Kristina Alexanderson kommenterar utbredda föreställningar som det inte finns vetenskapligt belägg för, men som ibland styr läkares agerande:

»Om inte jag sjukskriver går patienten bara till en annan läkare och blir sjukskriven där.«
– Det finns inget vetenskapligt underlag för det. Vi vet inte om det stämmer och i så fall hur många det handlar om. Det är möjligt att de går till jobbet.
»De flesta patienter vill bli sjukskrivna och det kommer att ta mer tid att säga nej än att sjukskriva.«
– När vi frågar patienter i andra studier är det inte så. Till exempel: 8 procent av patienter med ryggproblem som kommer till en vårdcentral vill bli sjukskrivna, men 26 procent blir det. Och ibland jobbar man ändå.
»Patienten uppskattar om jag ´bjuder´ på sjukskrivningen.«
– Nej, det är inte alls säkert.
»Kostnaderna för sjukfrånvaro drabbar inte hälso- och sjukvården.«
–Kostnaderna drabbar också sjukvården, detta behöver studeras. Till exempel kan långa väntetider göra att patienten måste göra om en röntgenundersökning. Och många läkare mår dåligt av situationen idag.
»Patienter som verkar omotiverade till att arbeta är det ingen idé att satsa på rehabilitering för.«
– För det första har vi inga bra instrument för att bedöma motivation. För det andra, en stor del av dem som bedöms sakna motivation är eventuellt deprimerade och behöver behandling för detta.
»Primärvården står för nästan alla sjukskrivningar.«
–Läkare i primärvården uttrycker mer problem kring sjukskrivningar, men 50–70 procent av sjukskrivningarna görs av slutenvården, företagshälsovården eller privatläkare. De flesta åtgärder riktas dock mot primärvården.
»Läkare tycker försäkringsmedicin är tråkigt och vill inte lägga ner tid på att lära sig detta.«
– Nej, intresset är ofta stort för att få mer kunskap om detta.
»Jag kan bli prickad av Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSAN, om jag inte sjukskriver.«
– Vad jag förstår jobbar inte HSAN med den typen av ärenden.LT

Åtgärder som troligen – evidens finns ej – har god effekt:

En »case manager« som lotsar den sjukskrivne. »Guidelines« för sjukskrivningens längd. Feedback på eget sjukskrivningsmönster. Konsensus på vårdcentralen om handläggning. Kontaktperson från försäkringskassan på vårdcentralen. Utbildning i försäkringsmedicin och kommunikation. Second opinion. Ökat ledningsansvar. Multiprofessionella team. Specialistkonsult på vårdcentralen.

Åtgärder som troligen har negativ eller ingen effekt:

Att inte tillåta behandlande läkare att sjukskriva. Att ge läkare tillgång till rehabiliteringsspecialister – de utnyttjas inte. Kortsiktiga projekt utan tydlig plan. Ändrad utformning av sjukintyg.