Många medarbetare i Västerbotten rädda för att uttrycka kritik

Var femte medarbetare i Region Västerbotten rädd att uttrycka kritik

Var femte medarbetare i Region Västerbotten oroar sig för att utsättas för repressalier om de uttrycker sig kritiskt, visar en ny medarbetarundersökning. »Jag är inte förvånad, jag trodde snarare att siffran skulle ligga ännu högre«, säger läkarföreningens ordförande Cecilia Nordenson.

»Jag har arbetat i flera engelsktalande länder tidigare, hur svårt kan det vara?«

»Jag har arbetat i flera engelsktalande länder tidigare, så hur svårt kan det vara? Väldigt, visar det sig.«

Ebba Lindqvist har återhämtat sig från en lång tids sjukdom och åker till Skottland för att jobba. Men vardagen blir mer utmanande än hon hade väntat sig.

Ansträngt läge i skånsk sjukvård på grund av RS-viruset

Ansträngt läge i skånsk sjukvård på grund av RS-viruset

Region Skåne ställer in planerad vård för att barnsjukvården ska klara av det höga trycket av svårt sjuka barn som smittats med RS-virus. Samtidigt befarar man att antalet fall kommer att öka.

Frustrationen fick henne att förändra sepsisvården i Skåne

Frustrationen fick henne att förändra sepsisvården i Skåne

Frustrationen efter en nattjour fick Mari Rosenqvist, infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö och forskare vid Lunds universitet, att utveckla ett snabbspår för sepsis. Nu ska sepsislarm införas på alla svenska akutmottagningar. Den skånska modellen ses som en förbild.

Södersjukhuset får fler platser på Iva

Södersjukhuset får fler Iva-platser

Södersjukhuset ska bygga en ny intensivvårdsavdelning och antalet intensivvårdsplatser utökas från 16 till 22, rapporterar Dagens Nyheter.

FHM: Fortsatt stopp för Modernas vaccin till unga

Folkhälsomyndigheten förlänger paus för Modernas vaccin till unga

Personer födda 1991 och senare ska inte heller fortsättningsvis vaccineras med Modernas vaccin Spikevax. Anledningen är signaler om sällsynta biverkningar, framför allt bland yngre.

Våldtäktsdömd läkare kan förlora sin legitimation

Våldtäktsdömd läkare kan förlora sin legitimation

I somras dömdes en läkare i södra Sverige till fängelse för våldtäkt och sexuellt ofredande av flera patienter. Nu vill Inspektionen för vård och omsorg att mannens läkarlegitimation dras in.

Barn med uppgivenhetssyndrom tillfrisknade efter separation

Barn med uppgivenhetssyndrom tillfrisknade efter separation

I en retrospektiv studie tillfrisknade barn med uppgivenhetssyndrom när de separerades från sina föräldrar. Nu anser forskarna att resultaten bör föranleda en omprövning av behandlingsrekommendationerna.

FHM: Fortsatt ökad men måttlig smittspridning det mest troliga

FHM: Fortsatt ökad men måttlig smittspridning det mest troliga

Folkhälsomyndigheten har presenterat tre framtidsscenarier för den kommande tremånadersperioden. De bedömer att scenario 0 och 1 är mest troligt, där smittspridningen fortsatt ligger på låga nivåer eller möjligtvis ökar något. Det kan dock uppstå lokala variationer.

Region Kronoberg utreder vaccinkrav

Kronoberg utreder vaccinkrav

Region Kronoberg ska snabbutreda inom vilka verksamheter man kan ställa krav på vårdpersonalen att vara vaccinerad mot covid-19. Det ska sedan ligga till grund om någon personal behöver omplaceras.

Region Uppsala överklagar Ivo:s beslut om krav på vårdplatser

Region Uppsala överklagar Ivo:s beslut om krav på vårdplatser

Region Uppsala överklagar Ivo:s beslut om att vårdplatserna vid Akademiska sjukhuset måste öka med minst 30 stycken för att regionen ska undgå vite på 20 miljoner kronor. Regionen anser att beslutet är otydligt och att tidsgränsen är för snäv.

Tvärfackligt krav på arbetsmiljöåtgärder i Kungälv

Tvärfackligt krav på en bättre arbetsmiljö vid Kungälvs sjukhus

Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal har skickat in en begäran om arbetsmiljöåtgärder vid Kungälvs sjukhus till Arbetsmiljöverket. »Bemanningsproblematiken är nu närmast kritisk på flera enheter«, säger Tommy Hanis, överläkare och huvudskyddsombud.

Lancet Countdown: Klimatet måste få större plats när länder startar om

För lite klimatfokus när världens länder startar om efter covid-19

Många trender pekar åt fel håll. Det slår den nya klimat- och hälsorapporten Lancet Countdown fast. Flera sjukdomar ser ut att få starkare fäste och världens länder fokuserar för lite på grön omställning när ekonomin ska sparkas i gång efter pandemin. Men det finns hopp.

Bra lots för vägen från doktorand till fast tjänst

Bra lots för vägen från doktorand till fast tjänst

»Vägvisare mot det okända. Minnesbok för nya forskare« lyfter upp frågor som varför man väljer forskaryrket och vad som krävs på olika nivåer. Författaren, Bengt Gustafsson, har tänkt på varför har valde som han gjorde i sin forskarkarriär och vilka råd han skulle ha gett en »sådan som mig idag«. Åke Thörn har läst boken och anser den vara en god hjälp till att få syn på alternativa vägar.

Läkarföreningen ställer sig bakom arbetsmiljöanmälan på Danderyd

Pressat på akuten – nu anmäls Danderyd till Arbetsmiljöverket

Vårdförbundet på Danderyds sjukhus anmäler den ansträngda situationen på akutmottagningen till Arbetsmiljöverket. Även sjukhusets läkarförening kommer att ställa sig bakom anmälan, enligt föreningens ordförande Anette Hein.

Dalarna inför vårdval inom BUP

Dalarna inför vårdval inom BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna kommer att öppna upp för privata aktörer. Genom att införa vårdval hoppas de styrande politikerna kunna korta köerna. Men oppositionen är kritisk.

Riga fortsatt nummer ett för svenska läkarstudenter i utlandet

Riga fortsatt nummer ett för svenska läkarstudenter i utlandet

Riga befäster sin ställning som den populäraste utlandsorten för svenska läkarstudenter. Intresset för att studera i Kaunas i Litauen ökar också, samtidigt som intresset för att studera i Polen minskar stadigt. (1 kommentar)

Svenska strategin fick lägre betyg under andra våren

Lägre betyg för svenska strategin under andra våren

Förtroendet för den svenska coronastrategin sjönk under pandemins andra vår. Stödet för Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen dalade också, enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Domstol på VGR:s linje – sjukhus får kamerabevaka med inspelning

Domstol på VGR:s linje – sjukhus får spela in bilder från kameror

Västra Götalandsregionen fick nej av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att spela in genom kamerabevakning dygnet runt vid Mölndals sjukhus. Men efter en överklagan ger förvaltningsrätten regionen rätt till inspelning vid akuten.

Nu skärper Uppsala rekommendation för att undvika RS-virus

Uppsala skärper rekommendationer för att undvika RS-virus

I Region Uppsala har det stora antalet fall av RS-virus medfört ett mycket ansträngt läge för barnsjukvården. Nu skärper regionen rekommendationerna om att hålla små barn hemma.

1 2 3 710