Efter flera års diskussioner inom FN om huruvida mänsklig kloning bör förbjudas har generalförsamlingen nu beslutat om en deklaration som uppmanar samtliga världens länder att förbjuda all form av mänsklig kloning.
Tvistefrågan har främst varit huruvida terapeutisk kloning ska ingå i förbudet eller om det bara ska gälla reproduktiv kloning.
USA har på regeringsnivå drivit på att få igenom ett totalt kloningförbud. På delstatsnivå i USA, exempelvis i Kalifornien, har man dock intagit en betydligt mer liberal inställning och planerar betydande satsningar på stamcellsforskning – trots att guvernören tillhör samma parti som USAs president. Sverige har hävdat att det räcker med att förbjuda reproduktiv kloning, i likhet med den nya lag om stamcellsforskning som gäller i Sverige från den 1 april.
De länder i bland annat Europa som förespråkat ett förbud mot enbart reproduktiv kloning har ansett att det bör vara upp till varje enskilt land att själv besluta om huruvida terapeutisk kloning ska tillåtas.

»Vi följer svensk lagstiftning«
Men FNs beslut är en icke-bindande deklaration, inte någon konvention. Flera av de länder som varit negativa till ett totalförbud, bland annat England och Belgien, har redan deklarerat att de även i fortsättningen kommer att ge stöd till forskning rörande terapeutisk kloning. Och nya länder tillkommer bland dem som vill tillåta stamcellsforskning på befruktade ägg, senast har Brasilien lagstiftat om det.
Den svenska regeringen har inte officiellt reagerat på FNs beslut. Håkan Billig, huvudsekreterare i ämnesrådet för medicin på Vetenskapsrådet, utgår från att det är den nya stamcellslagen som träder i kraft den 1 april som gäller.
– Min tolkning av FNs beslut är att det är en rekommendation, och för svensk forskning gäller den nya stamcellslagen för överskådlig tid. Så vitt jag förstår har Sverige samma inställning som exempelvis Storbritannien, säger Håkan Billig.
– Det viktiga i FNs beslut var att det i alla fall inte gick på de förslag som ville totalförbjuda all forskning med embryon.