Det finns ingen lagstadgad gräns för hur mycket en privatpraktiserande allmänläkare kan arbeta i Frankrike. Men 79 patienter om dagen bäddar för medicinska fel.
Det hävdar den regionala styrelse som för första gången i fransk historia har beslutat att tillfälligt avstänga en läkare på grund av för stor arbetsbörda. Den 56-årige läkaren arbetar betydligt mer än de flesta generalister, som i genomsnitt vårdar 22 patienter om dagen. Han säger själv att han behöver ovanligt lite sömn och därför kan arbeta 15–16 timmar om dygnet.
Hittills har försäkringskassan inte kunnat påvisa att han har begått något fel efter 28 års verksamhet men anser att hans arbetstakt innebär en risk. Därför straffas läkaren genom en månads yrkesförbud. Däremot kan försäkringskassan inte ge något besked om hur många patienter han ska vårda i framtiden för att undvika nya sanktioner.
– Det är kärnan i problemet. Att besluta att stänga en mottagning genom att bara räkna antalet patienter är idiotiskt, säger Hubert Wannepain, generalsekreterare i läkarfackförbundet CSMF.
CSMF har länge krävt att man bör kvalitetsgranska privata läkarmottagningar, vilket inte görs idag.
– För att kunna bedöma vårdkvaliteten måste man ta hänsyn till flera faktorer. Det är inte säkert att en läkare som tar emot färre patienter är mer noggrann i sitt arbete, säger Hubert Wannepain.