Slutreplik. Sofia Rydgren Stale skriver i sin replik på min debattartikel i Läkartidningen om det osäkra läget för läkarstudenter i Sverige (se länkar i slutet av artikeln) att man »självklart« inte bör avråda från svensk läkarutbildning i nuläget. Senare framkommer det dock att förbundet »förutsätter« att regeringen skapar generösa övergångsregler (vad händer om den inte gör det?) och att det finns frågor som »ingen i dagsläget kan besvara«, trots att det juridiska avskaffandet av AT ligger mindre än ett halvår bort.

Förbundets ordförande Heidi Stensmyren skrev nyligen i Läkartidningen om »nyårskarameller«: några viktiga beslut som togs på fullmäktigemötet i november 2019 som kommer att prägla årets verksamhet [1]. De olegitimerades situation lyser där med sin frånvaro, trots att det bland annat beslutades att förbundet ska arbeta för ett rimligt antal AT- och BT-platser och för att vikariat ska kunna tillgodoräknas i AT [2].

Det går förstås inte att i en kort artikel nämna alla de frågor som förbundet arbetar med. Men att vi olegitimerade läkare som, i ännu högre grad än någonsin tidigare, har den mest osäkra och sårbara situationen av förbundets medlemmar inte alls uppmärksammas ger en olycklig bismak av tomma fackliga löften. Detta samtidigt som Sofia Rydgren Stale skriver att förbundet ska »fortsätta vara en blåslampa« och att det är »viktigare än någonsin att vi som profession står enade«. En fråga väcks: Är vi olegitimerade månne inte en del av professionen?

Efter egen utlandspraktik delar jag uppfattningen att den svenska läkarutbildningen är av hög kvalitet, särskilt den kliniska praktiken. Utbildningens kvalitet är dock inte ett argument för att utan eftertanke påbörja läkarutbildningen i Sverige i dagsläget. Den som får svensk läkarlegitimation är legitimerad läkare, oavsett utbildningsland och grundutbildningens kvalitet.

Jag hoppas att de som börjat på läkarprogrammet i januari 2020, våra blivande olegitimerade kollegor, inte behöver ångra sig om 5,5 år, det vill säga ångra att de inte valde att studera utomlands eller väntade med att söka i Sverige.

Läs tidigare inlägg:

Bör man avråda studenter från svensk läkarutbildning? (Debatt)

Nej, man bör inte avråda studenter från svensk läkarutbildning (Replik)