Sjukhus kritiseras efter förlossningsskada

Trots att en kvinna drabbats av en allvarlig bristning i samband med att hennes första barn föddes, forcerades hennes andra förlossning bland annat genom yttre press och en ny bristning uppstod. Sjukhuset där kvinnan födde får nu kritik av Inspektionen för vård och omsorg för att ha brustit i utredningen av fallet.

IVO-kritik mot nätläkares undersökning

IVO-kritik mot nätläkares undersökning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att en läkares undersökning av en patients svullna arm och hand via ett digitalt möte i en app i mobilen var otillräcklig. Dessutom får läkarens journalföring kritik. (4 kommentar)

IVO-kritik för obehöriga läkare

Ett vårdbolag kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att ha låtit så kallade läkarassistenter arbeta självständigt som läkare på en vårdcentral.

IVO-kritik efter fördröjda borreliadiagnoser

IVO-kritik efter fördröjda borreliadiagnoser

En patient behövde flera vårdbesök, varav fem till akuten, innan behandling mot neuroborrelios sattes in. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar akuten för att inte lägga in patienten i ett tidigare skede.

Landsting får kritik för att läkare utan legitimation jobbar ensamma

Region Jämtland Härjedalen låter vikarierande underläkare, som ännu inte gjort sin allmäntjänstgöring, arbeta ensamma på akutmottagningarna utan direkt stöd av legitimerade läkare. Nu får regionen kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Nätläkare får kritik för lättvindig remiss

En läkare hos en digital vårdgivare utfärdade en remiss till ortoped på alltför lösa grunder. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en patient sökt konsultation online på grund av ledsmärta.(4 kommentar)

Patient fick stroke efter hjärtoperation – IVO ser flera brister

Operationen med den nya sortens hjärtpump var sjukhusets allra första. Efteråt drabbades patienten av stroke – nu konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, brister i såväl dokumentation som medicinsk handläggning.

Missade stroke hos bebis – IVO kritiskt

Såväl SOS Alarm som barnakuten vid ett sjukhus i södra Sverige uppvisade brister i vården när diagnos och behandling av ett nio månader gammalt barn som drabbats av stroke fördröjdes. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg.(4 kommentar)

Läkare kritiseras för bristande konsultation

En läkare inom primärvården får kritik för att han inte konsulterade öronläkare innan han skickade hem en patient utan halsmandlar med sväljningsbesvär, feber och allmänpåverkan med förhöjd hjärtfrekvens.

Läkare missade skov av ulcerös kolit

En patient med ett svårt skov av ulcerös kolit skickades hem från vårdcentralen med hostmedicin. Dagen efter drabbades han av blodpropp. Nu kritiseras läkaren av Inspektionen för vård och omsorg.

Patient blev allvarligt sjuk av näringsdropp

En undernärd patient fick intravenöst näringsdropp med dubbelt så högt kaloriinnehåll som normalt i förhållande till hans vikt. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar vårdgivaren sedan patienten blivit allvarligt sjuk.

Konstnär agerade patient och vårdare på avdelning – IVO kritisk

Det var inte förenligt med kravet på god vård att låta en konstnär inta rollen som patient, vårdare och kurator på en psykiatrisk avdelning vid Gävle sjukhus. Det anser Inspektionen för vård och omsorg.(2 kommentar)

Handskrivna journaler ledde till IVO-kritik

Handskrivna journaler ledde till IVO-kritik

En äldre läkare får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för bristfällig journalföring avseende 22 patienter. Enligt IVO har bristerna i dokumentationen medfört en patientsäkerhetsrisk.

Döende patient fick otillräcklig smärtbehandling

En ALS-patient fick sin kontinuerliga smärtbehandling stoppad när han lades in på sjukhus. Flera gånger fick personalen ge patienten injektioner mot den akuta smärtan innan kontinuerlig smärtlindring åter sattes in. Nu kritiseras vårdgivaren av Inspektionen för vård och omsorg. (3 kommentar)

Kritik för splittrad vård i samband med självmordsfall

Efter ett självmordsfall kritiseras en vårdgivare för bristande planering av patientens vård. Patienten träffade under fyra månader tio olika specialister i psykiatri. (1 kommentar)

Magsår togs för magsjuka – läkare och vårdgivare får kritik

En patient avled av blödande magsår efter att ha skickats hem två gånger från akutmottagningen med bedömningen magsjuka. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar vårdgivaren för att samverkan inte skedde med andra specialiteter.

Skalltrauma togs för alkoholpåverkan

Den unga patientens sänkta medvetandetillstånd bedömdes bero på alkoholpåverkan. I själva verket hade han ett allvarligt nack- och skalltrauma.(1 kommentar)

Hjärtinfarkt togs för reflux – vården kritiseras

En patient med hjärtinfarkt misstänktes lida av reflux och skickades hem. Han avled samma natt. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, menar att en läkare och en sjuksköterska brast i sin handläggning. (2 kommentar)

IVO: Oväntade dödsfall ska polisanmälas

En läkare som inte tillkallade polis i samband med ett plötsligt och oväntat dödfall brast i sin handläggning, enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO: Läkare borde träffat självmordsbenägen patient

En läkare får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att ha följt upp en självmordsbenägen patient enbart via telefon. (14 kommentar)