Hälso- och sjukvården i Stockholms län har utmaningar framför sig – därom råder ingen tvekan. Den svartsynta bild som Sven Britton målar upp (Läkartidningen. 2014;111:C6M4) kan vi dock inte dela. Sven Britton har ett stort engagemang och en stor kunskap om vården, men hans inlägg innehåller tyvärr en del motsägelsefulla utsagor.

Vi vill börja med att understryka att Alliansen inte är beroende av Sverigedemokraterna för att kunna styra landstinget. Däremot är de rödgröna partierna beroende av SD för att kunna blockera Alliansens förslag, vilket man försökt utnyttja redan vid mandatperiodens första fullmäktigemöte.

Behovet av skicklig vårdpersonal på våra sjukhus är stort. En helt avgörande förutsättning för att kunna bygga ut vården är att vi kan rekrytera och behålla såväl ny som erfaren personal. Bakom många av de rubriker och berättelser som skildrat problem och utmaningar på svenska sjukhus ligger en brist på sjuksköterskor, och framför allt på erfarna specialistsjuksköterskor.

Kompetensförsörjningen börjar från början – dvs i utbildningen. Att locka nya och unga människor till vården, sjuksköterske- och läkaryrket, är viktigt – och förutsättningarna är goda. Intresset för att utbilda sig och arbeta i vårdens legitimerade yrken är stort. Tyvärr har utbildningen av framför allt sjuksköterskor men även läkare länge varit underdimensionerad, särskilt i Stockholm där antalet utbildningsplatser för sjuksköterskor har varit mindre än motsvarande vår andel av befolkningen. Den avgångna Alliansregeringen åtgärdade äntligen detta med 240 nya platser på främst grundutbildningen. Även specialistsjuksköterskeutbildningen behöver utvidgas.

Att bygga ut utbildningen, och grundutbilda fler professionella yrkesutövare för vården, tar tid.  Vårdens och patienternas behov täcks inte heller till fullo av nyutexaminerad personal. Specialistutbildningarna av sjuksköterskor är strategiska, och där har landstinget självt tagit stort ansvar med ett 100-tal vidareutbildningsplatser per år. Det gäller också att behålla kompetent personal. Vi har sett behov av att ge erfarna sköterskor möjlighet att ta större ansvar med mer avancerade arbetsuppgifter kopplat till bättre löneutveckling. Att få möjlighet att växa i sin yrkesroll har vi förstått är en viktig faktor för att trivas och stanna kvar i yrket.

Vi gläds åt att Sven Britton verkar se de tydliga fördelarna med en mångfald av vårdgivare i vården och med privata alternativ som vårdgivare. Det är också bra att fler ser och lyfter fram vårdvalets effekter på att öka tillgängligheten och eliminera vårdköer. Däremot måste vi rätta Sven Britton angående NKS och OPS-lösningen: Det är ingen gökunge. Tvärtom är det ett av få investeringsprojekt där vi vet från början vad det kommer att kosta, inte bara att bygga utan också att tekniskt driva under de första årtiondena. Därefter ska landstinget överta universitetssjukhusets byggnader i princip i nyskick. Grunduppdraget, och ersättningen för det, är fast och förändras inte.