I bransch efter bransch träder kvinnor fram under hashtaggen #metoo och berättar om sexuella trakasserier. Många berättelser handlar också om hur de har förminskats. Flertalet har tidigare inte velat eller vågat säga något. Det kan bero på att det i samhället finns strukturer som vidmakthåller kvinnors underläge. Det handlar om makt. Makt är berusande, makt påverkar den som innehar den. Det är inte knutet till kön, men män har ofta ledande eller starka positioner i samhället. Unga kvinnor och de som har en svagare ställning i arbetslivet är mest utsatta. Så ser det ut på hela arbetsmarknaden, ja i stora delar av samhället, och tyvärr även i vården. 

I en undersökning som Läkarförbundet student har gjort har vi sett att varannan kvinnlig student känner sig utsatt för kränkande särbehandling under läkarstudierna. Det är en överväldigande siffra och förstås oacceptabelt. Här har vi och arbetsgivare ett stort ansvar. 

Hälso- och sjukvården ska vara en trygg och säker plats både för personal och patienter. Ingen kvinna ska behöva känna sig utsatt. Det förebyggande arbetet måste ske överallt i samhället, varje dag. Det bör lyftas vid arbetsplatsträffar. Där ska det finnas utrymme för att prata om alla aspekter av hur det är på jobbet. Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att anställda, kvinnor som män, vet vart de ska vända sig om de känner sig utsatta. Arbetsgivaren är skyldig att utreda vad som har hänt och sätta stopp för trakasserier och kränkningar. Stöd ska också ges. 

Läkarförbundet arbetar aktivt med frågan om ett arbetsliv fritt från trakasserier och diskriminering. Det ska vara tydligt vilka som är fackligt förtroendevalda eller skyddsombud. Utsatta kvinnor ska självklart kunna vända sig till dessa för hjälp och stöd. Därför är det viktigt att fackligt förtroendevalda och skyddsombud har kunskap om sexuella trakasserier och kränkningar. Vid våra fackliga utbildningar tas upp hur man som förtroendevald tillsammans med arbetsgivaren är skyldig att arbeta proaktivt för att motverka diskriminering. Dessutom genomförs kontinuerligt uppdateringar i diskrimineringslagstiftningen på kurser för skyddsombud om hur man som förtroendevald ska hjälpa och stödja personer som blivit utsatta. En del i att få till stånd en förändring är att de som utsätts anmäler det till facket, arbetsgivaren eller i vissa fall polisen. Här måste förtroende skapas så att kvinnor kan och vågar berätta.

Vittnesmålen under #metoo började bland skådespelerskor i USA. Hashtaggen skapades för att uppmärksamma hur omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor. Den fick stor internationell spridning när skådespelerskan Alyssa Milano bad alla kvinnor som ofredats sexuellt att svara på hennes tweet med orden »me too«. Hon gjorde det den 15 oktober 2017 i samband med att Hollywoodproducenten Harvey Weinstein anklagats för våldtäkt av flera kända skådespelerskor och att det tystats ner av filmindustrin. Uppmaningen blev snabbt viral och spred sig över hela världen, vilket visar hur utbrett sexuella trakasserier är.

Unga kvinnor som studerar till civilingenjör och kvinnor i teknikbranschen har exempelvis fått höra att de har mindre hjärnor än män och därför inte klarar av eller är lämpliga för ingenjörsarbete. Grova skämt om våldtäkter förekommer också frekvent. Tjejer som börjar på juristlinjen har under introduktionen fått höra att »här utbildar vi landets främsta jurister och Sveriges mest välutbildade hemmafruar«.

I en undersökning som Framtidens läkare gjort bland 1 000 kvinnliga läkare och kvinnliga läkarstudenter visar det sig vid den här tidningens pressläggning att 42 procent har blivit utsatta för sexuella trakasserier i sin yrkesroll. I gruppen som blivit utsatt har 43 procent blivit utsatta av en chef eller överordnad, 48 procent av en kollega eller annan vårdpersonal, 25 procent av en handledare i samband med utbildning och 57 procent av patienter.

Vi som arbetar i vården har ett dubbelt ansvar, dels att uppmärksamma det inom den egna sfären, dels att ta hand om dem som utsatts för sexuella övergrepp. Vi ser att det behövs mer kunskap och en ökad medvetenhet hos arbetsgivare, chefer och ledare. En annan viktig samhällsförändring är att normer och värderingar ändras. Att en del män i maktpositioner utnyttjar sin ställning utan några större konsekvenser får det vara slut med nu. Förminskandet av kvinnor är oacceptabelt. Det är en fantastisk kraft i att kvinnor går samman.