Sveriges läkarstudenter är en viktig och självklar del av svensk sjukvård. I Danmark har läkarstudenter satts i beredskap för att gå in och arbeta vid behov. I sommar kommer mer än tusen läkarstudenter och nyutexaminerade läkare att gå ut och arbeta i vården – en nödvändighet för att avlasta den tuffa sjukvårdssituation som covid-19 orsakar.

Det är en självklarhet att läkarstudenter ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, men i dagsläget är det svårt att ta igen missade moment, speciellt på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det finns en stor risk för att läkarstudenter inte blir godkända på sin kurs eller termin på grund av situationen med covid-19. Studenterna blir då inte behöriga att utföra sommarens arbete i vården. Därför är det viktigt att läkarstudenter får goda förutsättningar att ta igen eventuella missade moment.

Ett annat stort problem är att många studenter riskerar att bli utan sin primära inkomstkälla, studiestödet, som många är beroende av för att betala mat och hyra. Detta då Centrala studiestödsnämnden (CSN) meddelat att om skolan uteblir och universiteten inte tillhandahåller alternativa lösningar som möjliggör studier har studenterna inte längre rätt till studiestöd.

I dagsläget saknas en plan för hur studenter kan ta igen missade obligatoriska moment på alla Sveriges sju universitet med läkarutbildning. Många av universiteten har gjort stora framsteg i att erbjuda digitala lösningar för seminarier och föreläsningar, men vissa universitet erbjuder ännu inte digitala arbetssätt för att komplettera utebliven undervisning. Ett stort ansvar läggs på den enskilde läkarstudenten, som ombeds att stanna hemma utan att veta vad som kommer hända. Kommer man att få studiestöd och får man gå klart sin kurs eller termin i tid?

Sveriges läkarstudenter föreslår att

  • universiteten snarast tillhandahåller en plan så att samtliga läkarstudenter i Sverige kan ta ikapp missade obligatoriska moment och avsluta nuvarande termin i enlighet med ordinarie tidsplan
  • universiteten tillhandahåller/arbetar för att tillhandahålla alternativa undervisningsformer så att läkarstudenterna fortsatt är CSN-berättigade
  • fokus läggs på vad studenten behöver visa för att bli godkänd på VFU i stället för antalet dagar.