Jobbtvivel och sömnproblem hos anestesiläkare i ny medlemsenkät

Jobbtvivel och sömnproblem hos anestesiläkare i ny medlemsenkät

Tre fjärdedelar av anestesiologerna i en ny enkät har upplevt etisk stress varje månad under pandemin. Många lider också av sömnproblem och unga läkare tvivlar ofta över sitt val av specialitet. »Resultaten är oroväckande«, säger Anders Silfver, styrelseledamot i specialitetsföreningen SFAI.

Stora regionala skillnader i väntetiderna

Stora regionala skillnader i väntetiderna

Svensk vård står sig bra jämfört med andra länder när det gäller hälsoutfall av vården. Samtidigt finns stora skillnader i tillgänglighet mellan regionerna. Det visar en ny nationell uppföljning av hälso- och sjukvården som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gjort.

KI-rektorn på demonstration: »Ett universellt stöd för Djalali«

KI-rektorn på demonstration: »Ett universellt stöd för Djalali«

»Det finns ingen annan lösning än att Djalali släpps här och nu«. Det sa Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen under lördagens demonstration mot den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalalis avrättning. Iranska utrikesdepartementet meddelar också att dödsdomens verkställande kan komma att flyttas fram.

Regeringen vill se fler kliniska läkemedelsprövningar

Utredning ska bana väg för fler kliniska läkemedelsprövningar

Under många år har antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar minskat i Sverige. Nu tillsätter regeringen en utredning för att vända den utvecklingen.

Vaccinationslokaler stänger i sommar

Färre vaccinationslokaler i sommar

Flera regioner stänger sina vaccinationsmottagningar i sommar eller minskar antalet bokningsbara tider, visar en sammanställning gjord av Dagens Medicin. Den som vill få en spruta bör passa på under våren när det finns gott om tider, menar Region Norrbottens hälso- och sjukvårdsdirektör.

Personligt om jakten efter själen och medvetandet

En neurologs gäckande jakt efter sin själ

Boken »Knaster« är en spännande samling av essäliknande kapitel på temat medvetande, sömn, drömmar och människans själ, skriver Anne-Marie Landtblom och Birgitta Söderfeldt, som har läst en personlig och tidvis rolig bok om jakten på medvetandet och själen.

SKR-topp kritiserar lång karenstid i regionernas hyravtal

SKR-topp kritiserar karenstid i gemensamma hyravtalet

Det gemensamma avtal för bemanningspersonal som landets regioner enats om innebär karenstid på ett år innan läkare och sjuksköterskor kan hyras in till samma region igen. Nu kommer kritik mot karenstiden från Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Demonstrationer hålls för Djalali

Demonstrationer hålls för Djalali

En vecka innan det datum Iran satt som sistadag för Ahmadreza Djalalis avrättning, planeras flera demonstrationer för frigivandet av den svensk-iranske läkaren och forskaren. Under lördagen hålls en i Stockholm. Och fler genomförs både i Sverige och utomlands.

Vårdpersonalen viktigaste frågan för regionpolitiker

Vårdpersonalen viktigaste politiska frågan för regionernas toppnamn

Personalfrågan är högsta prioritet för tre av fyra av de politiska partiernas toppkandidater i regionerna, visar en undersökning från Ekot. Även vårdköerna anses av många vara en av de viktigaste frågorna.

Läkemedelsverket: Egentillverkat skallimplantat kan vara olagligt

Läkemedelsverket vill att Skånes egengjorda implantat granskas

Förra året gick Skånes universitetssjukhus i Lund ut med att de som första sjukhus i världen satt in ett eget 3D-utskrivet skallimplantat hos en patient. Det kan dock vara olagligt, enligt Läkemedelsverket. Myndigheten vill nu att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ska granska vårdgivaren.

Macchiarini utfrågad om tillägg i remiss

Macchiarini utfrågad om tillägg i remiss

Under veckan har det hållits fortsatta förhör med både Paolo Macchiarini och flera vittnen. Åklagarna pressade bland annat Macchiarini med frågor om ändringar som gjordes i remissen för det första patienten från Island. Dessutom har åklagarna försökt få svar kring det vetenskapliga underlaget för Macchiarinis metod.

Merjobb under jouren – läkare kritiserar Gävleborgs nya vårdtjänst

Merjobb under jouren – kritik mot Gävleborgs nya vårdtjänst

Region Gävleborgs nya digitala vårdtjänst skapar helt nya förväntningar på läkares tillgänglighet under jourtid. Det menar flera läkare som är starkt kritiska till hur den har införts, och privata vårdcentraler har avsagt sig medicinskt ansvar i vissa patientärenden. »Det är upprorsstämning«, säger vårdcentralchefen Nina Blomgren. (4 kommentarer)

Region Värmland vill driva larmcentral i egen regi

Värmland vill driva larmcentral i egen regi

Region Värmland vill ta över dirigering av ambulanser från SOS Alarm. Förhoppningen är att det ska leda till bättre vård och minskade kostnader.

Bra introduktion till den kliniska färdigheten

Bra introduktion till den kliniska färdigheten

Henrik Nyström har läst en uppdaterad version av läroboken »Kliniska färdigheter« och finner den kondenserad, strukturerad och lättläst. En bra introduktion för läkarstudenten, men berikande även för specialisten att läsa. »En genomläsning väcker mycket intresse för ämnet. Tänk att få glädjen att lära sig allt det här för första gången!«, skriver han.

Utredare ska förbättra tillgången på hälsodata

Utredare ska förbättra tillgången på hälsodata

Det kan vara svårt för exempelvis forskare att ta del av hälsodata i dag. Nu låter regeringen utreda så kallad sekundäranvändning av hälsodata, med förhoppningen att det ska gagna både forskning, patienter och sjukvården i stort.

SLF och SLS vill se nya uppdrag för att stärka läkarnas fortbildning

SLF och SLS vill se nya uppdrag för att stärka läkares fortbildning

Läkarförbundet och Svenska läkaresällskapet vill att Socialstyrelsen förtydligar arbetsgivarens ansvar för läkares fortbildning. Dessutom vill organisationerna att Ivo utreder hur tillsynen kring fortbildning kan stärkas.

Oklart chefsavslut i Jämtland – SKR ska reda ut turerna

SKR ska reda ut turerna kring chefsavslut i Jämtland

Hur gick det egentligen till när Maria Söderkvist slutade som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jämtland Härjedalen? Nu kopplar den politiska ledningen in experter för att reda ut röran.

Bättre stöd till olegitimerade läkare på psykiatriakut i Borås

Bättre stöd till olegitimerade läkare på psykiatriakut i Borås

Tidigare i år larmade Sylf Södra Älvsborg om att olegitimerade arbetade ensamma på nätterna på psykiatriakuten i Borås. Nu har vuxenpsykiatrin lyckats rekrytera ST-läkare och olegitimerade läkare schemaläggs inte längre på ensamma jourpass. »Arbetsgivaren har gjort ett bra jobb«, säger ordföranden Elin Ekdahl.

Läkemedelsverket får miljontillskott för kliniska prövningar

Läkemedelsverket får miljontillskott för kliniska prövningar

I december slog regeringen fast att Läkemedelsverket slipper chockhöja avgifterna för kliniska prövningar. Nu får myndigheten ytterligare 24 miljoner för att täcka upp.

1 000 vårdanställda ska delta i nationell militärövning för krig

1 000 vårdanställda ska delta i nationell militärövning för krig

En nationell militärövning för höjd beredskap och krig väntar den svenska sjukvården nästa år. Totalt ska omkring 1 000 vårdanställda från alla regioner delta i övningen.

1 2 3 757