Denna webbplats vänder sig till läkare

Läkare anmäld för sekretessbrister

Läkare anmäld efter att ha hanterat känsliga patienthandlingar i hemmet

En läkare i östra Sverige har nu anmälts till tre olika myndigheter efter att en kollega upptäckt sekretessbelagda patienthandlingar i dennes bostad.

Patient väntade på MS-diagnos i elva år – vårdcentralen kritiseras av Ivo

Patient väntade på MS-diagnos i elva år – vårdcentral kritiseras

En vårdcentral i östra Sverige får kritik av Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient haft symtom på MS i elva år utan att få rätt diagnos. (1 kommentar)

Röntgensvar följdes inte upp – patient dog

Brådskande röntgensvar missades – patient dog av brustet pulsåderbråck

Ett sjukhus i östra Sverige lex Maria-anmäler en händelse där en patient dött av brustet pulsåderbråck.

Kvinna dödförklarad av misstag – nu får läkaren kritik av Ivo

Läkare klandras av Ivo efter att ha dödförklarat patient av misstag

En patient blev av misstag dödförklarad efter ett besök på sjukhus, vilket i sin tur ledde till att patienten ströks ur folkbokföringen och inte kunde uträtta ärenden hos myndigheter. Nu klandras en läkare av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Vårdcentral missade behov av strokeförebyggande behandling

Vårdcentral missade behov av strokeförebyggande behandling

En patient som kontaktade sin vårdcentral efter en episod på 5–6 minuter då hon inte kunde prata misstänkte själv transitorisk ischemisk attack (TIA), men fick varken akuttid på vårdcentralen eller hänvisning till akuten. Patienten drabbades senare av afasi och fallet är nu lex Maria-anmält. 

Försökte sälja egen apparat till patienter

Läkare försökte sälja egen apparat till patienter – Ivo-anmäls

En läkare i Mellansverige har anmälts av sin dåvarande chef till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, efter att flera patienter fått behandling för åkommor de inte har haft. Läkaren beskrivs som grovt oskicklig och har dessutom försökt sälja en apparat, som läkaren själv varit med och utvecklat, till flera patienter.

Operation stoppad med patienten på bordet – fler fall med anmäld patolog

Operation stoppad med patient på bordet – fler fall med patolog

Ytterligare fall har framkommit angående en patolog vars yrkesutövande anmälts till Inspektionen för vård och omsorg av två regioner. I ett fall ringdes kirurgen upp med en sövd patient på bordet.

Patolog med ett »vårdslöst sätt« anmäls till Ivo igen

Patolog bytte region – anmäls igen

En patolog med flera anmälningar hos Inspektionen för vård och omsorg, bytte region och anmäls nu också av sin senaste arbetsgivare. Bland annat ska cancer ha missats vid vissa tillfällen, och felaktig cancerdiagnos satts i andra.

Feltolkning kopplas till dödsfall

Feltolkning kopplas till dödsfall

Ett sjukhus i Region Stockholm har lex Maria-anmält en händelse där ett nyfött barn avled ett drygt dygn efter födseln på grund av sepsis och misstänkta syrebristskador.

Fördröjt beslut efter en hög belastning – patienten tog sitt liv

Fördröjt beslut efter hög belastning – patienten avvek och avled senare

Beslut om inläggning för en psykiatripatient drog ut på tiden, delvis på grund av hög arbetsbelastning. Under tiden avvek patienten och gjorde ett självmordsförsök där skadorna senare krävde hens liv, visar en lex Maria-anmälan.

Patient med anorexi till intensiven efter lång tid på akuten

Patient med anorexi till intensiven efter lång tid på akuten

Brister i kompetens, kommunikation och resurser bidrog till att en patient med anorexi och lågt kaliumvärde, skickades till intensiven efter fyra timmars väntan på akuten. Det framgår i en lex Maria-anmälan.

Prövotid för läkare som läste om covid-19 i tre patientjournaler

Prövotid för läkare som läste patientjournaler om covid-19

En läkare som tidigare dömts för dataintrång efter att olovligen ha läst tre covidpatienters journaler, får prövotid efter beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Läkare inledde oprofessionell relation med patient – får prövotid

Läkare får prövotid – inledde gränslös relation med patient

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, beslutar om en treårig prövotid för en läkare med argumentet att läkaren »utvecklat en relation med en patient på ett så gränslöst sätt att han inte förmått skilja på sin yrkesroll och sin roll som privatperson«. Dessutom anser nämnden att läkaren är olämplig för sin yrkesroll då han även gjort sig skyldig till brott.

Bedrägeridömd läkare i Norge förlorar svensk legitimation

Bedrägeridömd läkare i Norge förlorar svensk legitimation

En norsk läkare får sin svenska legitimation återkallad. Detta enligt ett beslut fattat i juni av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. 

Läkare Ivo-anmäld av sin chef: Hen är en risk för patienternas säkerhet

Läkare Ivo-anmäld av chef: »Hen utgör en patientsäkerhetsrisk«

En läkare som arbetat på en vårdcentral i Östergötland har blivit anmäld av sin chef till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Läkaren i fråga anses utgöra en risk för patientsäkerheten.

Regionen anmäler vaccinationsmiss efter fall av hjärtmuskelinflammation

Regionen anmäler vaccinmiss efter fall av hjärtmuskelsjukdom

En ung cancerpatient drabbades hösten 2021 av hjärtmuskelinflammation efter att ha vaccinerats med Modernas covidvaccin – trots att vaccinet vid tillfället var satt på paus just på grund av möjlig hjärtmuskelpåverkan hos unga.

Kritik för sen cancerdiagnos där över 20 läkare varit inblandade

Kritik för sen cancerdiagnos där 20-talet läkare varit inblandade

Misstanke om cancer borde ha uppkommit i ett tidigare skede. Det menar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, gällande en patient som avlidit efter lymfom. Över 20 läkare var inblandade i händelsen och det är svårt att lasta enskilda, menar Ivo.

Läkare nyfiken på en patients parfym får prövotid av HSAN

Läkare nyfiken på en patients parfym får prövotid av HSAN

En läkare läste i en flickas och hennes mammas patientjournal för att hitta kontaktuppgifter och kunna fråga vilken parfym mamman använt sig av vid ett vårdbesök. Nu beslutar Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, om en treårig prövotid för läkaren.

Karolinska kritiseras efter förlängd väntan på defibrillator

Karolinska kritiseras efter förlängd väntan på defibrillator

Ändringar i en patients medicinering drog ut på tiden, vilket gjorde att en operation för att få defibrillator sköts framåt flera månader. Under väntan avled patienten. Nu kritiseras Karolinska universitetssjukhuset av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Läkare kritiseras för att ha missat symtom på aortadissektion

Läkare får kritik för att ha missat symtom på aortadissektion

En legitimerad läkare på en akutmottagning kritiseras av Ivo för bristande bedömning av en patient som sökte akut för plötsligt påkommen bröstsmärta, som senare visade sig vara aortadissektion, vilket ledde till att patienten avled.

1 2 3 57