Margareta Hedström, Huddinge, kommenterar den så kallade Ottawametoden (nr 44) och vinner med detta klassen Medicinsk kommentar. Metoden ger riktlinjer för om röntgen behövs eller inte vid »stukad fot«. Även om risken för fraktur är liten vid stukad fot görs idag ofta röntgenundersökning för säkerhets skull, många gånger i onödan till höga kostnader.
Vinnarartikeln i klassen Grundvetenskaplig översikt är skriven av Thomas Ljung och Peter Friberg, Göteborg, och en genomgång av stressreaktionernas biologi (nr 12).
En grupp från Borås och en från Uppsala delar förstaplatsen i klassen Egen studie eller fallbeskrivning.
Birgitta Arnholm, Anders Lundqvist och Anders Strömberg, Borås, beskriver hur immunglobulin i hög dos kan vara livräddande vid invasiv grupp A-streptokockinfektion (GAS) med chocktillståndet STSS (nr 35).
Stefan James, Bertil Lindahl, Agneta Siegbahn, Mats Stridsberg, Per Venge och Lars Wallentin, Uppsala, skriver om hur biokemiska markörer ger information om risker vid instabil kranskärlssjukdom (nr 17). Troponin, NT-pro-BNP, kreatininclearence och CRP, i kombination med EKG-tecken på ischemi samt kliniska data, ger bäst underlag för terapival.
Inte bara för mycket, utan också för lite belastning kan leda till sänkt hållfasthet i brosket, skriver Eva M Roos, Lund, och Leif Dahlberg, Malmö, i artikeln om artros och motion (nr 25) som vann klassen Klinisk översikt. Förebyggande och behandling av artros bör inkludera regelbunden måttlig belastning av brosket, muskelträning och viktkontroll
Maria Albin, Lund, vinnaren i klassen Etik och läkarroll, visar i sin artikel hur viktig kunskap om asbestens hälsoeffekter försenades genom att industrin stoppade publicering av rapporter (nr 14).
Martin Ståby, Mora, var ute och jagade säl med en kompis som sedan fick en infektion. Det ledde till den vinnande artikeln i klassen Unga författare. Artikeln handlar om sälfinger, en åkomma som blivit aktuell igen i och med att säljakten återinfördes för ett par år sedan (nr 21). Orsaken är okänd, även om mycket tyder på mykoplasma. Men man vet att infektionen kan behandlas med höga doser tetracyklin -– och att den kan undvikas om man bär plasthandskar när man håller på med sälar.
Läkartidningens pristävling, som började år 2000, innehöll i år, förutom ovanstående sex klasser, två specialpris: Redaktionens pris, som gick till Andreas Rousseau och Ingemar Sjödin, Linköping, för en artikel i ABC-serien om konfusion på somatisk vårdavdelning (nr 26) samt Bästa debattartikel, som delades av Karin Olofsson, Helsingborg, som skrev om intensivvård av potentiell donator (nr 5), Jan-Otto Ottosson, Göteborg, som skrev om prioriteringar i vården (nr 6) och Catarina Canivet, Malmö, som skrev om intimkirurgi (nr 40).
De vinnande bidragen kan läsas på lakartidningen.seStefan James får pris av Läkartidningens medicinske chefredaktör Josef Milerad (th). Maria Albin och Anders Strömberg står på tur.