Jag har genom åren påtalat ett antal exempel på ett ganska så snett genusperspektiv i Läkartidningen (»Vilka 7 läkare packar Läkartidningen i väskan?«, 35/2011, sidan 1635; »Tema utan genusperspektiv«, 41/2011, sidan 2037; »Genusperspektivet åsidosatt – igen«, 12/2012, sidan 637). Jag har dessutom sett en del bilder som verkligen inte borde ha förekommit, och tänker då främst på »fettbilden« i LT 9–10/2012 (sidan 464).

Nu har en lista på alla referenter under fjolåret publicerats: »Tack till alla referenter«, LT 1–2/2014 (sidan 31). Är det verkligen ingen som funderat över könsfördelningen på denna lista? Bara genom att slänga en snabb blick kan man liksom skönja ett mönster.

Nåja. Jag gjorde mer än så, min vana trogen. Jag räknade. Och si, 342 män och 97 kvinnor. Det gör att kvinnor utgör 28 procent av det totala antalet referenter. Liiite bättre kan ni väl? I ett förbund som utgörs av 47 procent kvinnor?

Om ni behöver hjälp att hitta kvinnliga referenter så vet jag hur man kan göra: fråga kvinnliga läkare. Eller kontakta Rättviseförmedlingen. De gör stor nytta i sammanhang där ojämställdhet råder.

Läs svaret:
Vi ska bli bättre!