Det var i samband med utredningen av ett klagomål som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, blev varse att en icke-legitimerad läkare med vikariatsförordnande arbetade ensam vid en akutmottagning i Norrbotten.

Efter det inledde IVO en tillsyn som visar att det är vanligt att läkare anställda med vikariatsförordnande – dvs läkare som inte tagit examen eller tagit examen men inte börjat sin AT – tjänstgör som ensam primärjour under kvällar, helger och nätter på akutmottagningar i länet. Bakjour att konsultera finns ibland på sjukhuset, ibland i hemmet.

IVO skriver i sitt beslut att arbete på akuten kräver bred kunskap och erfarenhet att möta patienter i alla åldrar och med varierande problematik. Det ställs höga krav på att prioritera och avgöra vilka patienter som kan skickas hem.

Det är också viktigt att man korrekt kan rapportera akut sjuka patienter till högre kompetens, vilket, påpekar IVO, är ett av målen för läkare som genomfört sin AT.

Att kunna handlägga egna patienter eller rapportera akut sjuka patienter till högre kompetens är inget man kan förvänta sig av en läkare som inte ens påbörjat AT, slår IVO fast.

Norrbottens läns landsting har nu fram till den 30 september i år på sig att se till att inga icke färdigutbildade läkare arbetar ensamma på akutmottagningen utan att ha tillgång till legitimerad läkare på mottagningen som har ansvaret för patienterna.

Läs även: Ingen ensam jour för icke-examinerade läkare