Skåne informerade inte om defekta spiraler – får kritik

Skåne informerade inte om defekta spiraler – får kritik

Tusentals patienter fick defekta spiraler.  Men trots att tillverkaren gick ut med information om felet informerade inte Region Skåne patienterna. 

Olegitimerad läkare jobbade hos privat vårdgivare utan förordnande

Olegitimerad läkare jobbade hos privat vårdgivare utan förordnande

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar kritik mot en utlandsutbildad icke legitimerad läkare. Hen har, i väntan på AT, tjänstgjort som läkare hos en privat vårdgivare utan att ha ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen.

Läkare smet från IVO – nu dras legitimationen in

Läkare smet från IVO – nu dras legitimationen in

En läkare får sin legitimation indragen efter att hon systematiskt undanhållit sig Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn. Myndigheten ville utreda egenförskrivning av narkotikaklassade läkemedel.

Skrev ut cannabis utan tillräcklig motivering – Ivo vill se prövotid

Skrev ut cannabis utan tillräcklig motivering – Ivo vill se prövotid

Medicinsk cannabis skrevs ut till patienter utan motiverande indikation. Det menar Ivo som yrkar att en läkare får prövotid och indragen behörighet att skriva ut narkotiska läkemedel. 

Vårdgivare får Ivo-kritik för bristande kompetens att tolka drogtest

Vårdgivare får Ivo-kritik för bristande kompetens att tolka drogtest

En region får kritik av Inspektionen för vård och omsorg för att inte ha säkerställt att personal vid en akutklinik har tillräcklig kompetens att tolka drogtest.(8 kommentar)

Ivo-kritik för missade hjärntumörer

Ivo-kritik för missade hjärntumörer

Ivo kritiserar två fall av missade hjärntumörer. I båda fallen sökte patienterna återkommande för huvudvärk.(2 kommentar)

Ivo vill att läkares legitimation dras in efter omfattande dataintrång

Ivo vill att läkares legitimation dras in efter omfattande dataintrång

Inspektionen för vård och omsorg vill återkalla legitimationen för en läkare som dömts för dataintrång som skett vid uppåt 800 tillfällen.

Kritik för bristande journalföring vid förskrivning till närstående

Kritik för bristande journalföring vid förskrivning till närstående

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar en läkare för bristande journalföring vid vård av närstående.

Diagnostiserade med hjälp av bioresonans – får kritik av IVO

En läkare som använt den alternativmedicinska metoden bioresonans för att ställa diagnos »kan inte undgå kritik« från Inspektionen för vård och omsorg efter en anonym anmälan.

Misstänks förskrivit narkotika till missbrukare och poserat med AK-47

Kan förlora rätten att skriva ut narkotikaklassade läkemedel.

Riskerar åtal efter otillbörlig relation

Riskerar åtal efter otillbörlig relation

En överläkare inom psykiatrin åtalsanmäls efter en relation med en patient som hen behandlade.

Sjukhus får allvarlig kritik för bristande vård på psykiatriavdelning

Ett stort sjukhus får kritik för bristande vård, bristande uppmärksamhet på biverkningar samt bristande avvikelsehantering i ett fall som ledde till att patienten blev förlamad.

Läkemedelsverket avskriver ärende om donerade läkemedel

Läkemedelsverket avskriver ärende om donerade läkemedel

Läkemedelsverket har avskrivit ett tillsynssärende som gällde läkemedel donerade av allmänheten till organisationen Läkare i världen.

IVO yrkar på prövotid för läkare som dömts för dataintrång

En läkare som tittade i sin sons journal dömdes i höstas för dataintrång. Nu vill IVO att HSAN beslutar om prövotid.(2 kommentar)

Vårdgivare får kritik för nekad beroendevård

Vårdgivare får kritik för nekad beroendevård

IVO anser att en vårdgivare brast i att erbjuda vård på lika villkor då patienter utestängdes från tillgång till LARO-behandling med hänvisning till typ av beroende.

IVO kritiserar fem läkare för sen blindtarmsdiagnos hos tvååring

IVO kritiserar fem läkare för sen blindtarmsdiagnos hos tvååring

Fem läkare har brustit i medicinsk handläggning och dokumentation i samband med en fördröjd diagnos av blindtarmsinflammation hos en tvååring, enligt IVO.

Sahlgrenska får IVO-kritik för bristande info om vårdskadehändelse

Inspektionen för vård och omsorg anser att Sahlgrenska universitetssjukhuset vidtagit nödvändiga åtgärder efter en händelse för två år sedan där en gravid kvinna avled. Däremot anser myndigheten att det finns brister vad gäller att informera om resultatet av internutredningen av händelsen och de lärdomar som har dragits.

IVO-kritik för hygienförsummelse

IVO-kritik för hygienförsummelse

En privatläkare fick bakläxa av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att inte ha följt föreskrifterna om basal hygien. Läkaren hade till exempel haft armbandsur under undersökningar, bytt om till arbetskläder i hemmet och inte konsekvent använt skyddshandskar.  (1 kommentar)

IVO-kritik: Nyköpings lasarett brister i akut barnsjukvård

Nyköpings lasarett brister i kompetens när det gäller akut sjuka barn, vilket också är ett arbetsmiljöproblem. Det visar flera fall som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.(2 kommentar)

Efter cancerköerna 2017 – IVO-kritik för lång väntan i ytterligare ett fall

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar Karolinska universitetssjukhuset efter att en patient, som senare avled, fått vänta 72 dagar på operation.