Morgan Johanssons målsättning är att samtliga svenskar ska erbjudas vaccination i händelse av en influensapandemi. Om kostnaden skulle motsvara den för vanligt influensavaccin handlar det vid en heltäckande vaccination om cirka en miljard kronor. Vid en pandemi torde dock efterfrågan blir så stor att kostnaden kan förväntas stiga till två, kanske tre miljarder kronor, tror Morgan Johansson.
Han är dock osäker på hur man nationellt bör gå till väga för att säkerställa en heltäckande vaccintillgång.
– Ett alternativ är att följa Norges exempel och träffa avtal med vaccintillverkare i förväg om leverans då ett vaccin finns framtaget. Men vid en krissituation vet ingen vad ett sådant avtal är värt; drabbas det landet som producerar vaccin mycket hårt av en pandemi kan det bli politiskt omöjligt för landets ledning att tilllåta export av vaccin när egna invånare dör. Det är en realitet man måste ha med i beräkningen, säger Morgan Johansson.
– Det andra spåret är att återuppta en egen vaccinproduktion. Men det skulle förmodligen ta flera år och kanske inte ens är görligt.

Frågan måste prövas politiskt
För att diskutera formen för en nationell upphandling, och om landstingen ställer sig bakom en sådan, ska Morgan Johansson i mars träffa representanter för samtliga sjukvårdshuvudmän. Det är dessa som måste betala för vaccinet, även om Socialstyrelsen får samordningsansvar.
– Vad jag förstår har inget landsting varit uttryckligen emot en heltäckande vaccination i händelse av en pandemi. Men frågan måste prövas politiskt i varje landsting, säger Morgan Johansson, som även ska ta upp beredskapen för att snabbt öka antalet sängplatser på sjukhus.
– Det handlar om mellan 4000 och 8000 extra sängplatser i landet. Men beredskapen verkar vara god, inte minst om man ser till hur landstingen lyckades få fram extra sängplatser efter katastrofen i Sydostasien, säger Morgan Johansson.Ett problem med att träffa avtal med vaccintillverkare i förväg är att det land som producerar vaccin kan drabbas så hårt av en pandemi att det blir politiskt omöjligt att exportera vaccin, menar Morgan Johansson.