Det må vara en myt att franska väveriarbetare under den industriella revolutionen utövade sabotage. Att sabotera är att avsiktligt försvaga, förhala eller förstöra. De ska ha kastat sina träskor (på franska sabot) i vävstolarna när vågen av modernitet och automatisering blev för mycket. Läkare går också i träskor.

Mycket kan sägas om utmaningarna som svensk hälso- och sjukvård står inför. När måluppfyllelse av vårdgarantin redovisas [1] läser vi att 38 procent får vänta längre än 90 dagar på operation eller åtgärd inom den specialiserade vården. I ett landsting fick 26 procent av patienterna våren 2017 inte kontakt med sin vårdcentral samma dag [2].

Några primärvårdsenheter svarar på alla eller nästan alla inkommande samtal, men hos den sämst presterande enheten fick 66 procent av patienterna lägga på igen. Att träffa en allmänläkare verkar däremot inte omöjligt. 89 procent får besöka sin vårdcentral inom sju dagar. Tyvärr fick 25 704 patienter (11 procent) som behövde en rimligt snabb första bedömning vänta längre [3].

Vi som arbetar i vården gör vårt bästa. Vi kämpar och går på knäna och »ledningen förstår ingenting«. Varför ska alla få ligga under kniven inom tre månader? Varför ska någon alltid svara när det ringer? Varför ska allmänläkaren finnas tillgänglig samma vecka? Är det läkarkårens fel när måluppfyllelsen sviker?

De flesta av oss har nog känt oron över att »just nu träffar jag fel patient« eller inte ha tillräckligt med tid för personen som sitter framför. Resursen matchar inte behovet. Kan vi fortsätta så? Flödet till vårdutbudet är osorterat. I bästa fall har patienten sorterat själv med visst stöd av telefonrådgivning och webbsökningar. Osorterat betyder att de akut sjuka riskerar att uppfattas och bemötas som friskare, medan de friskare riskerar att uppfattas eller bemötas som akut sjuka. 

Svensk hälso- och sjukvård är full av möjligheter och förbättringspotential. Bankväsendet har genomgått digitaliseringen, detaljhandeln likaså. Bättre tillgänglighet – ibland on demand och fri frakt samma dag. Bättre sortering – användaren har alla verktyg i handen i appen. Hur ska vi göra den digitala resan tillsammans? Hur förbättrar vi tillgängligheten? Hur matchar vi resurs mot behov? Armarna i kors? Sabotage?

Vi vill bestämt hävda att framtiden redan är här – inte »bäst-i-världen-år-2025«. Patienterna behöver oss nu. Det är dags att vi läkare önskar förändring och föregår med gott exempel.

Ställ naiva frågor, våga testa ett videosamtal, dra ut sladden till faxen, organisera er. Kliv fram och ta en chefspost. Kravställ nya digitala verktyg och stå upp för din legitimation och för patienten.

Patienten behöver din hjälp att bli digital och vara på rätt plats i rätt tid. Då får de som kan och vill träffas digitalt rätt hjälp med sitt aktuella besvär. Detta är att matcha resurs mot behov. Utrymme frigörs till dem som i första hand inte kan få digital hjälp, eller som ännu inte är redo för det. Träskorna? Behåll dem på.