Att en vårdcentral får ta hand om 32 olycksdrabbade personer hör inte till vanligheterna i Sverige. Men detta är vad som hände hälsocentralen i Sveg i samband med den stora bussolyckan i Härjedalen den 2 april i år. Läkartidningen har besökt hälsocentralen, som kan konstatera att den lyckades hantera den utmaning som olyckan innebar på ett bra sätt.

I olyckan avled tre barn när en dubbeldäckad buss körde av vägen. 23 personer behövde sjukhusvård och 32 togs om hand av hälsocentralens personal. Olyckan inträffade en söndagsmorgon, och vid tiotiden fanns ett 20-tal medarbetare i tjänst på hälsocentralen för att ta emot patienter.

Det visade sig att 14 av de 32 patienter som fördes till Sveg behövde vård, varav nio färdigbehandlades via hälso­centralen och fem remitterades till Östersunds sjukhus. 

– Jag kan känna en stolthet över vår arbetsinsats, men egentligen gjorde vi ingenting exceptionellt utifrån det som är vår glesbygdsmedicinska vardag. Skillnaden var mängden patienter som kom in nästan samtidigt, säger distriktsläkaren Marcus Weinemacher, medi­cinskt ansvarig på Svegs hälsocentral.

Berättelsen om hälsocentralens arbete i samband med olyckan är av värde för både primärvård och akutsjukvård och bör därför läsas av alla som är intresserade av dessa områden.