Hej Ulf! Tack för ditt brev som ger mig möjlighet att klargöra vad detta handlar om.

Först vill jag säga att jag inte har lämnat hemliga uppgifter eller skrivit anonyma brev och inte heller lämnat uppgifter till Skatteverket som jag inte har informerat Marie Wedin och centralstyrelsen om. Jag har inte haft tillgång till någon lägenhet, vilket både jag och Läkarförbundet har tydliggjort för Skatteverket.

Bakgrunden är att det vintern 2013 uppmärksammades att ordföranden för Reumatikerförbundet inte hade deklarerat den lägenhet som hon disponerade. Vår ”ordförandelägenhet” har disponerats av Eva Nilsson Bågenholm och senare Marie Wedin. Varken Ove Andersson eller jag har haft tillgång till lägenheten. På frågan från centralstyrelsen uppgav Marie Wedin att hon inte hade deklarerat sin lägenhet. Styrelsen gav då i uppdrag att detta skulle rättas till.

Hösten 2013 informerades vi om att uppgifter hade lämnats till Skatteverket om att Ove och jag hade nyttjanderätt till lägenheten. Vi påtalade både skriftligen och muntligen till centralstyrelsen att detta inte stämde, något som framgår av styrelsens protokoll (som är tillgängligt på föreningens hemsida.) Samma sak informerade sedan både jag och Läkarförbundet Skatteverket om. Alltså har jag bara lämnat samma uppgifter till Skatteverket som jag redan informerat centralstyrelsen inklusive Marie Wedin om. Jag har alltså bara förtydligat för att undgå felaktig förmånsbeskattning.

Detta handlar om hur jag som individ har deklarerat taxeringsår 2012 och tidigare och inte om Läkarförbundets fullmäktigemöte i maj 2014. Med förtydligandet till Skatteverket överensstämmer uppgifterna med min deklaration.

Skatteverket har klargjort att lägenheten ska förmånsbeskattas och den frågan är avklarad. Hur vi hanterar våra förmåner ska vara transparent och tåla granskning.

Läs mer:
»Transparens, tack«