Jag skrev i Läkartidningen 2013 utförligt om fyra fall av rattfylleri där patienter samma dag tagit zolpidem och två av dem även druckit alkohol [1]. Jag har nu träffat på sex nya fall, varav fyra hade det gemensamt att förarna var mycket farliga i trafiken. Alla var äldre, tre av dem över 62 år. De fungerade väl i arbetslivet men mådde vid tillfället inte så bra på grund av fysisk sjukdom, psysiska besvär, sömnlöshet och/eller värk. Samtliga var öppenvårdspatienter med kontinuerlig medicinering med zolpidem och andra psykofarmaka. Ingen hade sökt hjälp för missbruksproblem.

Vad var det då som hände?

Alla hade druckit alkohol på olycksdagen och även tagit zolpidem, och uppgav att de var omedvetna om att de tagit bilen. Två körde efter en kort sträcka av vägen. De var vid anträffandet medvetslösa och vaknade på polisstation respektive sjukhus. Den tredje uppgav sig ha drömt att en nära anhörig var i fara och gav sig i panik av med bilen. Den sista körde till affären och väcktes av att någon ropade »Ta ifrån honom bilnycklarna!«.

Tre av förarna har hittills dömts för grovt rattfylleri och blivit av med körkortet i mer än två år. De hade inte informerats om att man inte ska ta en sömntablett om man druckit alkohol.

Jag vill nu uppmärksamma läkare på vikten av att upplysa patienter om faran med att ta zolpidem och samma dag dricka alkohol. 

Frågan är också om personer som anklagas för »zolpidemrattfylleri« ska dömas för grovt rattfylleri och bli av med körkortet? Jag tycker inte det, utan anser att de ska betraktas som oskyldiga till brott. Vid minst två tillfällen har man i domstol valt den linjen. Nyligen friade hovrätten en man som tagit två sömntabletter och ett glas whisky och sedan tagit bilen. Rätten gick på mannens linje och ansåg att det inte var motbevisat att han kört i sömnen.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.