Plastikkirurgen, som tidigare var verksam vid en privat klinik i Stockholm, har anmälts ett antal gånger till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Det handlar om patienter som efter näsoperationer drabbats av komplikationer, bland andningshinder eller nästäppa.

Efter utredning av tolv patientfall yrkade Ivo på att läkarens legitimation skulle återkallas. Tillsynsmyndigheten menade att läkaren varit grovt oskicklig och genomfört operationer som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd gick på Ivo:s linje och i december återkallades plastikkirurgens läkarlegitimation. 

Läkaren överklagade beslutet – och nu har Förvaltningsrätten i Stockholm slagit fast att han ska få tillbaka sin legitimation och i stället få en treårig prövotid (målnr 88-19). Enligt domstolen har han visat sig oskicklig i läkaryrket när det gäller omdöme och risktagande i förhållande till patienterna. Men rätten anser inte att de granskade fallen kan bevisa att plastikkirurgen varit grovt oskicklig.  

Förvaltningsrätten har bara tagit ställning till de tolv patientfall som nämns i Ivo:s utredning och HSAN:s beslut. Ytterligare ett 40-tal klagomål från patienter inkom till Ivo medan myndighetens utredning pågick och Ivo har fortsatt att rikta kritik mot läkaren efter att hans legitimation återkallades.

Läs mer:
Plastikkirurg mister legitimation