En läkare som jobbar extra på en privat hudklinik har skrivit ut mer tillväxthormon än vad endokrinsektionerna på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och endokrinkliniken på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge gör tillsammans. Foto: Colourbox

Nyligen dömdes en läkare i Stockholm till fängelse av tingsrätten för att ha förskrivit prestationshöjande substanser (testosteron och tillväxthormon) samt narkotiska preparat för mångmiljonbelopp. Den största enskilda kostnaden utgjordes av tillväxthormon för över fem miljoner kronor.

För läkare som missbrukar den fria förskrivningsrätten kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) föreslå begränsningar i förskrivningsrätt eller deslegitimation till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som fattar beslut om åtgärd.

Läkare som misstänker att patienter fått läkemedel utan adekvat diagnos eller i orimlig mängd har svårt att anmäla till IVO, då det finns risk att man bryter mot patientsekretessen. Ett enklare sätt är att koppla förskrivning till arbetsplatskod. Därmed kan man få en översikt av förskrivningsmönstret av läkemedelsgrupper både hos enskilda läkare och kopplat till arbetsplats respektive specialitet.

Brist på tillväxthormon är en ovanlig diagnos som huvudsakligen utreds och behandlas av läkare med endokrinologisk kompetens. Testosteronbrist med hypogonadala symtom behandlas oftare av flera specialiteter (främst urologisk, endokrinologisk och allmänmedicinsk).  

Vid genomgång av förskrivningsmönstret av testosteron och tillväxthormon i Stockholms län 2017/2018 noterades att ett flertal läkare utan landstingsavtal med inriktning mot hudvård, botoxbehandling, fillers och kvinnors hälsa skriver fler testosteronrecept än vissa endokrinologiska kliniker i Stockholm.

Åldern på en del av läkarna är hög:

• En 91-årig läkare utan specialistkompetens på en mottagning med fokus på kvinnors hälsa skriver årligen ut ungefär lika många recept på testosteron som medicinklinikerna på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Läkarens yngre kollega (som huvudsakligen träffar patienterna) har begränsad förskrivningsrätt och får inte skriva ut testosteron.

• En 80-årig läkare utan specialistkompetens med mottagning som bland annat fokuserar på »fillers« är den tredje största förskrivaren av testosteron i länet.

• Ytterligare en 80-årig läkare med fokus på laserbehandling skrev förra året ut ungefär lika många testosteronrecept som hela endokrinsektionen på Södersjukhuset.

• På en privat hudmottagning med fokus på hudvårdsprodukter och »anti-ageing« skrevs det fler recept på testosteron än på flera endokrinologiska kliniker i Stockholm.

En intressant observation är att kvinnliga läkare inte finns med bland dem som överförskriver testosteron, och inte heller vårdcentraler, vare sig i landstingsfinansierad eller privat regi.

Förskrivningsmönstret av tillväxthormon i Stockholms län visar att ett flertal framför allt ST-läkare i allmänmedicin och specialister i kirurgi som jobbar extra på mottagningar med skönhetsvård som specialitet förskriver tillväxthormon.

En specialistläkare som jobbar extra på en privat hudklinik har det senaste året skrivit ut tillväxthormon för 3,5 miljoner kronor via klinikens arbetsplatskod, mer än vad endokrinsektionerna på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och endokrinkliniken på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge tillsammans förskriver årligen. Kostnaden debiteras på Stockholms läns landsting.

Tillväxthormon är populärt bland kroppsbyggare. Hur vanligt det är vet vi inte riktigt. Studier saknas, och troligtvis kommer vi inte att få rättvisa sådana då många förnekar sitt missbruk. Min egen erfarenhet, som bygger på mer än 15 års kontinuerlig handläggning av patienter som använder prestationshöjande substanser, är att mer än hälften av användarna av tillväxthormon köper det av patienter som fått det förskrivet av läkare. Kostnaden är 1 000–20 000 kr/månad beroende på dos. Mönstret ser likadant ut i andra länder [1].

Läkarkåren riskerar att förlora anseende om kollegor regelbundet missbrukar sin förtroendeställning och inte behandlar sina patienter enligt vetenskap och konsensus, ibland med gravt omoraliska ekonomiska incitament (svarta recept).

Detta leder till frågan huruvida läkemedel som exempelvis tillväxthormon endast bör få förskrivas av enheter med endokrinologisk kompetens och central myndighet regelbundet bör följa upp förskrivningsmönster av läkemedel med missbrukspotential för att förhindra att läkare missbrukar den fria förskrivningsrätten.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.