Tack, Ylva Vladic Stjernholm, för ett välskrivet debattinlägg [1] som påminner oss alla om vikten av att hålla läkaretiken levande. Och inte minst att minnas andra världskriget, en mörk period även för läkarkåren, då Läkarförbundet agerade på ett sätt som förtjänar all kritik. Detta har också ordförande Heidi Stensmyren nyligen skrivit i en ledare i Läkartidningen [2]. Vi kan dock inte luta oss tillbaka och vara nöjda utan måste ständigt hålla etiken levande.

Det finns, precis som Ylva Vladic Stjernholm tar upp, all anledning att arbeta internationellt genom World Medical Association (WMA), för att tillsammans främja vår medvetenhet om etiken, och efter behov stötta internationella kollegor. Det ligger helt i linje med Läkarförbundets agerande i WMA, där vi är aktiva medlemmar.

Inom WMA arbetar i nuläget en grupp (där vi från Sverige deltar) med en genomgång inför en eventuell revision av Genève-deklarationen. Vi ser det dock inte som ett självändamål att Genève-deklarationen ska förändras, och det är av största vikt att överväganden kring dokumentet sker med stor eftertanke. Samtidigt bör dokumentet hållas aktuellt och levande.

Läkarförbundet står självklart också bakom WMA:s krav på att undervisning i etik ska vara en obligatorisk del av läkarutbildningen. Under verksamhetsåret ska vi arbeta med att synliggöra Läkarförbundets etiska regler. Reglerna (som till stor del baseras på WMA:s International Code of Medical Ethics) bör gås igenom regelbundet för att säkerställa att de hålls levande och aktuella. Vi kommer nu, i enlighet med beslut på fullmäktige, att påbörja en revision av reglerna. Vi inleder med en remissrunda under hösten, där vi hoppas få in synpunkter. 

Samtidigt som vi ser över de etiska reglerna arbetar vi med att öka medvetenheten om dem. Vi hoppas få till stånd ett samarbete med fakulteterna, och en tanke är att ta fram en specialutgåva som kan överlämnas till nyblivna läkare i samband med läkarexamen. Vi kommer även att uppmärksamma de etiska reglerna på olika sätt för såväl medlemmar som beslutsfattare och allmänheten.

Vi välkomnar fler att, som Ylva Vladic Stjernholm gjort, komma med förslag på hur vi kan öka medvetenheten om och aktivt arbeta med läkaretiken. Vi hoppas på fortsatt debatt!

Yrkesetiken bör diskuteras i större utsträckning än i dag, såväl under grundutbildningen som i yrkeslivet, och jag ser med spänning fram emot att fortsätta med fullmäktiges uppdrag att öka medvetenheten om Läkarförbundets etiska regler.