Fem miljoner ska enligt den forskningspolitiska propositionen öronmärkas för försäkringsmedicinsk forskning rörande ohälsa och sjukfrånvaro. Det sker genom att Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, år 2008 får ett engångsbelopp på 5 miljoner kronor att fördela på forskning om ohälsa och sjukfrånvaro. FAS satsade förra året 22 miljoner av sina 300 miljoner på sådan forskning.
Vetenskap saknas i stor utsträckning när det gäller sjukfrånvaro, vilket har visats bland annat i en SBU-rapport 2003 och nyligen i Socialdepartementets kartläggning av sjukvårdens hantering av patienters sjukskrivning, se LT nr 11/05. Som ordförande respektive projektledare för rapporterna står Kristina Alexanderson, vars professur vid Karolinska institutet finansieras av FAS.
– Skralt, med hänsyn till de enorma kostnaderna i förhållande till bristen på vetenskaplig kunskap, är Kristina Alexandersons kommentar till de fem miljonerna.
Enligt forskningspropositionen beräknades statens sammanlagda kostnader för sjukfrånvaro och förtidspension till 110 miljarder kronor år 2003.