Vad skulle hända om allt det vi tar för givet plötsligt ställs på ända? Om Sverige förändrades och människor tvingades fly vårt land för att slippa förföljelse och dödshot? Historien lägger snabbt en slöja över det förflutna. I Europa utspelade sig för inte så länge sedan en av historiens blodigaste konflikter, orsakad av den moraliska kollaps som blev följden av nazisternas maktövertagande.

Ett stort antal människor från främst Syrien, Afghani­stan och Somalia flyr nu sina länder undan hot och förföljelse. Merparten uppehåller sig i flyktingläger. Ett fåtal som har råd att betala människosmugglare lyckas ta sig till Europa, och flyktvägarna är oftast extremt dramatiska. 

Svensk hälsooch sjukvård möter allt fler av dessa människor. Personalen får vänja sig vid tolkade samtal och hälsoproblem som har sin grund i dessa personers erfarenheter. Våldtäkt, tortyr och misshandel är vanligt. Trots detta kan många skapa sig ny mening i sina liv, förutsatt att grundläggande sociala skyddsnät existerar. Andra har svårt att klara av sin situation och söker sjukvården med skilda symtom.

För att förbättra sjukvårdens omhändertagande av personer med flyktingbakgrund behövs ökad kunskap, både om själva flykten och om asylprocessen. I detta syfte bjöd vi på läkarutbildningen i Göteborg (termin 5) in Röda Korsets ungdomsförbund, som utarbetat rollspelet »På flykt«. Studenterna delas under en förmiddag in i grupper och instrueras av spelledare att agera utifrån ett givet scenario. Förutsättningen är att Sverige den senaste tiden snabbt förändrats och att en militärjunta har tagit makten. All opposition tystas med brutala metoder och oliktänkande förföljs och interneras. 

Metoden är upplevelsebaserad. Deltagarna ställs inför olika situationer i syfte att få en inblick i hur det kan vara att fly. I grupper slussas man från station till station, där förutsättningarna hela tiden ändras och konfrontationer sker i kontakten med myndigheter och människo­smugglare. Familjer separeras, och deltagarna ställs inför omöjliga val. I det nya landet får man motivera varför man söker asyl och tvingas möta misstänksamhet och ifrågasättande.

Efter rollspelet vidtar reflexion och diskussion. En föreläsning om mänskliga rättigheter samt om mottagandet av flyktingar i den svenska sjukvården hålls också. Vid den senaste utvärderingen svarade drygt 90 procent av deltagarna att övningen gett dem ökad förståelse för hur det kan kännas att vara på flykt och att rollspelet gav nya insikter. Det väckte också studenternas lust att lära sig mer, och vi fick förslag på tema­dagar om ensamkommande barn och vård av flykt­ingar och papperslösa. En del ville att vi skulle bjuda in Migrationsverket.

Naturligtvis kan ett rollspel aldrig spegla självupplevda erfarenheter. Men det kan skapa tankar, frågor och diskussion om sjukvårdens bemötande av människor som söker skydd undan krig och förföljelse. En dag kan det gälla oss själva. Rollspelet kan med fördel användas under läkarutbildningen eller på vårdcentraler och sjukhus. 

Läs mer: Röda Korsets ungdomsförbund har mer information: http://rkuf.se