Läkemedel är inte vilken vara som helst

Läkemedel är inte vilken vara som helst

Den enskilda patienten ska aldrig behöva ifrågasätta förskrivarens motiv.

Våra arbetsplatser måste anpassas efter läkares behov

Våra arbetsplatser måste anpassas efter läkares behov

Vi jobbar väldigt olika inom de olika specialiteterna, vilket är helt naturligt, och det är blåögt att tro att man kan generalisera.

Värna våra yngre kollegors löner

Värna våra yngre kollegors löner

Lönen är och kommer att förbli en central faktor för att vilja stanna kvar i vården.

Tillvarata lärdomarna från coronapandemin

Tillvarata lärdomarna  från coronapandemin

… att minska kötiden görs inte i en handvändning, och vi behöver bygga en vård som klarar av toppar precis som tider med lägre tryck.

Ukrainas sak är vår sak

Ukrainas sak är vår sak

Genom att fortsätta göra det vi är bäst på – bota, lindra och trösta – så skapar vi förutsättningar för en stabil och kvalitativ sjukvård och i förlängningen ett stabilt och demokratiskt samhälle.

Bättre samverkan främjar patientens rehabilitering

Bättre samverkan främjar patientens rehabilitering

Det är viktigt att de olika aktörerna kan delta och diskutera fram lösningar på problem i rehabiliteringen.

Låt allmänläkarna få vara – allmänläkare!

Låt allmänläkarna få vara – allmänläkare!

Vi måste byta attityd för att skapa god primärvård på riktigt. (1 kommentar)

Fortfarande många frågetecken kring Nationella läkemedelslistan

Fortfarande många frågetecken kring Nationella läkemedelslistan

Det finns många frågor men få svar: Hur gör vi med patienter som helt saknar IT-vana och som inte får fysiskt recept längre?

Akut behov av att se över akutsjukvården i Sverige

Akut behov av att se över akutsjukvården i Sverige

Vi kan inte planera personal- eller materialtillgång i akutsjukvården för en ljum försommardag, vi behöver förbereda för en mörk decembernatt med svåra förhållanden.

Vårda vården – upprop för vårdens arbetsmiljö

Vårda vården – upprop för vårdens arbetsmiljö

Bristerna i vårdens arbetsmiljö är så pass stora att regeringen snarast bör tillsätta en kriskommission med ett tydligt och avgränsat uppdrag att ta fram förslag på åtgärder.

Medicinskt ledningsansvarig läkare – reglera befattningen!

Medicinskt ledningsansvarig läkare – reglera befattningen!

För att underlätta för både chef och medicinskt ledningsansvarig läkare bör Socialstyrelsen få i uppdrag att reglera befattningen.

Regeringen vill se fler AT-tjänster – upp till bevis för regionerna

Regeringen vill se fler AT-tjänster – upp till bevis för regionerna

Vi kan konstatera att ansvaret för samordning och dimensionering av AT-tjänster inte längre kan ligga på regionerna. Bristen på AT-tjänster är ett nationellt problem, och ansvaret för frågan bör därför också ligga på nationell nivå.

Styrdokumenten måste grundas på etiska riktlinjer

Styrdokumenten måste grundas på etiska riktlinjer

Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta. Den regeln hjälper säkert mer på vårdgolvet än styrdokumentens ambitiösa och ibland svårbegripliga formuleringar.

Rimliga förutsättningar – även för chefer!

Rimliga förutsättningar – även för chefer!

Något som gläder mig är det oerhörda engagemang och intresse för chefs- och ledarskapsfrågor som finns bland förtroendevalda inom förbundet.

Ring in det nya året – och ring ut det gamla

Ring in det nya året – och ring ut det gamla

2022 har precis börjat och Läkarförbundet är i full fart med att förverkliga den politik och de beslut som klubbades på fullmäktigemötet i november 2021.

Dags att fira – och glädjas åt varje seger!

Dags att fira – och glädjas åt varje seger!

Vi samlar i dag över 56 000 medlemmar, och vi blir fler och fler för varje år. Vår styrka är att vi är ett enat förbund för alla läkare under hela karriären.

Vad menar vi egentligen med begreppet jämlik vård?

Vad menar vi egentligen med begreppet jämlik vård?

Utmaningen vården i Sverige står inför är att lyckas med konststycket att ha flera tankar i huvudet samtidigt. (3 kommentarer)

Svidande kritik från Coronakommission

Svidande kritik från Coronakommissionen

Det är väldigt tydligt att hälso- och sjukvårdens decentraliserade ansvarsfördelning fått negativa konsekvenser för vårdpersonal och patienter under pandemin.

Covid som arbetsskada – vilken ersättning kan man få?

… covid-19 har satt ljuset på att det inte är så enkelt att faktiskt få ersättning om man smittas på jobbet.

God och nära vård – men när?

God och nära vård – men när?

Det har inte blivit bättre för patienterna, primärvårdens andel av resurserna har inte ökat, och andelen specialister i allmänmedicin fortsätter att minska. (4 kommentarer)

1 2 3 19