»Antalet ensamkommande minderåriga som söker asyl i Sverige har ökat dramatiskt de senaste åren. I familjens frånvaro blir stödet från det omgivande samhället centralt. Vad vet vi om de ensamkommandes situation och vad bör hälso- och sjukvårdens roll vara?«

Ovanstående är en introduktion till seminariet »Ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa«, som Läkartidningen arrangerar i Stockholm den 8 december. Hela programmet återfinns på Läkartidningen.se.

Seminariet är ett exempel på ett viktigt arbete som bedrivs inom ramen för Läkartidningens verksamhet. Det handlar om att via olika arrangemang sprida kunskap i för läkarkåren viktiga frågor.

Under den tid som är kvar av året kommer även ämnen som läkare och chef, eksem och psoriasis, yrsel i primärvården och hot och våld i sjukvården, att diskuteras.

Till ovanstående ska läggas de karriär-kvällar som Läkartidningen tillsammans med Sveriges läkarförbund arrangerar för förbundets medlemmar. Detta är utmärkta tillfällen att lyssna till och inspireras av kollegors karriärval. Nu i veckan har vi en sådan kväll i Malmö, och den 30 november är det dags för Västerås.

Den som vill anmäla sig till något av de olika arrangemangen gör detta på Läkartidningen.se.
Du är varmt välkommen!