av ST-utbildningen försvagas. Det menar Läkarförbundet i ett bitvis mycket kritiskt remissvar. (1 kommentar)

Obligatoriet i vårdvalet tas bort

Den tvingande lagen om vårdval i primärvården avskaffas. Detta om Stefan Löfven får igenom de förslag han presenterade i dagens regeringsförklaring. Där ingick också nationella kvalitetslagar i välfärden med syfte att förbättra kvaliteten och begränsa vinsterna. 

SSU-ordförande blir sjukvårdsminister

SSU-ordförande blir sjukvårdsminister

Annika Strandhäll, Gabriel Wikström och Åsa Regnér är nya ministrar i socialdepartementet. Gabriel Wikström får sjukvårdsfrågorna. Helene Hellmark Knutsson blir forskningsminister i utbildningsdepartementet.

»Det här liknar ingenting vi sett tidigare«

»Det här liknar ingenting vi sett tidigare«

Hans Rosling, professor i global hälsa, uppmanar svensk hälso- och sjukvårdspersonal att hjälpa till att bekämpa det pågående ebolautbrottet i Västafrika. »Vi måste göra något som vi inte är förberedda på.« (2 kommentarer)

Läkarförbundet säger ja till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Förbundet är positivt till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, men tycker det är olyckligt att möjligheten att få en sådan behandling varierar mellan landstingen. (2 kommentarer)

Kostnaden för läkemedel utanför förmånen stiger kraftigt

Kostnaden för läkemedel utanför förmånen stiger kraftigt

På tio år har kostnaderna för receptbelagda läkemedel utanför förmånen ökat från 500 miljoner kronor till 2 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Riksrevisionen: Prestationsbaserad ersättning kan hämma utvecklingen

Riksrevisionen: Prestationsbaserad ersättning kan hämma utvecklingen

För mycket ekonomistyrning i landstingen riskerar att stjälpa mer än det hjälper. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport, där regeringens prestationsbaserade ersättningar kritiseras. (1 kommentar)

»Vänskap« på Facebook inte jäv

»Vänskap« på Facebook inte jäv

En handläggare på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, var Facebook-vän med områdeschefen i ett ärende han utredde. IVO menar dock att sådan vänskap inte i sig utgör jäv.

Flyktingbarnet från Somalia som blev svensk läkare

Flyktingbarnet från Somalia som blev svensk läkare

Läkaren Alas Abdikarin flydde inbördeskrigets Somalia som tonåring. Nu har han blivit en viktig länk mellan Vårdcentralen Nävertorp i Katrineholm och den svensksomaliska befolkningen i området.

Nej till ECT utanför landstingets lokaler

Nej till ECT utanför landstingets lokaler

Socialstyrelsen ifrågasätter i ett JO-ärende att patienter som tvångsvårdas ges ECT på privata S:t Görans sjukhus. Enligt verksamhetschefen på Norra Stockholms psykiatri kan det ställa till stora problem för tvångsvården i hela Stockholmsområdet om Socialstyrelsens tolkning vinner gehör.

Johan Styrud kan bli ny ordförande i Stockholms läkarförening

Johan Styrud, kärlkirurg på Danderyds sjukhus, föreslås bli ny ordförande i Stockholms läkarförening.

»Universitetssjukvård ett inte okomplicerat begrepp«

Eva Engström, ordförande för Läkarförbundets utbildning- och forskningsdelegation, välkomnar att de nya spelreglerna för den kliniska forskningen är klara. Att tillämpa begreppet universitetssjukvård kan dock bli en utmaning, tror hon.

»En sjukhusdirektör som försummar forskningen borde kunna mista jobbet«

»En sjukhusdirektör som försummar forskningen borde kunna mista jobbet«

Statens ALF-förhandlare Bengt Norrving hade bjudits in av Läkarförbundet till ett frukostseminarium den 24 september för att berätta om det nya ALF-avtalet, som ska premiera de landsting som satsar på den klniska forskningen.

Journalgranskning visade dolda riskområden

På Universitetssjukhuset i Linköping upptäcktes ett flertal vårdskador med trakeotomerade patienter när journalerna sattes under lupp. Upptäckten ledde till en särskild satsning på området.

Malmöbor får hjälp med journaltolkning på biblioteket

Malmöbor får hjälp med journaltolkning på biblioteket

Under hösten går det att boka tid på stadsbiblioteket i Malmö för att få hjälp att tolka sin patientjournal. För tolkningen står distriktsläkaren Lena Bååth. Verksamheten är tills vidare på försök.

Akutläkare missade lungemboli

En kvinnlig patient skickades hem från akutmottagningen med smärtstillande tabletter. När hon efter tolv timmar åter sökte hjälp där, konstaterades det att hon drabbats av lungemboli. Nu kritiserar IVO läkaren som skickade hem henne. (2 kommentarer)

Lennart Nilsson Award för bilder på hjärnan

Lennart Nilsson Award för bilder på hjärnan

Timothy Behrens, född 1978 och professor i beräkningsneurobiologi vid Oxford universitet, får Lennart Nilsson Award.

God arbetsmiljö = god patientsäkerhet

Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop, enligt arbetsmiljöexperten Pia Gellerstedt. I Örebro läns landsting har man märkt samma sak. Där undersöker man nu om arbetsmiljö- och patientsäkerhetsenkäterna kan slås ihop.

Hälsoexperter uppmanar till kamp

Hälsoexperter uppmanar till kamp

44 hälsoexperter kräver i ett öppet brev i Lancet omedelbara och kraftfulla åtgärder från EU-länderna för att få stopp på ebolautbrottet. De vill även att hälso- och sjukvårdspersonal ska beviljas ledighet för att kunna åka till Västafrika som volontärer.