Pandemin sätter styrning och patientsäkerhet i fokus 2021

Pandemin sätter styrning och patientsäkerhet i fokus 2021

”Många av oss har arbetat mer än vanligt, under former vi inte är vana vid och ibland med arbetsuppgifter vi normalt sett inte ägnar oss åt.”

Tillsammans är vi starka

Tillsammans blir vi starka

Där och då svor jag dyrt och heligt att jag skulle vara Läkarförbundet troget i hela mitt liv.

Stora framgångar i svår avtalsrörelse

Stora framgångar i svår avtalsrörelse

I praktiken kan detta förkorta arbetsdagen med 30 minuter, vilket ger bättre förutsättningar för att få ihop livspusslet och gör att vi läkare närmar oss villkoren för läkare i våra grannländer.

”Varför arbetar du för att få fler läkare som chefer?”

»Varför arbetar du för att få fler läkare som chefer?«

Med läkaren som chef ökar personalens förståelse för verksamhetens mål och man når bättre resultat. (1 kommentar)

Pandemin har genomskådat sjukvårdens styrning

Pandemin har genomskådat sjukvårdens styrning

I stället för den byråkratiska apparaten klev kunniga kollegor fram som förstod verksamheten och problemet och visste vad som behövde göras. (3 kommentarer)

ST-SPUR-inspektioner höjer kvaliteten i primärvården

ST-SPUR-inspektioner höjer kvaliteten i primärvården

Syftet med SPUR-modellen är att ST-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilken klinik eller vårdcentral i landet utbildningen bedrivs.

Upp till bevis för regeringen kring forskningens framtid

Upp till bevis för regeringen kring forskningens framtid

… forskning och utvecklingsarbete får stryka på foten när sjukvården styrs mot kortsiktiga och mätbara mål om ökad tillgänglighet och produktivitet.

Mer statlig styrning och professionell autonomi

Mer statlig styrning och professionell autonomi

I andra länder där statliga institut arbetar med utveckling av ersättningsprinciper har det lett till innovativa modeller.

Bättre sjukförsäkring för patient med otrygg anställning

Bättre sjukförsäkring för patient med otrygg anställning

Möjligheten att förlägga en deltids-sjukskrivning på olika tider och dagar under en vecka är bra och förenklar en individuell sjukskrivning för patienten.

Det krävs förändring för att klara vårdskulden

Det krävs förändring för att klara vårdskulden

Vi läkare bör stå i centrum för hur uppgiftsglidningen ska ske och på alla fronter vara mer ledande i sjukvården.

Etik vid en pandemi

Etik vid en pandemi

De medicinskt ansvariga läkarna i kommunal vård behöver få en starkare roll och stöd av en chefläkarfunktion.

Nationell kunskapsstyrning ska stärkas

Nationell kunskapsstyrning ska stärkas

»Basen för all kunskapsbaserad vård är dock att vi i vården är uppdaterade. Fortbildning för läkare och andra professioner och personal i vården måste regleras …«

Fler AT-platser nödvändigt för att säkra vården

Inför nationell samordning av utbildningsplatser och utbildningstjänster

»Vi kan inte låta examinerade läkare fastna i en lång kö till AT, när deras kompetens behövs inom vården snarast.«

Behovet av vila och återhämtning är stort

Behovet av vila och återhämtning är stort

»Den kompetens som finns där ute, hos våra lokala företrädare, är på många sätt ryggraden i att vi kunnat klara den här våren.«

När ska staten ta sitt ansvar och finansiera fler AT-platser?

När ska staten ta sitt ansvar och finansiera fler AT-platser?

En hel generation unga läkare står redo att hjälpa till med den vårdskuld som växer för varje dag.

Införandet av bas­tjänstgöring får vänta

Införandet av bas­tjänstgöring får vänta

Ingen tjänar på att tiden till legitimation förlängs mer än vad som redan sker i dag.

Ett steg närmare en nationell primärvårdsreform

Ett steg närmare en nationell primärvårdsreform

Det är bra att regeringen… nu föreslår ett nationellt grunduppdrag för primärvården.

Avveckla inte den småskaliga professions­styrda vården

Avveckla inte den småskaliga professions­styrda vården

Därför måste vi tyvärr konstatera att utredningen inte har lyckats med sitt uppdrag.

I kriser krävs extraordinära avtal

I kriser krävs extraordinära avtal

Ingen är betjänt av att en aktivering av krisavtalet görs för sent.

Aldrig har det varit tydligare: Vi behöver fler läkare som chefer

Aldrig har det varit tydligare: Vi behöver fler läkare som chefer

Mest skrämmande är att antalet verksamhetschefer som är läkare har minskat med 30 (!) procent sedan 2011. (1 kommentar)