Väntetider för läkare i Stockholms läns landsting (SLL) att få göra sin allmäntjänstgöring är rekordlång, över 18 månader. Det är dubbelt så länge som för läkare i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Att vänta en lång period innan man får behörighet att arbeta som läkare och börja sin specialisttjänstgöring är ett slöseri med både individens och våra gemensamma resurser. I stället förlitar sig SLL på att kunna anställa läkare som gjort färdig sin AT-tjänstgöring i övriga landet. Det är inte ansvarsfullt.

Hälso- och sjukvården inom SLL står inför stora utmaningar. Länet har en växande befolkning tack vare ökande födelsetal, stor inflyttning och att vi lever allt längre. Dagens hälso- och sjukvård blir dessutom alltmer avancerad och kan behandla fler och svårare sjukdomar. Detta kräver fler specialistutbildade medarbetare.

Bristen på specialistutbildade läkare är stor inom SLL, och läget kommer att förvärras på grund av stora pensionsavgångar. Omkring hälften av dagens allmänläkare förväntas gå i pension inom en tioårsperiod. Inom SLL råder brist på minst 400 allmänläkare redan i dag. Landstinget behöver även fler specialister inom geriatrik till följd av en åldrande befolkning. Bristen på psykiatrer i landstinget blir tydlig när vi ser att hyrläkarkostnaderna inom psykiatrin skjuter i höjden och fortsätter att öka hittills i år, enligt Sveriges Kommuner och landsting.

Därför föreslår Stockholms läkarförening och Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting:

  • Utforma en plan för att bli självförsörjande på platser för allmäntjänstgöring för läkare
  • Gör en rejäl satsning på AT- och ST-tjänstgöringsplatser för läkare
  • Ställ krav på alla vårdgivare, även privata, att erbjuda utbildningsplatser till studenter och vårdpersonal som specialistutbildar sig.

För att kunna utbilda läkare krävs att alla landstingsfinansierade vårdgivare deltar i utbildningsuppdraget. Landstinget måste ställa tuffa krav på att alla landstingsfinansierade vårdgivare inom Stockholms län ska erbjuda utbildningsplatser.

Enligt ett nyligen presenterat förslag från den styrande moderatledda alliansen i SLL ska ytterligare cirka 40 ST-läkartjänster inrättas per år som tillägg till de 300 som är i tjänst nu. Men 40 stycken fler ST-läkartjänster när det saknas minst 400 allmänläkare framstår som tämligen lite.