Sommar och sol, men läget är värre än i fjol …

Sommar och sol, men läget är värre än i fjol …

Jag önskar mig även en långsiktig sjukvårdsplanering som fungerar och en arbetsmiljö som skapar trygghet för personalen. Här måste vi läkare vara med! (1 kommentar)

Läkarförbundets 29-punktsprogram post-covid

Läkarförbundets 29-punktsprogram post-covid

Sveriges läkare och svensk hälso- och sjukvård behöver ett nytt normalläge.

Nu behöver vila och återhämtning stå i fokus

Nu behöver vila och återhämtning stå i fokus

Arbetet med att skapa förutsättningar för vila och återhämtning måste ske såväl under den pågående höga belastningen som i planering för framtiden.

Ökad nationell styrning stärker det lokala utvecklingsarbetet

Ökad nationell styrning stärker det lokala utvecklingsarbetet

Det visade sig tydligt under förra året att regionernas byråkratiskt styrda organisationer inte lyckades ställa om tillräckligt snabbt och att samordningen varit bristfällig. (1 kommentar)

Nästa steg till fast läkare

Nästa steg till fast läkare

Den enkla frågan blir: Om man inte vet hur bemanningen ser ut i dag, hur ska man då kunna planera för framtiden?

Vad är palliativ vård, egentligen?

Vad är palliativ vård, egentligen?

Det är egentligen patientens behov av symtomlindring, kontinuitet, kommunikation och stöd som är det viktigaste.

Värna den småskaliga vården – både på landet och i stan

Värna den småskaliga vården  – både på landet och i stan

… i Sverige är det är tufft att vara liten. Problemen handlar både om för stort uppdrag och ekonomiska ersättningar som inte är anpassade till den lilla mottagningen. (6 kommentarer)

Utbildning satt på paus på obestämd tid

Utbildning satt på paus på obestämd tid

Att på obestämd tid sätta utbildningen för läkarna på paus är ett svek mot Sveriges patienter. (1 kommentar)

Alla har ett ansvar för den fria forskningen

Alla har ett ansvar för den fria forskningen

Forskning ska självklart både prövas och debatteras, det är en viktig pusselbit i den fria forskningen. Men det ska göras sakligt och aldrig i någon form omfatta hot eller trakasserier.

Professionsstyrning krävs för digitala vårdtjänster

Professionsstyrning krävs för digitala vårdtjänster

… tekniken för digitala vårdkontakter är till för att användas: den är ett omistligt stöd för både läkaren och patienten. (1 kommentar)

Moms hotar samarbetet mellan vårdgivare

Moms hotar samarbetet mellan vårdgivare

Detta är särskilt allvarligt i det här läget när pandemin kraftigt påverkar sjukvårdens verksamheter och förutsättningarna att ge vård.

Vård måste alltid ske med hänsyn till patientens vilja

Vård måste alltid ske med hänsyn till patientens vilja

Det är helt emot etik och god geriatrisk vård att skicka multisjuka äldre på SÄBO som inom kort står inför sin död till akuten.

Den nya forskningsproppen ger inte svar på tal

Den nya forskningsproppen ger inte svar på tal

Det var glest med lösningar i forskningspropositionen på de forskande läkarnas dilemman.

Hög tid att prioritera våra mest sjuka äldre

Hög tid att prioritera våra mest sjuka äldre

Ett direkt överförande av läkarkontakten till landets 290 kommuner kommer troligen inte att öka jämlikheten i svensk äldrevård. (1 kommentar)

Pandemin sätter styrning och patientsäkerhet i fokus 2021

Pandemin sätter styrning och patientsäkerhet i fokus 2021

”Många av oss har arbetat mer än vanligt, under former vi inte är vana vid och ibland med arbetsuppgifter vi normalt sett inte ägnar oss åt.”

Tillsammans är vi starka

Tillsammans blir vi starka

Där och då svor jag dyrt och heligt att jag skulle vara Läkarförbundet troget i hela mitt liv.

Stora framgångar i svår avtalsrörelse

Stora framgångar i svår avtalsrörelse

I praktiken kan detta förkorta arbetsdagen med 30 minuter, vilket ger bättre förutsättningar för att få ihop livspusslet och gör att vi läkare närmar oss villkoren för läkare i våra grannländer.

”Varför arbetar du för att få fler läkare som chefer?”

»Varför arbetar du för att få fler läkare som chefer?«

Med läkaren som chef ökar personalens förståelse för verksamhetens mål och man når bättre resultat. (1 kommentar)

Pandemin har genomskådat sjukvårdens styrning

Pandemin har genomskådat sjukvårdens styrning

I stället för den byråkratiska apparaten klev kunniga kollegor fram som förstod verksamheten och problemet och visste vad som behövde göras. (3 kommentarer)

ST-SPUR-inspektioner höjer kvaliteten i primärvården

ST-SPUR-inspektioner höjer kvaliteten i primärvården

Syftet med SPUR-modellen är att ST-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilken klinik eller vårdcentral i landet utbildningen bedrivs.