Lagom mycket panik kan behövas ibland

Lagom mycket panik kan behövas ibland

»I jämförelse med coronapandemin är dock klimatkrisen ett väsentligt större problem ...«

Tillgänglighet i vården – mer än väntetider

Tillgänglighet i vården – mer än väntetider

»Låga tillgänglighetsbarriärer är en förutsättning för god kvalitet i sjukvården …«

Kloka kliniska val

Kloka kliniska val

»En onödig undersökning eller behandling kostar inte bara tid och pengar. Den kan också vara direkt skadlig …«

Mjuka men viktiga värden i vården

Mjuka men viktiga värden i vården

»… riskerar försiffringen av vården att vi glömmer be­tydelsen av de etiska och mänskliga aspekterna …«

Behandla högt blodtryck bättre!

Behandla högt blodtryck bättre!

»Stora vinster i förbättrad folkhälsa skulle sannolikt kunna uppnås …«

Hundraåringen som finns kvar

Hundraåringen som finns kvar

»Jag tänker att vi borde ta tillfället i akt och stärka våra nordiska samarbeten.«

Rehabilitering behövs trots oklar diagnos

Rehabilitering behövs trots oklar diagnos

Ämnet är högaktuellt nu när postcovidsyndromet med långvariga eller sena symtom från olika organsystem efter covid-19 rapporteras i en oroande omfattning här i Sverige och internationellt.

Vaccin mot vaccinskepsis ännu ej i sikte

Vaccin mot vaccinskepsis ännu ej i sikte

»Boten mot vaccinmisstro är dock inte att dumförklara motparten.« (1 kommentar)

Vitaminer eller inte vitaminer?

Vitaminer eller inte vitaminer?

»Kvinnor med klimakteriebesvär är en tacksam målgrupp för hälsokostbranschen.«

Två fromma förhoppningar

Två fromma förhoppningar

»Kärnan i det medicinska arbetet ... har fungerat mycket väl ...«

Det ljusnar …

Det ljusnar …

»Artikeln är ett exempel på när sjukdomar och skador, som tidi­gare inte har beskrivits eller funnits, förmed­­las till läkarkåren …«

Ungas lärande en grund för samhällsutveckling

Ungas lärande en grund för samhällsutveckling

»Läkare som visar intresse för ungas lärande och vad kunskap kan betyda kan påverka synen på utbildning och även framtida yrkesvägval.«

Läkemedelslagen behöver diskuteras

Läkemedelslagen behöver diskuteras

»… det är den typen av studier som sjukvården och, i det här fallet, hela samhället efter­lyser.«

Gammal är äldst – insulinet står sig än

Gammal är äldst – insulinet står sig än

»Man kan imponeras av hur snabbt, även med dagens mått mätt, man kunde skala upp produktions­takten.«

Det är absolut inte över ännu

Det är absolut inte över ännu

»... jag anser att man hellre kontinuerligt bör utvärdera för att kunna hantera den akuta situationen ...«

Medförfattare – att vara eller inte?

Medförfattare – att vara eller inte?

»En känslig fråga som kan leda till konflikter efter submittering och publicering handlar om vem som bjudits in som medförfattare.«

Alla gör fel, men inte alla berättar om det

Alla gör fel, men inte alla berättar om det

»Ledningar mås­­te visa … att rapporteringarna faktiskt leder till åtgärder.«

Covid-19 orsakar PTSD på olika sätt

Covid-19 orsakar PTSD på olika sätt

Aktuella studier pekar på att vårdpersonal som arbetar med de svårast covidsjuka löper ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa och PTSD.

Intimkirurgi har sällan medicinsk indikation

Intimkirurgi har sällan medicinsk indikation

»Sällan erbjuds liknande åtgärder för mäns underliv …«

När det inte går som förväntat…

När det inte går som förväntat…

»Variansanalys visade att sänkt 'failure to rescue' förklarade 64 procent av sänkningen av mortalitet.« (1 kommentar)

1 2 3 23