Sedan årsskiftet vill Socialstyrelsen att vi (förutom diagnoskoder i samband med utskrivning från inneliggande) även ska rapportera in diagnoskoder från inskrivningen i slutenvård från exempelvis akutmottagningen till Patientregistret, sannolikt för att man vill få heltäckande statistik från alla besök på landets akutmottagningar.

Detta rimmar mycket illa med målsättningen att minska den växande mängden patientnära administration, och strider dessutom mot en av de grundläggande saker vi försöker lära våra yngre kollegor, nämligen »lås dig inte för snabbt vid en diagnos utan tänk initialt brett differentialdiagnostiskt«.

Om nu Socialstyrelsen vill fortsätta på den inslagna vägen att diagnoskoda precis allt som vården gör vill jag även upplysa om att det ibland faktiskt är så att vi både pratar med och undersöker patienter som lagts in, exempelvis i samband med ronder. Det kan ske både en och två gånger under en vårdtid. Ja, faktiskt till och med mer än så, eller rent av varje dag. Det kan då hända att vi ändrar åsikt om vilken diagnos som är den korrekta. Hur vill ni att vi ska diagnoskoda de patientmötena i framtiden?

Tacksam för svar.

Läs repliken: 
Fastställd prioritetsordning finns