Till minne av Henrik Anckarsäter

Till minne av Henrik Anckarsäter

Professor Henrik Anckarsäter, Göteborg, har gått bort vid en ålder av 54 år. Närmast anhörig är maken Rolf Anckarsäter.

»Må vaccinet föra oss tillbaka till värdiga och humana avslut«

»Må vaccinet föra oss tillbaka till värdiga och humana avslut«

Det har varit ensamt att vara patient under året som gått, konstaterar Una Kjällquist i sin krönika. »Inom den onkologiska vården har den etiska stressen och sorgen över att anhöriga är utestängde varit den utan tvekan mest plågsamma känslan under året«, skriver hon.

VG-regionen vill öka medicinska närvaron i särskilda boenden

VG-regionen vill öka medicinska närvaron i särskilda boenden

De styrande politikerna i Västra Götalandsregionen vill satsa 150 miljoner kronor för att styra upp vårdcentralernas medicinska stöd till kommunernas äldrevård. Pengarna ska bland annat gå till mobila hemsjukvårdsläkare.

Medicinska fakulteter riktar kritik mot forskningsanslag

Medicinska fakulteterna riktar kritik mot forskningsanslag

De svenska lärosätena med medicinsk fakultet riktar kritik mot regeringens vårbudget, som de menar inte prioriterar medicinsk forskning tillräckligt. »Vi ifrågasätter de signaler detta skickar«, skriver representanter från fakulteterna i en debattartikel. 

Basala hygienrutiner följs mer

Basala hygienrutiner följs mer

Följsamheten av rutinerna kring basal hygien och klädregler har ökat det senaste året. Det gäller både regioner och kommuner, visar en mätning som Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har gjort.

Fler regioner startar fas 4

Ytterligare regioner startar fas 4

Regionerna Stockholm och Uppsala startar i dag fas 4 av vaccination mot covid-19. Tidigare i veckan startade regionerna Värmland, Kalmar och Jönköping. (1 kommentar)

Sylf Skaraborg fick upp underläkarnas löner

Lyft för underläkare i Skaraborg

Sylf Skaraborg har de senaste åren kartlagt arbetsmiljö, löner och villkor för examinerade underläkare före AT. Nu höjs lönerna för underläkare före AT för första gången till samma nivå som AT-läkarna i Skaraborg. (1 kommentar)

Botoxbedragande läkare kan mista legitimationen

Botoxbedragande läkare kan mista legitimationen

I mars dömdes läkaren i domstol efter att han skrivit ut botulinumtoxin för medicinskt syfte vilket är subventionerat, men använt medlen för skönhetsingrepp. Nu kan han mista legitimationen.

Få allvarliga fall av covid-19 efter vaccination

Få allvarliga fall efter vaccination

Bland de över två miljoner personer i Sverige som fått minst en dos vaccin har 0,3 procent konstaterats smittade med covid-19. Av dessa har 20 personer fått intensivvård. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

Tonårsaborter fortsätter att minska

Allt färre tonårsaborter

Antalet aborter fortsätter att minska i Sverige, särskilt bland tonåringar, visar statistik från Socialstyrelsen. Kostnadsfria preventivmedel är en av förklaringarna, enligt myndigheten. (1 kommentar)

Kinesiskt vaccin utreds av EMA

EMA utreder kinesiskt vaccin

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har börjat en löpande granskning av ett kinesiskt vaccin mot covid-19. Vaccinet, från tillverkaren Sinovac, blir det åttonde som myndigheten granskar.

Region Jönköping går ner till stabsläge

Region Jönköping tillbaka i stabsläge

Efter nästan sex månader i förstärkningsläge går Region Jönköping nu ner till stabsläge. Men på IVA arbetar personal fortfarande på krislägesavtalet.

Semesterskuld växer på landets sjukhus

Sjukhusens semesterskuld växer

Under förra året fick landets sjukhuspersonal betydligt mindre semester än vanligt. Den så kallade semesterskulden växte med 30 procent, enligt en kartläggning som Sveriges Radio Ekot har gjort.

Nationellt hälsovårdsprogram ska täta glappen i vård för barn och unga

Nationellt hälsovårdsprogram ska täta glappen i vård för barn

Ett nationellt hälsovårdsprogram som spänner över hela uppväxten – men inget samlat huvudmannaskap. Nu lägger Peter Almgren fram sina förslag i utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. (1 kommentar)

Läkare i Östersund anmäler arbetsmiljön på kirurgen

Läkarföreningen kräver åtgärder för god arbetsmiljö i Östersund

Läkarföreningen Jämtland har lämnat en begäran till arbetsgivaren om åtgärder för arbetsmiljön på kirurgen vid Östersunds sjukhus. Blir föreningen inte nöjd med svaret tas frågan till Arbetsmiljöverket.

Sjukhusläkarna: En »annalkande katastrof« på IVA på Sahlgrenska

Sjukhusläkarna: En »annalkande katastrof« på IVA på Sahlgrenska

Sjukhusläkarna Göteborg är starkt kritiska till IVA-situationen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. I en skrivelse till sjukhusets och regionens ledning kräver de en rad åtgärder, till exempel fler IVA-platser.

Sexism pekas ut som problem på läkarutbildningen

Sexism pekas ut som problem på läkarutbildningen

En av fem har utsatts för sexism på läkarutbildningen. Det visar en ny rapport från Läkarförbundet. Madeleine Liljegren, ordförande i utbildnings- och forskningsrådet, beskriver siffrorna som alarmerande.

Färre fick diagnosen prostatacancer under pandemins första våg

Färre fall av prostatacancer upptäckta under pandemin

Under coronapandemins första våg diagnostiserades färre män med prostatacancer jämfört med tidigare år. Men antalet patienter som fick behandling påverkades inte, enligt en ny studie som letts av forskare vid Uppsala universitet.

Fackförbund i Blekinge kräver vaccin till personal

Fackförbund i Blekinge kräver vaccin till vårdpersonal

Fem fackförbund kräver nu att Region Blekinge sätter igång med vaccination av all vårdpersonal i patientnära arbete. Kravet framförs i en skrivelse till regiondirektören.

Världsunik jämförelse av godkända covidvaccin får nobben

Unik jämförelse av godkända vaccin mot covid-19 får nobben

Svenska forskare vill jämföra de godkända covidvaccinens effektivitet under vaccinationsprogrammets gång. Men Läkemedelsverket säger nej. Nu efterlyser forskarna en diskussion om hur läkemedelslagen ska formuleras. (5 kommentarer)

1 2 3 676