Läkare kritiseras för att ha arbetat utan särskilt förordnande

Läkare kritiseras för att ha arbetat utan särskilt förordnande

En läkare som under två år arbetat på en vårdcentral utan särskilt förordnande kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg.(10 kommentar)

Ivo påtalar brister i flera fall av bältning

Ivo påtalar brister i flera fall av bältning

I flera fall låg patienter vid en psykiatrisk akutvårdsavdelning fastspända i bälte längre tid än fyra timmar utan att nytt beslut om bältning togs.

Ivo-kritik för missad ryggfraktur

Ivo-kritik för missad ryggfraktur

Diagnos och behandling av ryggfraktur fördröjdes då patientens kraftiga ryggsmärtor inte föranledde ytterligare undersökning.

Kritik för läkemedel givna under tvång

Kritik för läkemedel givna under tvång

En psykiatrisk vårdavdelning får kritik för dosering och kombination av läkemedel givna under tvång till patient med ätstörning.

Läkare får kritik av Ivo efter att ettåring med astma avled

Läkare får kritik av Ivo efter att ettåring med astma avled

Inspektionen för vård och omsorg kritisererar en läkare för bristande dokumentation av ordination av astmamedicinering inför operation.

Läkare kritiseras för förskrivning av Alfuzosin till gravid kvinna

Läkare kritiseras för förskrivning av Alfuzosin till gravid kvinna

Läkare kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att ha förskrivit prostataläkemedel till en gravid kvinna, som senare fick missfall. 

Lungröntgen borde följts upp

En lungröntgen borde ha följts upp när patienten flyttades mellan klinikerna, men remissen föll mellan stolarna och patienten avled. Nu får vårdgivarna kritik av Ivo för bristande samverkan och kommunikation.

Läkare kritiseras för överförskrivning av sömnmedel

Läkare kritiseras för överförskrivning av sömnmedel

Läkaren skrev ut sömnmedel till en patient i sådan mängd att patienten hade kunnat ta fem gånger den rekommenderade dosen. Nu får läkaren Ivo-kritik för bristande försiktighet vid förskrivning av narkotiska läkemedel. 

Sjukhus och läkare kritiseras av Ivo efter sprucken livmoder

Sjukhus och läkare kritiseras av Ivo efter sprucken livmoder

En patient drabbades av uterusruptur och förlorade fyra liter blod i samband med en förlossning som slutade med urakut kejsarsnitt. Ivo kritiserar vårdgivaren och den ansvariga läkaren. Vården och övervakningen av patienten var inte tillräcklig, menar man.

Cancerdiagnos fördröjdes flera år – läkare och region får kritik

Cancerdiagnos fördröjdes flera år – läkare och region får kritik

Trots uttalad ärftlighet för sjukdomen och PSA-värden över gränsvärdet dröjde det flera år innan patienten fick diagnosen prostatacancer. Ivo kritiserar två läkare och regionen.

Ivo kritiserar region för felaktig information om drogtest

Ivo kritiserar region för felaktig information om drogtest

En regions information om krav på drogtest måste, enligt Ivo, omformuleras så att urinprovtagning inte framstår som tvingande. (9 kommentar)

Ivo-kritik för otillräcklig tillsyn av patient med hög suicidrisk

Ivo-kritik för otillräcklig tillsyn av patient med hög suicidrisk

Patient med självmordstankar lämnades ensam med tillsyn var 15:e minut. Kort därefter suiciderade patienten.

Ivo-kritik för provtagning utan medgivande

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en region för att blodprov togs under ett ingrepp utan att patienten gett sitt medgivande eller informerats. Patienten var sövd. (5 kommentar)

Psykiatripatient avled efter bristande somatisk vård

En patient som vårdades på en psykiatrisk avdelning avled i hjärtinfarkt. Inspektionen för vård och omsorg kritiserar psykiatrin för att inte ha utrett och övervakat patientens somatiska hälsa.

Nätläkare kritiseras av Ivo för brister i anamnes och bedömning

Nätläkare kritiseras av Ivo för brister i anamnes och bedömning

En läkare vid ett nätläkarföretag kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för otillräcklig anamnes och bristfällig bedömning.(4 kommentar)

Läkare kritiseras för att inte ha avbrutit undersökning tidigare

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en läkare för att inte ha avbrutit en endoskopisk undersökning av gallvägarna i ett tidigare skede.

Ivo-kritik för brister i anslutning till besked om cancerprognos

Ivo-kritik för brister i anslutning till besked om cancerprognos

En patient tog sitt liv efter att ha fått besked om prognos. Sjukhuset får kritik av Inspektionen för vård och omsorg för brister i omhändertagandet.

Läkare får prövotid för slängda pappersjournaler

Läkare får prövotid för slängda pappersjournaler

Förra året straffades en läkare med böter för att ha slängt pappersjournaler i återvinningen. Nu får läkaren dessutom prövotid på tre år. Det har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutat.

Kritiserad plastikkirurg får tillbaka sin legitimation

Kritiserad plastikkirurg får tillbaka sin legitimation

Förra året återkallade HSAN legitimationen för en plastikkirurg som genomfört ett antal bristfälliga näsoperationer. Nu har förvaltningsrätten upphävt beslutet.

Ivo vill dra in legitimation för sexbrottsdömd läkare

Ivo vill dra in legitimation för sexbrottsdömd läkare

Inspektionen för vård och omsorg vill att den läkare som dömts till 10 års fängelse för våldtäkter och övergrepp mot 50 barn fråntas sin legitimation.