Specialistbrist, jovisst!

»I förhållande till folkmängd har vi det femte högsta antalet läkare inom OECD efter Portugal, Italien, Österrike och Grekland.«(2 kommentar)

Mätt på rätt sätt i Almedalen

»Efter sommaren ska våra tre fackföreningar träffas för att planera vårt fortsatta påverkansarbete.«

Kirurger behöver avancerad träning och handledning

»Att ha teknisk skicklighet och operationserfarenhet är viktigt för en kirurg, men att ha god handledning tycks ännu viktigare.«

För svårt få läkarbesök i hemmet

»Doktorn måste komma hem till dem som har svårt att komma till mottagningen. För att det ska fungera i praktiken krävs ett tydligare ansvar och att hälso- och sjukvården prioriterar detta uppdrag. För att äldre ska kunna få känna sig trygga är det viktigt att alla vet vem som är doktorn i hemmet.«

Personligt yrkesansvar är helt centralt i sjukvården

Efter år av ständigt nya styrsystem, nya krav på inrapportering av olika mätetal och svällande regelböcker får vi inte förringa eller glömma bort att det i slutändan är läkaren med sin yrkeslegitimation som står med ansvaret för patienten. Det är ett tungt ansvar som följer läkarrollen, och det är inget fritt tillval.

Journal på nätet kräver etiska hänsyn

»Besked om hälsotillstånd ska ges i rätt sammanhang. I skrift finns inte möjlighet för läkaren att lyssna och förklara som i ett bra samtal. Kroppsspråket bidrar också i hög grad till förståelsen.«(1 kommentar)

Nu är det upp till bevis!

»Vi ser möjligheter med ett längre avtal«, skriver Marie Wedin och Karin Rhenman. »Det ger utrymme för ett långsiktigt arbete med lönesättning och uppföljning.«

Ta vara på professionalismen!

»Hade vi som läkare handlagt en patient eller en operation med liknande brist på respekt för erfarenhet och evidens hade vi med rätta kritiserats och vår legitimation dragits in«, skriver Marie Wedin.(1 kommentar)

Oroande ojämlikhet i hälsa måste åtgärdas

»Växande ojämlikhet i hälsa är en utmaning för hela Sverige«, skriver Marie Wedin.(1 kommentar)

Välkommet förslag för en mer lättillgänglig vård

»Det är svårt att hitta hållbara argument för att patienter ska behandlas olika beroende på bostadsort«, skriver Heidi Stensmyren.

Välkommet förslag för en mer lättillgänglig vård

Socialstyrelsens rapport »Ojämna villkor för hälsa och vård« inleder med orden »Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vård och behandling ska erbjudas på lika villkor med likvärdigt bemötande till alla oavsett bland annat bostadsort.« Rapporten slår också fast att ojämlikheten i dagens vård bland annat beror på landstingens olika vårdutbud. De allra flesta upplever skillnaderna […]

Dålig planering orsakar läkarbrist

Det fattas 1 400 specialister i allmänmedicin, enligt Läkarförbundets rapport om bemanningen i primärvården. Nyheten har väckt en hel del diskussion och eftertanke. Det är både bra och nödvändigt. Politiker och beslutsfattare vill att allt mer sjukvård ska utföras inom primärvården, samtidigt som nya arbetsuppgifter som till exempel ett ökat ansvar för folk­hälsoarbete samt allt mer […]

Dålig planering orsakar läkarbrist

»Antalet specialister i allmänmedicin ser ungefär ut på samma sätt som det gjorde under 1998«, skriver Ove Andersson.

Trög start för utökat vårdval

Landstingen har nu redovisat hur de använt regeringens stimulansbidrag för ett utvecklat vårdval under 2012. Resultatet är nedslående för den som vill se en snabb förbättring av vårdvalet inom den specialiserade vården. I landet i stort syns få tecken på uppnådda resultat, förutom inom enstaka områden som till exempel kataraktkirurgi, medicinsk fotvård och barntandvård. I […]

Flera bra förslag med ny läkarutbildning

Den 12 mars överlämnade Stefan Lindgren läkarutbildningsutredningens slutbetänkande »För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning«. Utredningen har vinnlagt sig om ett öppet arbetssätt och huvuddragen i förslaget var därför kända: en sexårig läkarutbildning med tydligare progression föreslås leda till legitimation, utan dagens krav på allmäntjänstgöring (AT). I dag har den absoluta majoriteten av EU-länderna, och […]

Kartläggning visar primärvårdens brist på specialister

Det krävs ett väsentligt ökat antal specialister i primärvården. Annars kommer inte primärvården att klara sitt nuvarande uppdrag. Den första linjens hälso- och sjukvård kommer inte heller att kunna öka sitt mycket väsentliga åtagande om en bättre läkarmedverkan i vården av de mest sjuka äldre. Även folkhälsoarbetet med hälsosamtal och det tidskrävande omhändertagandet av människor […]

Sverige kasserar läkemedel för miljardbelopp

För fem år sedan larmade överläkare Franz Rücker om det miljardslöseri som pågår när fullgoda mediciner bränns för att hållbarhetstider på ­två eller fem år gått ut. Franz Rücker före­slog att Sverige skulle bli världsledande på förlängd hållbarhet. Enligt svensk läkemedelsstandard ska varje läkemedel ha ett utgångsdatum; efter det datumet får läkemedlet inte användas. Hållbarhetstiden […]

Viktiga reportage om sjukvården i DN

Med stort intresse har jag läst de första två delarna av DN-journalisten Maciej Zarembas reportageserie om vad han kallar sjukvårdens stora systemskifte – från läkekonst till bokföring. Mycket av kritiken mot så kallad New public management som han skickligt gestaltar håller jag helt med honom om. Det rör bland annat hur olika ekonomiska incitament kan […]

Patienter och personal behöver fler vårdplatser

Neddragningar och så kal­lade effektiviseringar har urholkat den svenska sjukhusvården. I dag råder det en ihållande brist på resurser och bemannade vårdplatser på alla våra 60 akutsjukhus. Socialstyrelsen har visat att överbeläggningar på våra sjukhus utgör ett ständigt hot mot patienternas säkerhet. De anställda i sjukvården har, liksom andra personer på arbetsmarknaden, också en lagstadgad […]

Stort medialt genomslag för Läkarförbundet

»Vi måste synas mer i media!« Så ungefär låter det ofta bland medlemmar i organisationer som sysslar med opinionsbildning. Inget konstigt med det. Alla fokuserar på sina hjärtefrågor i en stenhård konkurrens om uppmärksamhet. Sedan några år registreras tidningsartiklar och radio- och tv-inslag där Läkarförbundets representanter – eller skrifter – citeras. Siffrorna visar att Läkarförbundet […]