Hässleholms sjukhus har nyligen beslutat om en ny handlingsplan för ett rökfritt sjukhus. Listan på åtgärder rymmer det mesta – från en speciell rökpreventionsgrupp, förtryckta remisser till rökavvänjningsavdelningen och information till samarbete med primärvården och kommunanställda lärare.
Ortopeden David Chalom har arbetat med handlingsplanen i drygt ett halvår. Han tyckte att det vore naturligt att även ställa frågan om rökvanor vid nyanställningar nu, då sjukhuset har en omfattande handlingsplan och möjlighet att erbjuda hjälp till den som vill sluta röka.
–Om man som sökande röker eller inte röker får naturligtvis inte avgöra om man får tjänsten. Men vi är som sjukhus en hälsoinstitution och vi måste propagera för hälsa, och sökanden som är rökare bör informeras om möjligheten till rökavvänjning. Det är viktigt att vi redan vid en anställning markerar att det här är en betydelsefull fråga, säger David Chalom.

Befarade protester
Men då handlingsplanen skulle godkännas av sjukhusets ledningsgrupp framkom synpunkter på frågan om rökvanor, och ledningsgruppen misstänkte att den kunde leda till protester från fackklubbarna. David Chalom tog kontakt med samtliga klubbar på sjukhuset, och fick då ett entydigt stöd för att frågan får ställas så länge svaret inte avgör möjligheten att få den lediga tjänsten samt att det redan då tjänsterna utlyses tydligt framgår att det är ett rökfritt sjukhus.
David Chalom tog även kontakt med Läkarförbundet centralt.
–Det vore önskvärt om Läkarförbundet kunde ställa sig bakom en sådan policy även på central nivå, säger David Chalom.

»Fel att rutinmässigt fråga om rökvanor«
Men på Läkarförbundet vill man inte ställa sig bakom en sådan policy. Redan då frågan togs upp på förbundets förhandlingsavdelning mötte förslaget ett kompakt och enhälligt motstånd från jurister och ombudsmän. Argument som integritet för den enskilde och att en sådan fråga även kunde öppna vägen för liknande frågor som rör den sökandes motionsvanor, alkoholvanor etc avgjorde deras ståndpunkt.
Inte heller förbundets arbetslivsgrupp, ALG, är villig att ställa sig bakom en central policy om att frågor om rökvanor kan ingå vid anställningsintervjuer, inte ens då den ingår som en del av en större handlingsplan för ett rökfritt sjukhus. Förbundets förste vice ordförande, Marie Wedin, är ordförande i ALG.
–Att rutinmässigt ställa frågor om rökvanor är fel vid en anställningsintervju. Det räcker att man berättar om att det är ett rökfritt sjukhus, och då kan man ju fråga om det innebär några bekymmer för den sökande. Vi kan inte kräva mer av läkare än av andra yrkesgrupper, och det finns ingen anledning att vi centralt skulle ta ett policybeslut om detta, säger Marie Wedin.
–Erbjudande om rökavvänjning är en fråga för företagshälsovården och inget man ska ta upp vid ett anställningssamtal.

»Frågan kan ställas ändå«
David Chalom menar dock att arbetsgivare på Hässleholms sjukhus ändå kan ställa frågor om rökvanor då lediga tjänster ska tillsättas. Han hänvisar till att de lokala fackklubbarna, även representanter för den lokala läkarföreningen, ställer sig bakom det under de förutsättningar man kommit överens om.
–Om det tydligt framgår i platsannonsen att det är ett rökfritt sjukhus så tror jag att rökare kommer att vara medvetna om det när de söker tjänster på sjukhuset och blir inte överraskade om de får frågan om rökvanor. Avsikten är ju att få ett helt rökfritt sjukhus och att hjälpa rökare att sluta, och då måste man ibland sticka ut hakan lite extra.
–Men jag kommer att be Läkarförbundet ta upp den här frågan igen. Vårt förbund borde föregå med gott exempel genom att officiellt ställa sig bakom en sådan policy och inte riskera att hamna bland de sista som gör det, säger David Chalom.
peter.orn@lakartidningen.se


David Chalom på Hässleholms sjukhus har tagit fram en ambitiös handlingsplan för ett rökfritt sjukhus.