Läkarstudenterna Jingcheng Zhao och Mamud Miyan efterlyser en transparent och meritokratisk rekryteringsprocess för vikariat som underläkare [1].

Läkarförbundet och Sylf är eniga med författarna om behovet av tydligare rekryteringsprocesser vid anställning av läkare. I våra kontakter med arbetsgivarna ställer vi därför krav på en öppen och transparent rekrytering till samtliga läkartjänster. Utlysning av tjänster främjar den geografiska rörligheten bland läkare, och tillsammans med en transparent anställningsprocess minskar det risken för otillbörlig diskriminering och vänskapskorruption.

Vi arbetar för att arbetsgivarna i förväg ska definiera vad som är meriterande för en utlyst tjänst och att de sedan ska hålla fast vid kravprofilen vid rekryteringen. Kravet på mer genomarbetad rekrytering driver vi främst via Läkarförbundets och Sylfs lokalavdelningar gentemot de enskilda landstingen och regionerna; detta gäller inte minst för AT- och ST-läkartjänster.

Vi tror inte att det är rimligt, eller önskvärt, att begränsa de egenskaper och kompetenser som efterfrågas vid anställning av läkare till att enkom gälla det medicinska området. Andra kvaliteter såsom ledarskapserfarenheter, språkkunskap, vetenskaplig erfarenhet och pedagogisk färdighet är viktiga i det kliniska arbetet. Arbetsgivarna måste kunna efterfråga den kompetens och de egenskaper som behövs för den aktuella tjänsten.

Läkarförbundet och Sylf förespråkar också ett genomförande av läkarutbildningsutredningens förslag med en sexårig legitimationsgrundande läkarutbildning för att minska flaskhalsarna inom läkarnas vidareutbildning och bidra till en förbättrad progression genom grund- och vidareutbildning. Efter läkarexamen förespråkar vi en specialisering bestående av en ettårig introduktionstjänst och en specialitetsspecifik ST-tjänst.

I samband med rekrytering och anställning bör omfattning, ansvar och villkor för eventuell introduktionsutbildning klargöras. Vidare måste själva anställningsformen vara tydlig. Om anställningen är tidsbegränsad ska villkoren för en eventuell fortsatt anställning vara fastställd.

Läs mer:
Underläkarvikariat bör tillsättas öppet och meritokratiskt