Läkarförbundet och Chefsföreningen är övertygade om att läkare är lämpade att vara chefer, så kliv fram och ta på (den gula) ledartröjan! 

Dagens och morgondagens hälso- och sjukvård ställer stora krav på ett tydligt ledarskap. Vi står inför många stora förändringar av hur vården bedrivs och organiseras. Förändringsledarskap kräver mod, vana att fatta beslut samt kunskap om verksamheten, och vården måste ledas ur ett medicinskt perspektiv.

Läkare fattar oerhört många beslut varje dag. Vi inhämtar kunskap, prioriterar och fattar beslut grundat på medicinsk kunskap och erfarenhet. Vi leder även andra i teamet runt patienten. Men när det gäller att axla ledarskap på en mer strategisk nivå är det inte alltid läkare kliver fram eller välkomnas.

Chefsföreningen och Läkarförbundet centralt har en stark övertygelse om att läkare är ytterst lämpliga som chefer och ledare i hälso- och sjukvården. Vi har kunskap om hur vården fungerar, den medicinska kunskapen för att göra rätt prioriteringar och vi är vana att fatta beslut och leda i vardagen. Lämpligheten är oomtvistlig, så varför är det inte fler som axlar chefskapet?

Läkare måste få rätt förutsättningar och mandat som chefer. Det administrativa stödet kring chefskapet är essentiellt, inte minst för att underlätta för den kliniska verksamheten som läkare. Vi vill ha läkare på chefspositioner, men det kräver att vi också stöttar dem som axlar ansvaret.

Ekonomin är en viktig förutsättning för en verksamhet. Vi ser tydligt att om kvaliteten är hög blir den kostnadseffektiv (med kvalitet följer ekonomi), men för att kunna styra på kvalitet behöver du kunna din verksamhet – dina siffror och dina kvalitetsparametrar. För det krävs att du har den medicinska kunskapen, vilket vi läkare har.

Att våga ta på sig ansvar som chef på olika nivåer är viktigt, men det är lika viktigt att kunna stå upp för den medicinska säkerheten och kliva av om förutsättningar för en bra verksamhet saknas. Även det kräver mod, och läkare har inga problem med att gå tillbaka till ursprungsprofessionen. Därmed blir vi inte rädslostyrda i vårt ledarskap.

Chefsföreningen består av läkare med chefserfarenheter av olika karaktär och bred samlad erfarenhet. En samstämmig erfarenhet har varit brist på kunskap och utveckling av chefskapet, som ständigt måste fyllas på och utvecklas.

Det finns en rad chefsutbildningar på marknaden, men ingen är skräddarsydd för läkare. Chefsföreningen har därför skapat det vi själva saknat som chefer med hjälp av namnkunniga föreläsare: en egen utbildning för verksamhetschefer. Under 2018 genomfördes en första mycket uppskattad omgång, och nu är den andra i gång.

Under 2019 sätter Läkarförbundet stort fokus på chefs- och ledarskap. Vill du styra din verksamhet eller endast bli styrd? Bara du själv har svaret. Vi anser att läkare är lämpade att vara chefer, så kliv fram!