I Läkartidningen nr 29–31/2014 (Läkartidningen. 2014;111:CYP4 ) skrev juristen Gregor Noll en viktig artikel om det svaga vetenskapliga stödet för att bedöma ålder hos asylsökande ungdomar med röntgenundersökningar av skelett och tänder.

Svenska barnläkarföreningen (BLF) delar Gregor Nolls skepsis till att ensidigt basera ålderbedömningar på röntgenundersökningar, i första hand därför att den kronologiska åldern för tand- och skelettmognad varierar så mycket mellan olika individer i övre tonåren, oavsett befolkningsgrupp.

De statistiska måtten för denna variation av skelettmognad, som till exempel Socialstyrelsen rekommenderar, förutsätter ett slumpmässigt urval och är således inte giltiga när ungdomar, som i Sverige, selekterats på basis av andra yttre karaktäristika som starkt korrelerar med skelettmognad. Att jämförelsematerialen vid dessa bedömningar består av västerländska medelklassungdomar är ytterligare en väsentlig svaghet som Gregor Noll så riktigt påpekar.

Det är dock inte sant, som Noll skriver, att BLF:s instruktion för medicinsk åldersbedömning inte skulle uppmärksamma detta problem. Där står:

»Skelettmognad varierar stort mellan olika individer i samma ålder i övre tonåren /…/ Kunskapen om variationer i skelettmognad mellan olika folkgrupper är ofullständig, liksom hur förändringar över tid sedan 30-talet påverkar bedömningen, vilket utgör ytterligare viktiga begränsningar i tolkningen av resultat från denna undersökning.«  

BLF:s instruktion kan läsas i sin helhet på föreningens webbplats.