Digitala vårdmöten har erbjudits sedan 2013, då grundaren av Min Doktor såg det onödiga i att kvinnor med urinvägsinfektion tvingas uppsöka vårdcentral. I dag är det en dygnet runt-öppen digital vårdgivare som hittills behandlat 60 000 patienter. Digital vård är etablerad i Sverige, men väcker ändå frågor som dem från representanterna för DLF (Distriktsläkarföreningen) och SFAM (Svensk förening för allmänmedicin).

Vi fyller ett vårdbehov som vanliga vårdcentraler har svårt att möta effektivt – primärvårdsärenden av medicinskt enklare art. Våra läkare bistår patienter i hela landet, har ingen ställtid mellan patientbesöken och kan behandla flera patienter samtidigt eftersom mötena främst sker primärt genom asynkron kommunikation. Det innebär att tid frigörs på de vanliga vårdcentralerna för kroniskt sjuka och andra som behöver fysiska läkarbesök.

Rätt patient ska möta rätt nivå av vård. Det borde vara stimulerande att få möjlighet att ta hand om kroniskt sjuka patienter på bästa sätt och därigenom minska risken för försämringar som kan förebyggas – och i förlängningen minska behovet av sjukhusinläggningar. Dessutom konkurrerar patienter med lättare sjukdomar inte bara om den begränsade tiden på vårdcentralerna utan vänder sig i stället även till våra akutmottagningar.

Vi ersätts enligt Region Jönköpings riktlinjer för distansvård. Ersättningsmodeller för digitala vårdbesök är något som inte är fastställt ännu och därför ersätts digitala besök styckvis och inte med en kapitansmodell som är praxis i de flesta regioners primärvårdsmodeller. Ökad digitalisering kan enligt flera studier innebära stora besparingsmöjligheter både för den offentliga vården och för patienten.

I artikeln hävdas felaktigt att vi tar läkare från vanliga vårdcentraler. I praktiken ökar vi läkarnas patienttid då våra nära 35 specialistläkare gör detta på sin fritid, utöver ordinarie anställning. Alla har svensk läkarlegitimation. De diagnostiserar och behandlar allt från hudinfektioner till halsfluss och psykisk ohälsa. Vid behov sker provtagning, och behandlingarna följs självklart upp. Ofta har patient och läkare flera kontakter i samma ärende, och exspektans är en del av arbetsmetoden. Patienter som bedöms behöva fysisk undersökning hänvisas till traditionell vård.

Genom strukturerad datainsamling kan vi tidigt identifiera onödiga patientärenden samt skapa en bra grund för anamnesen. Därutöver följer vi Stramas riktlinjer och har samma förskrivningsmönster som den traditionella vården.

Många vårdcentraler och sjukhus är överbelastade. Det faktum att vi löpande får nya förfrågningar från både landsting och enskilda akutmottagningar tyder på att vi har en uppskattad metod för att avlasta och effektivisera landstingens arbete. Vi välkomnar intresset för möjligheterna med digital vård och delar gärna med oss av våra erfarenheter.