Förslaget om att offentliggöra alla fällande beslut i det så kallade Patientklagenævnet (motsvarande Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) lanserades av hälsominister Lars Løkke Rasmussen i höstas. Tanken är att publiceringen ska ge patienterna en mer kvalificerad grund för att kunna välja husläkare och sjukhus.
– Tiden för slutenhet och förmynderi är förbi. Med vilken rätt undanhåller vi patienterna upplysningar om leverantörerna av så viktiga tjänster som hälso- och sjukvårdstjänster? skriver hälsoministern bland annat i en debattartikel om förslaget i tidskriften Ugeskrift for Læger. Läkarförbundets ordförande Jesper Poulsen är dock mycket kritisk och menar att förslaget snarare motverkar än befrämjar öppenhet inom vården.
– En offentlig skampåle skulle göra läkarna rädda för att erkänna fel. Alla läkare begår fel, men Patientklagenævnets utlåtanden kan absolut inte användas som ett mått på en enskild kollegas kvalifikationer, säger Jesper Poulsen.
– Dels är det tillfälligheter som styr vilka patienter som klagar till nämnden, dels speglar klagomålen och besluten inte alls de fel som verkligen begås. Vi vet exempelvis att läkare som arbetar på en akutmottagning löper mycket större risk att bli anmälda än andra läkare.
Hälsoministerns förslag har nyligen varit ute på remiss hos berörda instanser och har, förutom från läkarna, mött kritik från Farmacevtförbundet och Forbrugernævnet (motsvarande svenska Konsumentverket). Den danska Patientforeningen är positiv i sitt remissvar, där man bland annat skriver att öppenhet om felaktiga behandlingar skulle föra till bättre kvalitet inom vården. Det skulle i sin tur leda till en besparing för samhället, eftersom läkare som riskerar att bli offentligt uthängda skulle anstränga sig mer för att »undersöka och behandla optimalt från första början«.
Jesper Poulsen tycker dock att hela tankegången i förslaget är föråldrad och riskerar att få läkarna att hamna i en försvarsposition.
– Vi kommer att bli mindre villiga att utföra komplicerade ingrepp och försöka skydda oss genom en massa onödiga undersökningar om vi riskerar att hängas ut på det här sättet.
Hälsoministern förväntas lägga fram det slutgiltiga lagförslaget under våren.