Vi har skrivit om problemet med bemaningsföretag som inte hanerar skatter och avdrag på rätt sätt förut, men problemet  kvarstår. Regelverket är dock tydligt och undantagen är få. Vi vill uppmana läkare att försäkra sig om att de arbetar för bemanningsföretag som inte utlovar »fria förmåner», det vill säga reseersättningar, ersättning för boende och traktamenten som inte redovisas korrekt. Detta kan stå den enskilde dyrt.

Uppskattningsvis 30 procent av de totalt tre miljarder kronor som betalas ut årligen är inte förmånsbeskattade. Läkare som lever i tron att hon eller han landat ett extra gott avtal känner må hända inte heller till att Skatteverket har rätt att korrigera felaktigheter sex år bakåt i tiden?  

På frågan om hur de hanterar skatter svarade ett bemanningsföretag, grovt felaktigt: 

»Om vi står för resor och boende så är det inget som beskattas. Om du själv gör utlägg för till exempel resor kommer det beskattas om det är ditt första uppdrag via oss. Från andra uppdraget (förutsatt att det är på en annan vårdcentral än det första uppdraget) anses det vara tjänsteresor och då beskattas det inte. Men det är oftast mest fördelaktigt för dig om vi står för dessa kostnader och justerar ersättningen efter det. Om du veckopendlar och bor på annan ort har vi möjlighet att lägga en del av ersättningen som skattefritt traktamente, detta blir fördelaktigt både för dig och oss.»

Förskräckande fel. Det låter bra med högre ersättning från sådana bolag, men räkna med stora risker. För att visa vad som gäller har vi ställt ett antal frågor om förmånsbeskattning till Skatteverkets rättslige expert [Yngve Gripple, Solna, pers medd; 2014]. 

Fråga 1: Om vi som bemanningsbolag anställer en läkare från södra Sverige för ett uppdrag i norra Sverige, kan vi då betala ut reseersättning, ersättning för boende eller traktamente skattefritt utöver lönen? 

Svar: Nej, reseersättning, traktamente och bostad är skattepliktiga förmåner för läkaren eftersom dennes tjänsteställe i detta uppdrag är arbetsplatsen i Norrland. En arbetsgivare kan inte betala ut skattefria ersättningar för arbete vid tjänstestället. Bemanningsföretaget ska därför betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag för ersättningarna. Läkaren kan ha avdragsrätt i sin deklaration för resorna och för tillfälligt arbete, men det påverkar inte arbetsgivarens skyldigheter. Skatteverket har klargjort [1] hur tjänstestället bestäms för olika kategorier av anställda i bemanningsföretag.

Fråga 2: Finns det några ­undantag från dessa regler för läkare utsända från bemanningsbolag?

Svar: Det kan finnas undantag i enskilda situationer, till exempel för en läkare som är fast anställd av ett bemanningsföretag och som i en sådan stadigvarande anställning skickas till olika arbetsplatser, då är som regel bostaden tjänsteställe. Vidare om en läkare själv har F-skatt ska bemanningsföretaget normalt inte innehålla skatt eller betala arbetsgivaravgifter.  

Skillnaden mellan fråga ett och två är att i det förra fallet är läkaren anställd för uppdraget, det vill säga tidbegränsat, medan i det senare fallet är läkaren anställd tillsvidare och ambulerar. I praktiken förekommer inte  tillsvidareanställningar där doktorn ambulerar. 

Fråga 3–5: Vilka är riskerna för läkarna att ta emot förmåner skattefritt? Vad händer de bolag som trots allt betalar ut förmåner skattefritt? Hur långt tillbaka i tiden kan verket gå i sina krav på rättelse av inbetalda sociala avgifter och på inbetalning av skatterna?

Svar (fråga 3–5): Enligt allmänna regler kan skatt och arbetsgivaravgifter rättas i efterhand, upp till sex år efter beskattningsåret. Om det är fråga om oredovisade ersättningar kan skattetillägg tillkomma.

Fråga 6: Gäller samma regler för utländska bemanningsbolag som hyr ut en i Sverige stadigvarande bosatt läkare på ett uppdrag i Sverige?

Svar: Det är ingen skillnad när det gäller frågan om de anställdas tjänsteställe och hur olika ersättningar ska ­beskattas. Utländska arbetsgivare som inte har säte i Sverige gör dock inget skatteavdrag, men betalar normalt arbetsgivaravgifter och lämnar kontrolluppgifter. Det finns dock specialregler om hur arbetsgivaravgifterna kan betalas in i sådant fall.

Trots tydliga varningstecken den senaste tiden, bland annat från landsting som fått upp ögonen för problemet, är det många mindre nogräknade bemanningsföretag som utlovar fria förmåner. 

Risken för ett smärtsamt uppvaknande för den enskilde läkaren vid en skatterevision ökar med varje uppdrag de tar. Inte nog med att de ska betala skatt på summan av alla förmåner under de senaste sex åren, det finns också en betydande risk för ett skattetillägg på hela beloppet. Och vad händer om företaget man arbetat för går i konkurs efter en skatterevision och läkaren inte fått ut all lön? På webbplatsen http://www.tryggbemanning.se listas auktoriserade bolag som har kollektivavtal.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.