Patienten led av ulcerös kolit och sökte vård på vårdcentral efter att ha haft blodiga, vattniga diarréer en vecka. Han var också förkyld, hostade kraftigt och hade blåsor i hela munnen.

Läkaren på vårdcentralen noterade i journalen att patienten hade ulcerös kolit men att kontaktorsaken var blåsorna i munnen. Dessa bedömdes som virusblåsor. Temperatur och snabbsänka togs och recept på hostmedicin skrevs ut.

Dagen efter fördes patienten till sjukhus i ambulans efter att ha ramlat två gånger. I journalen noterades att patienten var förlamad på vänster sida. Vid undersökning konstaterade man att patienten hade en blodpropp i ett av hjärnans kärl. Förloppet tolkades som ett svårt skov av ulcerös kolit och sekundärt till detta ischemisk stroke. Patienten behandlades med god effekt med kortison och antiinflammatoriskt läkemedel.

IVO anser att vårdcentralsläkarens handläggning inte uppfyllde kraven på en god och sakkunnig vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Med anledning av patientens tarmsjukdom borde läkaren ha tagit en fylligare anamnes och åtminstone tagit prov på blodvärde, hematokrit, natrium, kalium och kreatinin. IVO saknar också resonemang i journalen kopplat till den ulcerösa koliten och eventuellt behov av kortisonbehandling. I avsaknad av provtagning eller övervägande av kortisonbehandling borde läkaren ha remitterat patienten akut till medicinklinik för bedömning av den fortsatta vården.

Läkaren har i ett yttrande anfört att patienten uppgav att mag-/tarmproblemen berodde på svårigheter att äta på grund av blåsorna i munnen. Detta ändrar dock inte IVO:s bedömning.