Mikael Lehtihet och Jan Calissendorff riktar i en debattartikel i Läkartidningen hård kritik mot att vi i en riksdagsmotion efterlyser förbättrad kunskap om och behandling av sköldkörtelsjukdomar [1]. De menar att riksdagens ledamöter saknar kompetens att bedriva en seriös diskussion kring sköldkörtelvården och att denna diskussion förs bäst på akademiska institutioner och inom läkarkåren.

Under de senaste 50 åren har denna strategi prövats men vi har dessvärre sett få framsteg. För förtroendevalda som möter människor, framför allt kvinnor, med sköldkörtelsjukdom som upplever sig felaktigt behandlade och/eller felaktigt bemötta inom vården är det naturligt att reagera och agera. Det behövs en strategi för att förbättra situationen för landets sköldkörtelsjuka och det är naturligt att försöka åstadkomma det genom beslut i riksdagen. 

Vi har inte funnit några kvalitetsregister eller kvalitetsuppföljningar i Sverige som visar att dagens standardbehandling med levotyroxin (Levaxin) mot hypotyreos leder till symtomfrihet. Därför har vi vänt oss till Sköldkörtelförbundet, Sveriges största patientorganisation för sköldkörtelsjuka. De har – så vitt vi förstår – genomfört Sveriges största patientundersökning av hypotyreosvården (2 753 patienter har besvarat enkäten).

Studien är utförd av Netdoktor.se (med en miljon besök per månad) och inte bland Sköldkörtelförbundets medlemmar som artikelförfattarna påstår. Förbundets medlemmar har inte fått information om undersökningen i förväg eller under tiden den pågick. Även om resultatet inte är vetenskapligt belagt visar det på mycket stora brister inom sköldkörtelvården och borde bli en väckarklocka för professionen.

Artikelförfattarna hävdar att vi förespråkar behandling med T3 (Liothyronin) eller NDT (natural desiccated thyroid) »på bred front«. Det är fel. Alla patienter ska ha rätt till en individuell behandling. Patienter som inte blir symtomfria av standardbehandling med levotyroxin ska ha rätt att prova tillgängliga läkemedelsalternativ och träffa en specialist med god kunskap om individanpassad sköldkörtelbehandling.

Vår ambition med att lyfta denna fråga i en riksdagsmotion är att det ska satsas och forskas mer på sköldkörtelvården i Sverige. Vi ser gärna en utveckling liknande den inom diabetesvården, där patientorganisationen spelat en stor och viktig roll.

Det är en självklarhet för oss att försöka bidra till en positiv utveckling av sköldkörtelvården i Sverige. För att det ska bli möjligt måste vi jobba tillsammans och inte motarbeta initiativ som tas för att lyfta frågan. 80 procent av de som är drabbade av sköldkörtelsjukdom är kvinnor och tusentals av dem lider. Det gör vårt engagemang än mer meningsfyllt. Det handlar om att individer ska kunna få tillbaka sina liv, orka gå till jobbet och/eller umgås med sina barn.