Saco och många av förbunden inom federationen deltog i år för första gången tillsammans på Pridefestivalen, under paraden och i ett gemensamt tält. Anledningen var bland annat att diskutera rätten till en god arbetsmiljö.

Det här skedde i enlighet med Sacos vision om ett samhälle baserat på allas lika värde, fritt från fördomar och diskriminering. Men det skedde också med förvissningen att professions- och fackföreningar är viktiga aktörer i utvecklingen på arbetsmarknaden och i övrig samhällsdebatt.

Som fackliga representanter ville vi inom Saco vara på plats också för att diskutera goda arbetsplatser med deltagare från arbetsgivarsidan. Exempelvis förutsättningar att våga vara sig själv, oavsett sexuell läggning.

I Läkarförbundets aktuella verksamhetsplanering anges att vi ska arbeta mot diskriminering på våra arbetsplatser. Vårt blygsamma deltagande i Pride kan ses som ett litet steg bland flera i den riktningen. Läkarförbundets vision är ju också att vara till för alla läkare under hela yrkeskarriären. Det är ett inkluderande synsätt som självklart också omfattar HBT-personer bland läkare.

Jag är ledamot i Sacos styrelse och är delaktig i såväl Sacos som Läkarförbundets beslut om Pride. Läkarförbundets kommunikationsavdelning fick uppdraget att undersöka förutsättningarna för ett deltagande under Sacos paraply. Nu återstår att utvärdera resultatet av vår medverkan i Pride.

Läs även:
Varför deltog Läkarförbundet i Pridefestivalen?